Isus Navin 12:1-24

12  Ovo su kraljevi koji su vladali istočno od Jordana+ i koje su Izraelovi sinovi porazili i čiju su zemlju zauzeli, od doline* Arnon+ pa sve do gore Ermon+ i svu Aravu+ prema istoku:  Amorejski kralj Sion+ koji je živeo u Esevonu.+ Područje nad kojim je vladao obuhvatalo je Aroir,+ koji je uz dolinu Arnon,+ polovinu te doline i polovinu Galada sve do doline Javok,+ gde je granica Amonovih sinova,  zatim Aravu+ na istoku prema Hinerotskom moru*+ do mora u Aravi, to jest Slanog mora,+ prema istoku u pravcu Vet-Jesimota+ i prema jugu do obronaka Fazge.+  Zauzeli su i područje koje je pripadalo vasanskom kralju Ogu,+ koji je preostao od Refaima+ i koji je živeo u Astarotu+ i Edrainu.+  On je vladao gorom Ermon,+ Salhom i svim Vasanom+ sve do granice s Gesurejima+ i Mahatejima,+ i nad polovinom Galada do područja koje je pripadalo Sionu,+ esevonskom kralju.+  Njih su porazili+ Mojsije, Jehovin sluga, i Izraelovi sinovi. Zatim je Mojsije, Jehovin sluga, njihovu zemlju dao Ruvimovom+ i Gadovom plemenu+ i polovini Manasijinog plemena.+  Ovo su kraljevi koje su Isus i Izraelovi sinovi porazili zapadno od Jordana u zemlji od Val-Gada+ u livanskoj dolini+ pa do gore Alak,+ koja se prostire prema Siru.+ Isus je tu zemlju razdelio Izraelovim plemenima, svakome njegov deo,+  u brdovitom području, u Šefeli, u Aravi, po obroncima brda, u pustinji i u Negevu+ — dao im je zemlju Heteja, Amoreja,+ Hananaca, Ferezeja, Jeveja i Jevuseja:+   kralj Jerihona,+ jedan; kralj Gaja,+ koji je kod Vetilja, jedan; 10  kralj Jerusalima,+ jedan; kralj Hevrona,+ jedan; 11  kralj Jarmuta,+ jedan; kralj Lahisa,+ jedan; 12  kralj Jeglona,+ jedan; kralj Gezera,+ jedan; 13  kralj Davira,+ jedan; kralj Gedera, jedan; 14  kralj Orme, jedan; kralj Arada, jedan; 15  kralj Livne,+ jedan; kralj Odolama, jedan; 16  kralj Makide,+ jedan; kralj Vetilja,+ jedan; 17  kralj Tafuje, jedan; kralj Efera,+ jedan; 18  kralj Afeka, jedan; kralj Sarona, jedan; 19  kralj Madona,+ jedan; kralj Asora,+ jedan; 20  kralj Simron-Merona, jedan; kralj Ahsava,+ jedan; 21  kralj Tanaha, jedan; kralj Megida,+ jedan; 22  kralj Kedesa, jedan; kralj Jokneama+ na Karmilu, jedan; 23  kralj Dora u planinskom kraju blizu Dora,+ jedan; kralj Gojima iz Galgala, jedan; 24  kralj Terse, jedan. Ukupno trideset i jedan kralj.+

Fusnote

 Vidi dodatak 12.
 Vidi fusnotu za Br 34:11.