Isaija 37:1-38

37  Čim je kralj Jezekija to čuo, razderao je svoje haljine, obukao se u kostret+ i otišao u Jehovin dom.+  Zatim je poslao upravitelja kraljevog doma Elijakima,+ pisara Somnu+ i svešteničke starešine,+ obučene u kostret, kod proroka Isaije,+ Amosovog sina.+  Oni su mu rekli: „Ovako kaže Jezekija: ’Ovaj dan je dan nevolje,+ ukora i drskog ruganja,+ jer je došlo vreme da se sinovi rode, a nema snage za to.+  Možda će Jehova, tvoj Bog, čuti reči ravsaka,*+ koga je kralj Asirije, njegov gospodar, poslao da se ruga+ živom Bogu, pa će ga Jehova, tvoj Bog, pozvati na odgovornost za reči koje je čuo.+ Pomoli se+ za ostatak koji je još živ.‘“+  Kad su sluge kralja Jezekije došle kod Isaije,+  on im je rekao: „Ovako kažite svom gospodaru: ’Ovako kaže Jehova:+ „Ne boj se+ reči koje si čuo, kojima su sluge+ kralja Asirije hulile na mene.  Evo, ja ću mu dati takav duh+ da će čuti vest+ i vratiće se u svoju zemlju. Učiniću da padne od mača u svojoj zemlji.“‘“+  Kad je ravsak+ čuo da je kralj Asirije otišao iz Lahisa,+ vratio se k njemu i našao ga kako se bori protiv Livne.+  Naime, kralj je čuo da je Tirak,+ kralj Etiopije, krenuo u boj protiv njega. Zato je ponovo poslao glasnike+ kod Jezekije i poručio mu: 10  „Ovako recite Jezekiji, Judinom kralju: ’Ne daj da te vara tvoj Bog u kog se uzdaš+ kad ti kaže: „Jerusalim neće biti predat u ruke kralju Asirije.“+ 11  Eto, sam si čuo šta su kraljevi Asirije učinili svim zemljama koje su opustošili,*+ a zar ćeš se ti izbaviti?+ 12  Jesu li narode koje su osvojili moji praočevi izbavili+ njihovi bogovi+ — Gosance,+ Harance,+ Resefe i Edenove+ sinove koji su bili u Telasaru? 13  Gde su kralj Emata,+ kralj Arfada,+ kraljevi gradova Sefarvima,+ Ene i Ive?‘“+ 14  Jezekija je primio pismo koje su mu doneli glasnici i pročitao ga.+ Zatim je otišao u Jehovin dom i razvio ga pred Jehovom.+ 15  Tada se Jezekija pomolio Jehovi:+ 16  „Jehova nad vojskama, Bože Izraelov,+ koji sediš nad heruvimima,* ti si jedini istiniti Bog nad svim kraljevstvima na zemlji.+ Ti si stvorio nebesa i zemlju.+ 17  Prigni uho, Jehova, i čuj.+ Otvori oči,+ Jehova, i vidi, i čuj Senahirimove reči+ koje je poručio da bi se rugao živom Bogu.+ 18  Istina je, Jehova, da su kraljevi Asirije opustošili sve zemlje, a i svoju zemlju.+ 19  I pobacali njihove bogove u vatru,+ jer to nisu bili bogovi,+ nego delo ljudskih ruku,+ drvo i kamen. Zato su ih uništili.+ 20  A sada, Jehova, Bože naš,+ izbavi nas iz njegove ruke,+ da bi sva kraljevstva na zemlji znala da si ti, Jehova, jedini Bog.“+ 21  Tada je Isaija, Amosov sin, poručio Jezekiji: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Zato što si mi se molio zbog Senahirima, kralja Asirije,+ 22  evo reči koju Jehova objavljuje protiv njega:„Prezire te i ruga ti se devica, kći sionska.+Za tobom podrugljivo glavom odmahuje+ kći jerusalimska. 23  Kome se ti rugaš+ i na koga huliš?+Na koga podižeš glas svoj+I na koga oholo dižeš pogled svoj?+Na Svetog Boga Izraelovog!+ 24  Preko svojih slugu rugaš se Jehovi i kažeš:+’S mnoštvom svojih bojnih kola+Popeću se na vrh gora,+Na najdalje obronke Livana,+Poseći ću visoke kedrove njegove, divne smreke njegove.+Doći ću na njegov najviši vrh, u gustu šumu njegovu.+ 25  Kopaću i vodu ću piti,Isušiću stopama svojim sve kanale Nila+ u Egiptu.‘+ 26  Zar nisi čuo+ šta od davnina nameravam da učinim?+Davnih dana to sam smislio.+ Sada ću to učiniti.+A na tebi je da opustošiš utvrđene gradove i da ih pretvoriš u ruševine.+ 27  Stanovnicima njihovim ruke će klonuti,+Uplašiće se i postideće se.+ Biće kao bilje u polju i mlada zelena trava,+Kao trava po krovovima+ i na poljima* sasušena vetrom istočnim.+ 28  Dobro znam kad sediš mirno i kad bilo šta činiš,+I kako besniš na mene,+ 29  Jer ti besniš na mene+ i rika je tvoja došla do ušiju mojih.+Staviću kuku svoju u nozdrve tvoje i uzde svoje u usta tvoja,+I vratiću te putem kojim si došao.“+ 30  „’A ovo će ti biti znak: Ove godine ješće se ono što nikne iz semenja koje se prosulo,+ druge godine ješće se žito koje samo nikne, a treće godine sejte i žanjite, sadite vinograde i jedite njihov rod.+ 31  Preživeli iz Judinog doma, oni koji preostanu,+ pustiće koren u dubinu i rađaće rod u visinu.+ 32  Jer će iz Jerusalima doći ostatak+ i preživeli s gore Sion.+ To će učiniti revnost Jehove nad vojskama.+ 33  „’Zato ovako kaže Jehova za kralja Asirije:+ „Neće on ući u ovaj grad,+ niti će ovamo odapeti strelu, neće mu se primaći sa štitom, niti će oko njega podići opsadni nasip.“‘+ 34  „’Vratiće se putem kojim je došao, i u ovaj grad neće ući‘, govori Jehova.+ 35  ’Ja ću braniti+ ovaj grad i sačuvaću ga radi sebe+ i radi Davida, svog sluge.‘“+ 36  Tada je Jehovin anđeo+ izašao i pobio sto osamdeset i pet hiljada ljudi u asirskom logoru.+ Kad su ljudi ustali rano ujutru, oko njih su bili sve sami leševi.+ 37  Zatim je Senahirim,+ kralj Asirije, ustao i otišao. Vratio se+ u Ninivu+ i tamo ostao. 38  Jednog dana, dok se klanjao u hramu Nisroka,+ svog boga,+ Adrameleh i Sarasar, njegovi sinovi, ubili su ga mačem+ i pobegli u araratsku zemlju.+ Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Esar-Adon.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za 2Kr 18:17.
 Ili: „opustošili kao herem“.
 Heruvimi su anđeli koji imaju visok položaj.
 Ili: „terasama; terasastim poljima“.