Isaija 36:1-22

36  Četrnaeste godine vladanja Jezekije, Senahirim,+ kralj Asirije,+ došao je na sve utvrđene gradove u Judi i osvojio ih.+  Na kraju je kralj Asirije poslao ravsaka*+ iz Lahisa+ u Jerusalim+ kod kralja Jezekije s jakom vojskom. On je stao kod vodovoda+ gornjeg jezera+ na putu koji vodi do polja onih koji bele rublje.+  Tada su mu u susret izašli upravitelj kraljevog doma Elijakim,+ Helkijin sin, pisar Somna+ i letopisac+ Joah,+ Asafov sin.+  Ravsak im je rekao: „Recite Jezekiji: ’Ovako kaže veliki kralj,+ kralj Asirije:+ „Koja je to uzdanica u koju se uzdaš?+  Ti kažeš: ’Imam veštinu i silu potrebnu za rat,‘ ali to su samo prazne reči.+ U koga se uzdaš, pa si se pobunio protiv mene?+  Eto, uzdaš se u podršku Egipta,+ u slomljenu trsku,+ koja probode dlan onom ko se na nju nasloni. Takav je faraon,+ kralj Egipta, svima koji se u njega uzdaju.+  Ako mi kažeš: ’Mi se uzdamo u Jehovu, svog Boga‘, zar nije upravo njegove uzvišice+ i oltare Jezekija uklonio,+ pa govori Judi i Jerusalimu: ’Pred ovim oltarom se klanjajte‘?“‘+  A sada, ovako se nagodi+ s mojim gospodarem, kraljem Asirije:+ daću ti dve hiljade konja, pa da vidimo možeš li naći ljude koji će jahati na njima.+  Kako ćeš onda poraziti jednog jedinog namesnika među najmanjim slugama mog gospodara,+ kad se uzdaš u Egipat da će ti dati kola i konjanike?+ 10  Uostalom, jesam li bez Jehovinog odobrenja krenuo na ovu zemlju da je opustošim? Sam Jehova mi je rekao:+ ’Idi na tu zemlju i opustoši je.‘“+ 11  Tada su Elijakim,+ Somna+ i Joah+ rekli ravsaku:+ „Molimo te, govori svojim slugama na sirijskom jeziku,*+ jer mi razumemo. Nemoj nam govoriti na judejskom jeziku+ da čuje narod koji je na zidinama.“+ 12  Ali ravsak je rekao: „Zar me je moj gospodar poslao da ove reči kažem tvom gospodaru i tebi? Zar me nije poslao ljudima koji stoje na zidinama, koji će zajedno s vama morati da jedu svoj izmet i da piju svoju mokraću?“+ 13  Zatim je ravsak, stojeći+ i dalje na tom mestu, na sav glas povikao na judejskom jeziku:+ „Čujte reči velikog kralja, kralja Asirije.+ 14  Ovako kaže kralj: ’Ne dajte da vas vara Jezekija,+ jer vas on ne može izbaviti.+ 15  Ne dajte da vas Jezekija nagovori da se uzdate u Jehovu,+ govoreći vam: „Jehova će nas sigurno izbaviti.+ Ovaj grad neće biti predat u ruke kralju Asirije.“+ 16  Ne slušajte Jezekiju, jer ovako kaže kralj Asirije: „Predajte mi se+ i dođite k meni, pa ćete svi vi jesti sa svoje loze i sa svoje smokve,+ i svi ćete piti vodu iz svog bunara,*+ 17  dok ne dođem i odvedem vas u zemlju kao što je vaša,+ u zemlju žita i mladog vina, u zemlju hleba i vinograda. 18  Ne dajte da vas zavede Jezekija+ govoreći: ’Jehova će nas izbaviti‘! Da li su bogovi drugih naroda izbavili svoju zemlju iz ruke kralja Asirije?+ 19  Gde su bogovi Emata+ i Arfada?+ Gde su bogovi Sefarvima?+ Jesu li oni izbavili Samariju iz moje ruke?+ 20  Koji su to bogovi među svim bogovima tih zemalja izbavili svoju zemlju iz moje ruke,+ pa da sad Jehova izbavi Jerusalim iz moje ruke?“‘“+ 21  Oni su ćutali i nisu mu ni reč odgovorili,+ jer je kraljeva zapovest glasila: „Ne odgovarajte mu.“+ 22  Zatim su upravitelj doma+ Elijakim,+ Helkijin sin, pisar Somna,+ i letopisac Joah,+ Asafov sin, razderali svoje haljine+ i otišli kod Jezekije da mu prenesu šta je ravsak rekao.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za 2Kr 18:17.
 Ili: „na aramejskom“.
 Ili: „cisterne“.