Isaija 9:1-21

9  Ali tama neće biti kao onda kad je zemlja bila u nevolji, kao u pređašnja vremena kad je sramota pokrila Zavulonovu zemlju i Neftalimovu zemlju.+ A kasnije joj je ukazana čast+ — tom putu pored mora, na području oko Jordana, Galileji neznabožačkoj.+  Narod koji je hodio u tami video je veliku svetlost.+ Onima koji su živeli u zemlji guste tame+ zasjala je svetlost.+  Umnožio si narod,+ dao si mu veliku radost.+ Radovali su se pred tobom kao što se ljudi raduju u vreme žetve,+ kao što se vesele oni koji dele plen.+  Jer si slomio jaram koji im je bio teret+ i štap koji im je bio na leđima, i palicu onoga koji ih je terao da rade,+ slomio si ih kao u dan propasti Madijana.+  Jer svaka čizma kojom se gazi+ tako da se zemlja trese i svaki ogrtač krvlju isprskan izgoreće kao hrana za oganj.+  Jer nam se rodilo dete,+ dobili smo sina,+ kome će kneževska vlast biti na ramenu.+ Ime će mu biti Divni Savetnik,+ Moćni Bog,+ Večni Otac,+ Knez Mira.+  Nadaleko će se prostirati njegova kneževska vlast+ i miru neće biti kraja+ na Davidovom prestolu+ i u njegovom kraljevstvu, da se utvrdi+ i utemelji na pravdi+ i pravednosti,+ od sada pa doveka. To će učiniti revnost Jehove nad vojskama.+  Jehova je poslao reč protiv Jakova, i ona je pala na Izrael.+  Znaće za nju ceo narod,+ Jefrem i stanovnici Samarije,+ zbog njihove oholosti i drskosti njihovog srca, jer govore:+ 10  „Cigle su pale, ali zidaćemo klesanim kamenom.+ Divlje smokve+ su posečene, ali zamenićemo ih kedrovima.“ 11  Jehova će dati Resinovim protivnicima da se uzdignu nad njim, i podbošće njegove neprijatelje,+ 12  Siriju s istoka+ i Filisteje s leđa,+ i oni će otvoriti usta i proždreće Izrael.+ Zbog svega toga njegov se gnev nije odvratio, i njegova je ruka još uvek podignuta.+ 13  Narod se nije vratio Onome koji ih udara,+ nisu tražili Jehovu nad vojskama.+ 14  Zato će Jehova istog dana+ odseći Izraelu glavu+ i rep,+ granu i rogoz. 15  Star i ugledan čovek — to je glava,+ a prorok koji naučava laži — to je rep.+ 16  Oni koji vode ovaj narod zavode ga,+ a oni koje vode, smeteni su.+ 17  Zato se Jehova neće radovati njihovim mladićima+ i neće se smilovati njihovoj siročadi* ni njihovim udovicama, jer su svi otpadnici+ i zločinci i svaka usta govore bezumlje. Zbog svega toga njegov se gnev nije odvratio, i njegova je ruka još uvek podignuta.+ 18  Jer zlo se širi poput vatre,+ proždire trnje i korov.+ Zapaliće se čestar+ i uvis će se dići oblaci dima.+ 19  Od gneva Jehove nad vojskama zemlja se zapalila, i narod će postati kao hrana za oganj.+ Niko se neće smilovati ni na svog brata.+ 20  Jedan će zdesna meso seći, i ostaće gladan, a drugi će sleva meso jesti, i neće se nasititi.+ Svaki će jesti meso sa svoje ruke,+ 21  Manasija će jesti Jefrema i Jefrem Manasiju, a zajedno će biti protiv Jude.+ Zbog svega toga njegov se gnev nije odvratio, i njegova je ruka još uvek podignuta.+

Fusnote

 Doslovno: „dečacima bez oca“.