Isaija 66:1-24

66  Ovako kaže Jehova: „Nebesa su moj presto,+ a zemlja je podnožje mojim nogama.+ Gde mi onda možete sagraditi dom?+ Gde je mesto za moje prebivalište?“+  „Sve je to moja ruka načinila, i tako je sve to nastalo“,+ govori Jehova. „Ja ću pogledati na onoga ko je nevoljan i skrušenog duha+ i ko drhti od moje reči.+  „Kad neko kolje bika, to je kao da ubija čoveka.+ Kad neko žrtvuje ovcu, to je kao da psu lomi vrat.+ Kad neko prinosi dar, to je kao da prinosi svinjsku krv.+ Kad neko prinosi tamjan za spomen,+ to je kao da pomoću magije izriče blagoslov.+ Oni su svoje puteve izabrali i njihova duša uživa u odvratnim stvarima koje rade.+  A ja ću za njih izabrati nevolje+ i pustiću na njih ono čega se plaše.+ Jer sam zvao, ali niko se nije odazvao, govorio sam, ali niko nije slušao,+ nego su činili ono što je zlo u mojim očima i izabrali su ono što mi nije po volji.“+  Čujte Jehovinu reč, vi koji drhtite od njegove reči:+ „Vaša braća koja vas mrze,+ koja vas odbacuju zbog mog imena,+ govore: ’Neka se proslavi Jehova!‘+ On će se i pojaviti, i vi ćete se radovati,+ a oni će se postideti.“+  Buka se čuje iz grada, glasovi iz hrama!+ To je glas Jehove koji vraća svojim neprijateljima ono što su zaslužili.+  Pre nego što je osetila bolove, ona se porodila.+ Pre nego što su je snašli porođajni bolovi, rodila je muško dete.+  Ko je tako nešto čuo?+ Ko je tako nešto video?+ Može li se zemlja+ roditi u jedan dan?+ Može li se narod+ odjednom roditi?+ A Sion je rodio sinove čim je osetio bolove.  „Zar ću ja otvoriti majčinu utrobu, a ne dati joj da rađa?“,+ kaže Jehova. „Zar ću je zatvoriti ja koji dajem da rađa?“, kaže tvoj Bog. 10  Radujte se s Jerusalimom i veselite se s njim,+ svi koji ga volite.+ Kličite radosno s njim, svi koji tugujete zbog njega.+ 11  Jer ćete vi sisati i nasitićete se i naći ćete utehu na njegovim grudima, pićete i naslađivaćete se na grudima njegove slave.+ 12  Jer ovako kaže Jehova: „Evo, daću mu mir kao reku+ i slavu naroda kao nabujali potok,+ i vi ćete sisati.+ U naručju će vas nositi i milovaće vas na kolenima.+ 13  Kao što čoveka teši njegova majka, tako ću ja vas tešiti.+ Jerusalim će vam biti uteha.+ 14  Videćete i vaše će se srce radovati+ i vaše će se kosti+ obnoviti kao mlada trava.+ Jehovina ruka pokazaće se njegovim slugama,+ a svoje neprijatelje on će osuditi.“+ 15  „Jer, evo, Jehova dolazi kao vatra,+ i njegova kola kao olujni vetar,+ da im se osveti i izlije na njih svoj žestoki gnev i kazni ih plamenom ognjenim.+ 16  Jer kao vatra koja proždire, Jehova će svojim mačem+ pokrenuti spor protiv svakog tela, i biće mnogo onih koje će Jehova pobiti.+ 17  Oni koji se obredno posvećuju i čiste da bi išli u vrtove+ i stajali iza onoga što je u sredini, koji jedu svinjsko meso,+ gadosti i glodare koji skaču,+ svi će zajedno izginuti“, govori Jehova. 18  „A za njihova dela+ i njihove misli,+ dolazim da skupim sve narode i jezike,+ i oni će doći i videće moju slavu.“+ 19  „Postaviću znak među njima+ i poslaću neke od preživelih k narodima,+ u Tarsis,+ Ful i Lud,+ onima koji napinju luk, u Tuval i Javan,+ na daleka ostrva,*+ koji nisu čuli glas o meni niti su videli moju slavu.+ Oni će pričati o mojoj slavi među narodima.+ 20  Dovešće svu vašu braću iz svih naroda+ na dar Jehovi,+ na konjima, na kolima, na pokrivenim kolima, na mazgama i na brzim kamilama,+ dovešće ih na moju svetu goru,+ u Jerusalim“, kaže Jehova, „kao što Izraelovi sinovi donose dar u čistoj posudi u Jehovin dom.“+ 21  „Od njih ću neke uzeti za sveštenike, za Levite“, kaže Jehova. 22  „Jer kao što nova nebesa+ i nova zemlja+ koje stvaram stoje preda mnom“,+ govori Jehova, „tako će stajati i vaše potomstvo+ i vaše ime.“+ 23  „Od mladine do mladine i od sabata do sabata svako će telo dolaziti da se pokloni preda mnom“,+ kaže Jehova. 24  „Izlaziće da vide leševe ljudi koji su se bunili protiv mene,+ jer crvi na njima neće umreti i vatra se njihova neće ugasiti,+ i biće odvratni svakom telu.“+

Fusnote

 Ili: „primorske krajeve“.