Isus Navin 6:1-27

6  Jerihon je bio zatvoren i utvrđen zbog Izraelovih sinova, tako da niko nije ni izlazio ni ulazio.+  Tada Jehova reče Isusu: „Evo, dajem ti u ruke+ Jerihon i njegovog kralja s njegovim hrabrim junacima.  Svi vi ratnici obiđite oko grada, obiđite ga jednom na dan. Tako činite šest dana.  A sedam sveštenika neka pred kovčegom nosi sedam ovnujskih rogova. Sedmog dana obiđite oko grada sedam puta i sveštenici neka zatrube u rogove.+  Kad oni zatrube u ovnujske rogove i vi čujete zvuk roga, neka se ceo narod oglasi snažnim ratnim pokličem.+ Tada će se gradske zidine do temelja srušiti.+ Neka narod uđe u grad, svako neka ide pravo napred s mesta na kom se zatekne.“  Tako Isus, Navinov sin, pozva sveštenike+ i reče im: „Uzmite kovčeg saveza,+ a sedam sveštenika neka pred Jehovinim kovčegom+ nosi sedam ovnujskih rogova.“  A narodu reče: „Idite i obiđite oko grada, a naoružani ratnici+ neka idu ispred Jehovinog kovčega.“  Sve je bilo učinjeno kako je Isus rekao narodu. Sedam sveštenika koji su pred Jehovom nosili sedam ovnujskih rogova krenuli su i zatrubili u rogove, a kovčeg Jehovinog saveza išao je za njima.  Naoružani ratnici išli su ispred sveštenika koji su trubili u rogove, dok je zaštitna straža+ išla iza kovčega, a sve to vreme sveštenici su trubili u rogove. 10  Isus zapovedi narodu:+ „Ne vičite i neka vam se glas ne čuje; neka nijedna reč ne izađe iz vaših usta sve do dana kad vam kažem: ’Vičite!‘ Tada vičite.“+ 11  Zatim je naredio da Jehovin kovčeg jednom obiđe oko celog grada. Onda su se vratili u logor gde su prenoćili. 12  Rano ujutru Isus je ustao,+ i sveštenici su poneli Jehovin kovčeg.+ 13  Sedam sveštenika koji su nosili sedam ovnujskih rogova išli su ispred Jehovinog kovčega i stalno su trubili u rogove. Naoružani ratnici išli su pred njima, a zaštitna straža išla je iza Jehovinog kovčega. Sve to vreme sveštenici su trubili u rogove.+ 14  I drugog su dana jednom obišli oko grada, a zatim su se vratili u logor. Tako su radili šest dana.+ 15  Sedmog dana ustali su rano, čim je svanula zora, i sedam puta isto onako obišli oko grada. Samo tog dana obišli su oko grada sedam puta.+ 16  Kad su sedmi put obišli oko grada, sveštenici su zatrubili u rogove, a Isus je narodu rekao: „Vičite,+ jer vam Jehova predaje ovaj grad!+ 17  Neka grad bude uništen,*+ on i sve što je u njemu pripada Jehovi. Ostavite u životu samo bludnicu Ravu+ i sve koji su kod nje u kući, jer je ona sakrila ljude koje smo poslali.+ 18  Čuvajte se onoga što je određeno za uništenje,+ da ne biste poželeli+ i uzeli ono što je određeno za uništenje,+ pa da zbog vas izraelski logor bude u nevolji i da bude uništen.*+ 19  Sve srebro i zlato i predmeti od bakra i gvožđa sveti su Jehovi.+ Treba ih doneti u Jehovinu riznicu.“+ 20  Kada su sveštenici zatrubili u rogove, narod je povikao.+ Čim je narod čuo zvuk roga i oglasio se snažnim ratnim pokličem, zidine su počele da se ruše.+ Zatim je narod ušao u grad, svako pravo napred s mesta na kom se zatekao, i osvojili su grad. 21  Oštricom mača pogubili su* sve što je bilo u gradu, muškarce i žene, decu i starce, goveda, ovce i magarce.+ 22  Onoj dvojici koji su išli da izvide zemlju Isus reče: „Idite u kuću one žene bludnice i izvedite odande nju i sve njene, kao što ste joj se zakleli.“+ 23  Ti mladi ljudi koji su išli da izvide zemlju otišli su i izveli Ravu, njenog oca, njenu majku i braću i sve njene.+ Izveli su svu njenu rodbinu i odveli ih izvan izraelskog logora. 24  A grad i sve što je bilo u njemu spalili su vatrom.+ Samo su srebro i zlato i predmete od bakra i gvožđa predali u riznicu Jehovinog doma.+ 25  Isus je ostavio u životu bludnicu Ravu, dom njenog oca i sve njene,+ tako da ona živi među Izraelcima sve do današnjeg dana,+ jer je sakrila ljude koje je Isus poslao da izvide Jerihon.+ 26  Tada je Isus naredio da se izrekne ova kletva: „Neka je pred Jehovom proklet čovek koji bi ustao da sagradi ovaj grad, grad Jerihon. Svojim prvencem neka plati ako mu položi temelj, i svojim najmlađim sinom neka plati ako mu postavi vrata.“+ 27  Jehova je bio s Isusom,+ a njegova se slava pročula po svoj zemlji.+

Fusnote

 Ili: „Neka grad bude herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.
 Ili: „i uzeli ono što je herem, pa da zbog vas izraelski logor bude u nevolji i da bude herem“.
 Ili: „pobili su kao herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.