Isaija 52:1-15

52  Probudi se, probudi se, ogrni se snagom,+ Sione! Obuci svoje divne haljine,+ Jerusalime, sveti grade!+ Jer u tebe više neće ulaziti neobrezani i nečisti.+  Otresi prah sa sebe,+ ustani i sedi, Jerusalime. Skini okove sa svog vrata, zarobljena kćeri sionska.+  Jer ovako kaže Jehova: „Zabadava ste bili prodani,+ pa ćete bez novca biti i otkupljeni.“+  Jer ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Moj narod je najpre otišao u Egipat da se tamo privremeno nastani.+ Asirci su ih bez razloga tlačili.“  „A sad, šta da učinim?“ govori Jehova. „Jer je moj narod odveden zabadava.+ Kliču oni koji vladaju nad njim“,+ govori Jehova, „i stalno, po čitav dan, preziru moje ime.+  Zato će moj narod poznati moje ime,+ zato će ga tog dana poznati, jer sam ja onaj koji to govori.+ Evo, ja sam taj.“  Kako su divne na gorama noge+ onoga koji donosi dobru vest,+ koji objavljuje mir,+ koji donosi dobru vest o nečem boljem,+ koji objavljuje spasenje,+ koji govori Sionu: „Bog je tvoj počeo da kraljuje!“+  Slušaj! Odjekuje glas+ tvojih stražara.+ Svi kao jedan radosno kliču, jer će svojim očima+ videti kako Jehova obnavlja Sion.+  Veselite se, kličite radosno u jedan glas, jerusalimske ruševine,+ jer je Jehova utešio svoj narod,+ otkupio je Jerusalim.+ 10  Jehova je pred očima svih naroda otkrio svoju svetu mišicu,+ i svi krajevi zemaljski videće spasenje koje daje naš Bog.+ 11  Idite, idite, izađite odatle,+ ne dotičite ništa nečisto.+ Izađite iz njega,+ budite čisti, vi koji nosite pribor iz Jehovinog doma.+ 12  Jer nećete izaći u strahu, niti ćete bežati,+ jer će Jehova ići pred vama.+ Izraelov Bog biće straža koja vam leđa štiti.+ 13  Gle, moj će sluga+ postupati razborito.+ Na visokom će mestu biti, biće uzdignut i veoma uzvišen.+ 14  Kao što su se mnogi čudili gledajući ga+ — njegov izgled je bio izobličen+ više nego ijednom drugom čoveku, i njegov dostojanstveni lik+ više nego ikome od ljudskih sinova — 15  tako će on zapanjiti mnoge narode.+ Pred njim će kraljevi zatvoriti svoja usta,+ jer će videti ono o čemu im se nije govorilo i slušaće ono o čemu nikad nisu čuli.+

Fusnote