Isaija 43:1-28

43  Sada ovako kaže Jehova, tvoj Stvoritelj,+ Jakove, i tvoj Tvorac,+ Izraele: „Ne boj se, jer sam te ja otkupio.+ Pozvao sam te po imenu.+ Ti si moj.+  Ako pođeš preko vode,+ ja ću biti s tobom.+ Ako pođeš preko reka, one te neće potopiti.+ Ako pođeš kroz vatru, nećeš izgoreti, niti će te plamen uhvatiti.+  Jer sam ja Jehova, Bog tvoj, Sveti Bog Izraelov, Spasitelj tvoj.+ Dao sam Egipat kao otkupninu za tebe,+ Etiopiju+ i Sevu u zamenu za tebe.  Pošto si dragocen u mojim očima,+ dostojan si časti i ja te volim.+ Daću ljude u zamenu za tebe, narode u zamenu za tvoju dušu.+  „Ne boj se, jer sam ja s tobom.+ Sa istoka ću dovesti tvoje seme i sa zapada ću te skupiti.+  Reći ću severu:+ ’Daj!‘ a jugu: ’Ne zadržavaj ih! Izdaleka dovedi moje sinove i moje kćeri s kraja zemlje,+  svakoga ko se mojim imenom zove+ i koga sam stvorio na svoju slavu,+ koga sam sazdao i koga sam načinio.‘+  „Izvedi narod koji je slep, iako ima oči, i koji je gluv, iako ima uši.+  Neka se svi narodi skupe na jedno mesto, neka se okupe plemena.+ Ko od njihovih bogova to može proreći?+ Mogu li nam javiti šta će se prvo dogoditi?+ Neka dovedu svoje svedoke+ i neka se opravdaju, ili neka ih ti svedoci čuju, pa neka kažu: ’Istina je.‘“+ 10  „Vi ste moji svedoci“,+ govori Jehova, „i moj sluga kog sam izabrao,+ da biste znali+ i verovali mi+ i razumeli da sam ja onaj isti.+ Pre mene nijedan bog nije bio načinjen+ i posle mene neće biti nijednog.+ 11  Ja, ja sam Jehova,+ i osim mene nema spasitelja.“+ 12  „Ja sam prorekao, spasao i objavio,+ kad među vama nije bilo nijednog tuđeg boga.+ Zato ste vi moji svedoci“,+ govori Jehova, „a ja sam Bog.+ 13  Za sva vremena ja sam isti,+ i nema nikoga ko može da izbavi iz moje ruke.+ Izvršiću svoju nameru,+ i ko to može da spreči?“+ 14  Ovako kaže Jehova, Otkupitelj vaš,+ Sveti Bog Izraelov:+ „Zbog vas ću ih poslati na Vavilon, polomiću prevornice na zatvorskim vratima+ i rasteraću Haldejce sa brodova, i oni će jadikovati.+ 15  Ja sam Jehova, vaš Sveti Bog,+ Stvoritelj Izraelov,+ vaš Kralj.“+ 16  Ovako kaže Jehova, onaj koji je napravio put kroz more i stazu kroz velike vode,+ 17  koji je izveo bojna kola i konje, vojsku i junake zajedno:+ „Oni će leći+ i neće više ustati.+ Ugasiće se;+ dogoreće kao laneni fitilj.“+ 18  „Ne sećajte se onoga što je u početku bilo, ne mislite na ono što je nekada bilo. 19  Evo, učiniću nešto novo.+ To će se sada desiti, a vi ćete videti.+ Da, kroz pustinju ću napraviti put+ i kroz pustu zemlju reke.+ 20  Slaviće me poljske zveri,+ šakali i nojevi,+ jer ću učiniti da u pustinji poteku vode i reke u pustoj zemlji,+ da pije moj narod, moj izabranik,+ 21  narod koji sam sebi stvorio da razglasi moju hvalu.+ 22  „Ali ti me, Jakove, nisi prizivao,+ jer si se umorio od mene, Izraele.+ 23  Nisi mi prinosio ovce kao žrtve paljenice, nisi me slavio svojim žrtvama.+ A ja te nisam prisiljavao da mi služiš darovima, niti sam te zamarao tamjanom.+ 24  Nisi mi novcem kupovao mirisnu trsku,+ nisi me sitio salom svojih žrtava;+ nego si me svojim gresima prisilio da ja služim tebi. Umoran sam od tvojih prestupa.+ 25  „Ja, ja radi sebe+ brišem+ tvoje prestupe+ i tvojih greha više se neću sećati.+ 26  Podseti me na svoje zasluge. Hajde da se sudimo.+ Iznesi šta imaš i dokaži da si pravedan.+ 27  Tvoj prvi otac, on je zgrešio,+ i tvoji su učitelji meni zgrešili.+ 28  Zato ću obeščastiti knezove koji služe na svetom mestu, i predaću Jakova istrebljenju,* predaću Izrael sramoti.+

Fusnote

 Ili: „da bude herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.