Isaija 61:1-11

61  Duh Suverenog Gospoda Jehove na meni je,+ jer me je Jehova pomazao+ da objavim dobru vest krotkima.+ Poslao me je da zavijem rane onima koji su slomljenog srca,+ da objavim slobodu zarobljenima+ i otvaranje očiju zatvorenima,+  da objavim godinu Jehovine milosti+ i dan osvete našeg Boga,+ da utešim sve koji tuguju,+  da darujem one koji tuguju zbog Siona, da im dam pokrivalo za glavu umesto pepela,+ ulje radosti+ umesto žalosti i ogrtač hvale umesto klonulog duha.+ I zvaće se stabla pravednosti+ koja je Jehova zasadio,+ njemu na lepotu.+  Oni će ponovo izgraditi mesta koja su davno opustošena,+ podignuće mesta koja su odavno pusta,+ obnoviće opustošene gradove,+ mesta koja su naraštajima bila pusta.  „Stranci će doći i pašće vaša stada,+ tuđinci+ će vam biti ratari i vinogradari.+  A vi ćete se zvati Jehovini sveštenici,+ nazivaćete se slugama+ našeg Boga.+ Ješćete bogatstvo naroda,+ dičićete se blagom njihovim.+  Umesto sramote moj će narod dobiti dvostruki deo,+ umesto poniženja klicaće od radosti zbog svog nasledstva.+ Zato će u svojoj zemlji posedovati dvostruki deo.+ Imaće večnu radost.+  Jer ja, Jehova, volim pravdu,+ a mrzim pljačkanje i nepravdu.+ Verno ću im dati platu+ i s njima ću sklopiti trajni savez.+  Njihovo potomstvo biće poznato među narodima+ i njihovi potomci među plemenima. Svi koji ih vide prepoznaće+ da su potomstvo koje je Jehova blagoslovio.“+ 10  Ja ću klicati Jehovi.+ Moja će se duša veseliti mom Bogu.+ Jer me je on obukao u haljine spasenja,+ ogrnuo me je plaštem pravednosti,+ kao mladoženju koji, poput sveštenika, stavlja pokrivalo na glavu,+ i kao nevestu koja se ukrašava nakitom.+ 11  Jer kao što zemlja pušta svoj izdanak i kao što u vrtu niče ono što je posejano,+ tako će Suvereni Gospod Jehova dati da nikne pravednost+ i hvala pred svim narodima.+

Fusnote