Isaija 48:1-22

48  Čujte ovo, dome Jakovljev, vi koji sebe nazivate Izraelovim imenom+ i koji ste izašli iz Judinih voda,+ vi koji se zaklinjete Jehovinim imenom+ i spominjete Izraelovog Boga,+ ali ne u istini i pravdi.+  Jer oni sebe nazivaju stanovnicima svetog grada,+ oslanjaju se na Izraelovog Boga,+ kome je ime Jehova nad vojskama.+  „Događaje prošle unapred sam kazivao, iz mojih je to usta izašlo i ja sam to objavio.+ Iznenada sam izvršio svoju nameru, i sve se dogodilo.+  Znao sam da si tvrdokoran,+ da ti je vrat gvozdena žila+ i da ti je čelo od bakra,+  pa sam ti još onda govorio. Pre nego što se dogodilo, ja sam ti to objavio,+ da ne kažeš: ’To je učinio moj idol, to su zapovedili moj rezani lik i moj liveni lik.‘+  Čuo si.+ Pogledaj sve to.+ Zar nećeš to objavljivati?+ Od sada ti objavljujem novo, skriveno, ono što još ne znaš.+  Sada će to biti stvoreno, nije toga ranije bilo, do danas to nisi čuo, da ne kažeš: ’Ja to već znam.‘+  „Ne, nisi to čuo,+ nisi to znao, niti se tvoje uho dosad otvorilo. Jer dobro znam da si bio neveran+ i da se nazivaš ’prestupnikom od majčine utrobe‘.+  Zbog svog imena obuzdaću svoj gnev,+ zbog svoje hvale suzdržaću se da te ne istrebim.+ 10  Evo, pročistio sam te, ali ne kao srebro.+ Iskušao sam te dok si se topio u peći nevolje.+ 11  Zbog sebe, zbog sebe ću učiniti ono što nameravam.+ Zar ću dozvoliti da se moje ime skrnavi?+ Nikome neću dati svoju slavu.+ 12  „Slušaj me, Jakove, slušaj me, Izraele, koga sam pozvao. Ja sam isti.+ Ja sam prvi.+ Ja sam i poslednji.+ 13  Moja je ruka položila temelj zemlji,+ moja je desnica rasprostrla nebesa.+ Kad ih pozovem, svi se zajedno pokažu.+ 14  „Skupite se svi i čujte.+ Ko je od njih sve to objavio? Ja, Jehova, volim tog čoveka.+ On će učiniti Vavilonu ono što želim+ i njegova će se ruka spustiti na Haldejce.+ 15  Ja, ja sam to rekao, i ja sam ga pozvao.+ Ja sam ga doveo i daću mu da bude uspešan na svom putu.+ 16  „Pristupite k meni i čujte. Od početka nisam tajno govorio.+ Od vremena kada je počelo da se događa ono što je rečeno bio sam tamo.“ A sada me je Suvereni Gospod Jehova poslao sa svojim duhom.+ 17  Ovako kaže Jehova, Otkupitelj tvoj,+ Sveti Bog Izraelov:+ „Ja, Jehova, ja sam tvoj Bog, koji te uči za tvoje dobro+ i koji te vodi putem kojim treba da ideš.+ 18  O, da si pazio na moje zapovesti!+ Mir bi tvoj kao reka bio+ i pravednost tvoja kao morski talasi.+ 19  Tvog potomstva bilo bi kao peska i tvojih potomaka kao zrna peska.+ Tvoje se ime ne bi istrebilo niti bi se zatrlo preda mnom.“+ 20  Izađite iz Vavilona!+ Bežite od Haldejaca!+ Objavljujte i radosno kličite, razglasite to.+ Neka se čuje do kraja zemlje.+ Recite: „Jehova je otkupio svog slugu Jakova.+ 21  Nisu bili žedni+ dok ih je vodio kroz pustinju.+ Dao je da voda iz stene za njih poteče, razdvojio je stenu i voda je potekla.“+ 22  „Nema mira zlima“,+ kaže Jehova.

Fusnote