Isaija 4:1-6

4  Tog dana sedam žena uhvatiće jednog muškarca+ i govoriće mu: „Ješćemo svoj hleb i nosićemo svoje haljine, samo da se zovemo tvojim imenom, da bi se sa nas skinula sramota.“+  Tog dana Jehovin izdanak+ biće ukras i slava,+ a plod zemlje biće ponos+ i lepota Izraelovim sinovima koji su preživeli.+  Za ostatak na Sionu i preostale u Jerusalimu reći će se da su mu sveti,+ svi koji su zapisani među živima u Jerusalimu.+  Kad Jehova duhom pravde i duhom što spaljuje+ spere nečistoću kćeri sionskih+ i ukloni+ s Jerusalima prolivenu krv,+  Jehova će nad celom gorom Sion+ i nad njenim mestom gde se narod skuplja stvoriti oblak i dim danju, a svetlost plamena ognjenog+ noću,+ jer će sve što je slavno biti u zaklonu.+  Napraviće i senicu da svojim hladom danju štiti od žege,+ da bude sklonište i zaklon od oluje i kiše.+

Fusnote