Isaija 64:1-12

64  O, kad bi nebesa razderao i sišao,+ da se gore zatresu pred tobom,+  — kao kad vatra zapali suvo granje i učini da voda provri — da se tvoje ime obznani tvojim protivnicima+ i da pred tobom zadrhte svi narodi.+  Dok si činio zastrašujuća dela+ kojima se nismo nadali, sišao si i pred tobom su se zatresle gore.+  Od davnina nije se čulo,+ niti se slušalo, niti je oko videlo da neki bog osim tebe+ čini nešto za onog koji ga čeka.+  Dolaziš u pomoć onome koji se raduje i čini ono što je pravedno,+ onima koji razmišljaju o tebi i idu putevima tvojim.+ Evo, ti si se razgnevio,+ jer smo činili grehe,+ i to dugo. Možemo li se spasti?+  Svi smo mi postali kao nečisti, i sva su naša pravedna dela kao haljina koju žena nosi u vreme mesečnog ciklusa.+ Svi ćemo kao lišće uvenuti,+ naši prestupi odneće nas kao vetar.+  Niko ne priziva tvoje ime,+ niko da se prene i da te se drži, a ti si okrenuo svoje lice od nas,+ i dopustio da se istopimo+ pod silinom našeg prestupa.  Jehova, ti si naš Otac.+ Mi smo glina,+ a ti si naš Grnčar,+ i svi smo delo tvojih ruku.+  Jehova, nemoj se žestoko gneviti+ i nemoj se doveka sećati našeg prestupa.+ Pogledaj, molim te, svi smo mi tvoj narod.+ 10  Tvoji sveti gradovi+ pretvorili su se u pustinju. Sion+ se pretvorio u pustinju, Jerusalim u pustoš.+ 11  Naš sveti i divni dom,+ u kom su te hvalili naši praočevi,+ vatrom je spaljen.+ Sve što nam je bilo dragoceno+ sada je opustošeno. 12  Jehova, zar ćeš se uprkos tome i dalje ustezati?+ Zar ćeš ostati miran i pustiti nas da se toliko mučimo?+

Fusnote