Isaija 60:1-22

60  „Ustani,+ ženo, zasvetli,+ jer je došla tvoja svetlost,+ i Jehovina slava je zasjala nad tobom.+  Jer, evo, mrak+ će pokriti zemlju i gusta tama narode, a nad tobom će zasjati Jehova, i njegova slava videće se nad tobom.+  Narodi će ići ka tvojoj svetlosti+ i kraljevi+ ka sjaju kojim blistaš.+  „Podigni oči i pogledaj unaokolo! Svi se skupljaju+ i dolaze k tebi.+ Izdaleka dolaze tvoji sinovi i tvoje kćeri koje su negovane i u naručju nošene.+  Tada ćeš gledati i blistaćeš,+ tvoje će srce zaigrati od velike radosti, jer će se k tebi uputiti morsko blago, tebi će doći bogatstvo naroda.+  Mnoštvo kamila prekriće te, mlade kamile iz Madijana i Efe.+ Doći će svi iz Save.+ Doneće zlato i tamjan. Oni će objavljivati Jehovine hvale.+  Sva kidarska+ stada skupiće se k tebi. Služiće ti navajotski+ ovnovi.+ Kao ugodna žrtva doći će na moj oltar,+ a ja ću ukrasiti svoj divni dom.+  „Ko su oni što lete poput oblaka,+ kao golubovi u svoje golubarnike?  U mene će se uzdati* ostrva,+ tarsiski brodovi+ kao i ranije, da izdaleka dovedu tvoje sinove,+ s njihovim srebrom i zlatom,+ k imenu+ Jehove, tvog Boga, k Svetom Bogu Izraelovom,+ jer će te on ukrasiti.+ 10  Tuđinci će graditi tvoje zidine+ i njihovi kraljevi služiće ti,+ jer sam te udario u svom gnevu,+ ali ću ti se smilovati u svojoj milosti.+ 11  „Tvoja će vrata stalno biti otvorena,+ neće se zatvarati ni danju ni noću, da na njih uđe bogatstvo naroda,+ sa svojim kraljevima na čelu.+ 12  Jer će propasti svi narodi i sva kraljevstva koja ti ne budu služila; ti narodi biće zatrti.+ 13  „K tebi će doći livanska slava, smreka, jasen i čempres,+ da ukrase mesto gde se nalazi moje svetilište.+ Ja ću proslaviti podnožje svojih nogu.+ 14  „Sinovi tvojih tlačitelja dolaziće k tebi i klanjaće ti se,+ svi koji su te prezirali padaće pred tvoje noge+ i zvaće te Jehovinim gradom, Sionom+ Svetog Boga Izraelovog. 15  „Nećeš više biti ostavljena ni omražena, grad kroz koji niko ne prolazi,+ nego ću učiniti da budeš ponos doveka, radost iz naraštaja u naraštaj.+ 16  I sisaćeš mleko naroda+ i grudi kraljeva.+ Znaćeš da sam ja, Jehova,+ tvoj Spasitelj,+ da je Jakovljev Silni Bog+ tvoj Otkupitelj.+ 17  Umesto bakra doneću zlato,+ umesto gvožđa srebro, umesto drva bakar, umesto kamenja gvožđe. Mir ću ti postaviti za nadglednika+ i pravdu za upravitelja.+ 18  „U tvojoj zemlji neće se više slušati o nasilju, niti o pustošenju i zatiranju unutar tvojih granica.+ Svoje zidine zvaćeš Spasenjem+ i svoja vrata Slavom. 19  Neće ti danju sunce svetlost biti niti će ti sjajan mesec svetlost slati, nego će Jehova biti tvoja večna svetlost,+ Bog tvoj biće tvoja lepota.+ 20  Tvoje sunce više neće zalaziti, niti će tvoj mesec sjaj gubiti, jer će Jehova biti tvoja večna svetlost,+ i završiće se dani tvoje žalosti.+ 21  Svi u tvom narodu biće pravedni,+ oni će doveka posedovati zemlju,+ biće mladica koju sam ja zasadio,+ delo mojih ruku,+ meni na lepotu.+ 22  Od malog će postati hiljada i od neznatnog silan narod.+ Ja, Jehova, ubrzaću to kad bude vreme.“+

Fusnote

 Ili: „U mene će polagati nadu“.