Isus Navin 8:1-35

8  Tada Jehova reče Isusu: „Ne boj se i ne plaši se.+ Uzmi sa sobom sve ratnike, pa ustani i idi na Gaj. Evo, dajem ti u ruke kralja Gaja i njegov narod, njegov grad i njegovu zemlju.+  Učini Gaju i njegovom kralju isto što si učinio Jerihonu i njegovom kralju.+ Samo plen i stoku uzmite za sebe.+ Postavi zasedu iza grada.“+  Tako su Isus i svi ratnici+ ustali i krenuli na Gaj. Isus je odabrao trideset hiljada ljudi, hrabrih junaka,+ i poslao ih noću.  On im je zapovedio: „Budite u zasedi+ iza grada. Ne udaljavajte se od grada, i svi budite spremni.  A ja i ceo narod koji je sa mnom približićemo se gradu. I ako oni izađu na nas kao i prvi put,+ mi ćemo se dati u beg pred njima.  Oni će poći za nama i goniće nas dok ih ne odvučemo od grada, jer će pomisliti: ’Beže pred nama kao i prvi put.‘+ A mi ćemo bežati pred njima.  Tada vi izađite iz zasede i zauzmite grad, a Jehova, vaš Bog, predaće vam ga u ruke.+  Čim osvojite grad, zapalite ga.+ Učinite po Jehovinoj reči. Eto, to vam zapovedam.“+  Zatim ih je Isus poslao i oni su otišli na mesto gde je trebalo da budu u zasedi, pa su se ulogorili između Vetilja i Gaja, zapadno od Gaja. Isus je tu noć proveo među narodom. 10  Sledećeg jutra Isus je ustao rano,+ postrojio narod i zajedno sa izraelskim starešinama krenuo pred narodom prema Gaju. 11  Krenuli su i svi ratnici+ koji su bili s njim i približili su se gradu spreda. Oni su se ulogorili severno od Gaja, tako da je između njih i Gaja bila dolina. 12  A u međuvremenu Isus je uzeo oko pet hiljada ljudi i postavio ih u zasedu+ između Vetilja+ i Gaja, zapadno od Gaja. 13  Tako su glavni logor postavili severno od grada,+ a oni koji su bili u pozadini ulogorili su se zapadno od grada.+ Te noći Isus je pošao prema sredini doline. 14  Kad je kralj Gaja saznao za to, on i ljudi iz grada požurili su rano ujutru i u dogovoreno vreme izašli na boj sa Izraelom ispred puste ravnice. A on nije znao da je iza grada postavljena zaseda.+ 15  Isus i svi Izraelci pravili su se da su pobeđeni+ i počeli su da beže pred njima prema pustinji.+ 16  Tada je ceo narod iz grada bio pozvan da krene za njima. I tako su se, goneći Isusa, udaljili od grada.+ 17  U Gaju i u Vetilju nije bilo čoveka koji nije krenuo za Izraelcima. Tako su ostavili grad širom otvoren i pošli da gone Izraelce. 18  Jehova je tada rekao Isusu: „Koplje koje ti je u ruci ispruži prema Gaju,+ jer ga dajem tebi u ruke.“+ Isus je ispružio prema gradu koplje koje mu je bilo u ruci. 19  Čim je on ispružio ruku, oni koji su bili u zasedi odmah su ustali sa svog mesta i potrčali, ušli u grad,+ osvojili ga i brzo ga zapalili.+ 20  Kad su se stanovnici Gaja okrenuli, videli su kako se dim iz grada diže prema nebu, tako da više nisu mogli da pobegnu ni na jednu stranu. Tada se narod koji je bežao od njih prema pustinji okrenuo i udario na one koji su ih gonili. 21  Isus i svi Izraelci videli su da su ljudi iz zasede+ osvojili grad i da se iz grada diže dim, pa su se okrenuli i udarili na stanovnike Gaja. 22  A i oni što su zauzeli grad krenuli su prema stanovnicima Gaja, koji su se našli između Izraelaca, koji su im bili i s jedne i s druge strane. Oni su ih sve pobili tako da niko nije preživeo, niti pobegao.+ 23  A kralja+ Gaja uhvatili su živog i doveli ga kod Isusa. 24  Izraelci su pobili sve stanovnike Gaja koji su bili u polju, u pustinji gde su ih gonili. Stanovnici Gaja su pali od oštrice mača i svi su izginuli. Zatim su se svi Izraelci vratili u Gaj i oštricom mača pobili sve što je bilo u njemu. 25  Tog dana poginulo je dvanaest hiljada ljudi, muškaraca i žena, ceo narod iz Gaja. 26  Isus nije spuštao ispruženu ruku u kojoj je držao koplje+ dok svi stanovnici Gaja nisu bili pobijeni.*+ 27  Samo stoku i plen iz grada Izraelci su uzeli za sebe, kao što je Jehova zapovedio Isusu.+ 28  Zatim je Isus spalio Gaj i pretvorio ga u večnu gomilu ruševina+ i u pustoš sve do danas. 29  Kralja Gaja+ obesio je na stub i ostavio ga do večeri.+ Pre nego što je sunce zašlo, Isus je zapovedio da se njegovo telo skine+ sa stuba i baci pred gradska vrata, pa je na njega nabacana velika gomila kamenja koja stoji i danas. 30  Tada je Isus na gori Eval+ podigao oltar+ Jehovi, Izraelovom Bogu, 31  kao što je Mojsije, Jehovin sluga, zapovedio Izraelovim sinovima i kao što je napisano u knjizi Mojsijevog zakona:+ „Oltar neka bude od celog kamenja koje nije obrađivano+ gvozdenim alatom.“ Zatim su na njemu prineli Jehovi žrtve paljenice i žrtve zajedništva.+ 32  Tu je on na kamenju prepisao+ Mojsijev zakon, koji je Mojsije bio napisao pred Izraelovim sinovima.+ 33  Ceo Izrael i njegove starešine,+ njegovi upravitelji i njegove sudije stajali su s obe strane kovčega pred levitskim sveštenicima+ koji su nosili kovčeg Jehovinog saveza.+ Tu su bili i stranci i oni koji su poreklom Izraelci.+ Polovina naroda stajala je pred gorom Garizim,+ a druga polovina pred gorom Eval,+ kao što je Mojsije, Jehovin sluga, bio zapovedio,+ da bi se izraelskom narodu najpre izrekao blagoslov.+ 34  Tada je Isus naglas pročitao sve reči zakona,+ blagoslove+ i prokletstva,+ sve kao što stoji napisano u knjizi zakona. 35  Od svega što je Mojsije zapovedio nije bilo nijedne reči koju Isus nije naglas pročitao pred celim izraelskim zborom*+ i pred ženama,+ decom+ i strancima+ koji su bili s njima.

Fusnote

 Ili: „dok svi stanovnici Gaja nisu bili pobijeni kao herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.
 Hebrejski: kahal. Vidi fusnotu za Iz 12:6.