Isus Navin 18:1-28

18  Ceo zbor Izraelovih sinova okupio se u Silomu+ i tamo su postavili šator sastanka,+ pošto su bili pokorili svu zemlju.+  Ali među Izraelovim sinovima ostalo je još sedam plemena kojima nije bilo dodeljeno nasledstvo.  Zato je Isus rekao Izraelovim sinovima: „Dokle ćete oklevati da krenete i zauzmete zemlju+ koju vam je dao Jehova, Bog vaših praočeva?+  Izaberite između sebe po tri čoveka iz svakog plemena, a ja ću ih poslati, pa neka ustanu i prođu zemlju i neka je popišu za podelu nasledstva, a onda neka se vrate k meni.+  Neka je razdele među sobom na sedam delova.+ Juda neka ostane na svom području na jugu,+ a Josifov dom neka ostane na svom području na severu.+  Vi popišite zemlju tako da ima sedam delova. Zatim taj popis donesite ovamo k meni, i ja ću ovde za vas baciti žreb+ pred Jehovom, našim Bogom.  Levijevi sinovi nemaju deo među vama,+ pošto je Jehovino sveštenstvo njihovo nasledstvo.+ Gad, Ruvim+ i polovina Manasijinog plemena+ primili su svoje nasledstvo istočno od Jordana, ono što im je dao Mojsije, Jehovin sluga.“+  Kad su se ti ljudi spremili da pođu, Isus je onima koji su krenuli da popišu zemlju zapovedio:+ „Idite i prođite zemlju i popišite je, a onda se vratite k meni, i ja ću za vas baciti žreb+ pred Jehovom ovde u Silomu.“+  Ljudi su otišli, prošli zemlju, popisali+ je po gradovima u jednu knjigu i podelili je na sedam delova. Zatim su se vratili kod Isusa u logor u Silomu. 10  Tada je Isus za njih bacio žreb pred Jehovom u Silomu.+ Tako je Isus razdelio zemlju Izraelovim sinovima dajući svakome njegov deo.+ 11  Žreb+ je pao na pleme Venijaminovih+ sinova po njihovim porodicama, i područje koje su dobili žrebom bilo je između Judinih sinova+ i Josifovih sinova.+ 12  Njihova granica na severnom kraju počinjala je od Jordana. Zatim se penjala uz severni obronak Jerihona+ do gore prema zapadu, a završavala se kod pustinje Vet-Aven.+ 13  Odatle se granica prostirala do Luza,+ do južnog obronka Luza, to jest Vetilja.+ Onda se granica spuštala do Atarot-Adara+ na gori koja se nalazi južno od Donjeg Vet-Orona.+ 14  Zapadna granica Venijaminovog područja skretala je prema jugu kod gore koja je ispred Vet-Orona na jugu, i završavala se kod Kirijat-Vala, to jest Kirijat-Jarima,+ grada Judinih sinova. To je bila zapadna strana. 15  Južna granica počinjala je od krajnje tačke Kirijat-Jarima. Zatim se pružala ka zapadu i išla do izvora Neftoje.+ 16  Onda se spuštala do najudaljenijeg dela gore koja gleda na dolinu Enomovog sina,+ koja se nalazi na severu refaimske doline.+ Odande se spuštala u dolinu Enom, do jevusejskog obronka+ na jugu, pa se spuštala u En-Rogil.+ 17  Zatim je išla na sever i izlazila na En-Semes, a odatle na Gelilot, koji se nalazi ispred uzbrdice Adumim,+ pa se spuštala do kamena+ Voana,+ Ruvimovog sina. 18  Zatim je išla na severni obronak koji je ispred Arave, a onda se spuštala u Aravu. 19  Odatle je išla na severni obronak Vet-Ogle+ i završavala se kod severnog zaliva Slanog mora+ na južnom kraju Jordana. To je bila južna granica. 20  Jordan je bio granica sa istočne strane. To je bilo nasledstvo Venijaminovih sinova po njihovim porodicama, i to su bile njihove granice. 21  Gradovi plemena Venijaminovih sinova po njihovim porodicama bili su Jerihon,+ Vet-Ogla, Emek-Kesis, 22  Vet-Arava,+ Semarajim, Vetilj,+ 23  Avim, Fara, Ofra,+ 24  Kefar-Amona, Ofnija i Gava;+ dvanaest gradova s njihovim okolnim mestima. 25  Gavaon,+ Rama, Virot, 26  Mispa,+ Hefira,+ Mosa, 27  Rekem, Jerfail, Tarala, 28  Sela,+ Elef, Jevus, to jest Jerusalim,+ Gavaja+ i Kirijat; četrnaest gradova s njihovim okolnim mestima. To je nasledstvo Venijaminovih sinova po njihovim porodicama.+

Fusnote