Isaija 34:1-17

34  Pristupite, narodi, da čujete.+ Poslušajte, narodi.+ Neka čuje zemlja i sve što je na njoj,+ zemaljsko tlo*+ i sve što živi na njemu.+  Jer se Jehova razgnevio na sve narode,+ žestoko se razgnevio na svu njihovu vojsku.+ Zatrće ih,* pokolju će ih predati.+  Oni koji budu pobijeni biće razbacani, njihova mrtva tela će zaudarati,+ gore će se natopiti njihovom krvlju.+  Raspašće se sva nebeska vojska.+ Nebesa će se saviti kao svitak,+ a sva njihova vojska popadaće kao što suvo lišće opada s loze i kao što sasušene smokve padaju s drveta.+  „Jer će se na nebesima moj mač+ natopiti krvlju. Na Edom će se spustiti,+ na narod koji sam po pravdi odredio za istrebljenje.*+  Jehova ima mač koji će biti pun krvi+ i mastan od sala, od jagnjeće i jareće krvi, od sala+ sa ovnujskih bubrega. Jer Jehova sprema žrtvu u Vosori, veliki pokolj u edomskoj zemlji.+  Divlji bikovi+ s njima će popadati i junci zajedno s jakim bikovima.+ Njihova će se zemlja natopiti krvlju, njihova prašina biće masna od sala.“+  Jer je to dan Jehovine osvete,+ godina odmazde za nepravdu učinjenu Sionu.+  Potoci Vosore pretvoriće se u smolu, njena prašina u sumpor, a njena zemlja biće kao smola u plamenu.+ 10  Ni noću ni danju neće se gasiti, doveka će se dizati dim sa njenog zgarišta.+ Iz naraštaja u naraštaj ostaće spaljena,+ nikada više niko neće njome prolaziti.+ 11  Zauzeće je pelikani i bodljikavi prasići, u njoj će živeti sove i gavrani.+ Nad njom će se rastegnuti merno uže+ pustoši i visak praznine. 12  Neće biti nijednog njenog velikaša da bude postavljen za kralja, jer će nestati svi njeni knezovi.+ 13  U njenim utvrđenim dvorima trnje će niknuti, kopriva i trnoviti korov po njenim tvrđavama.+ Ona će postati prebivalište šakalima,+ mesto gde žive nojevi.+ 14  Životinje koje žive u bezvodnom kraju sretaće se s onima koje zavijaju, a demoni u obliku jarca*+ dozivaće jedan drugog. Noćne ptice* tamo će se odmarati i nalaziće počivalište.+ 15  Strelovita zmija tamo će se gnezditi i polagaće jaja, ležaće na njima i skupljaće ih pod svoju senku. Jastrebovi+ će se tamo okupljati, svaki sa svojom ženkom. 16  Tražite u Jehovinoj knjizi+ i čitajte naglas — ništa od ovoga nije izostalo,+ ništa nije ostalo bez svog para, jer su Jehovina usta tako zapovedila+ i njegov ih je duh skupio.+ 17  On je za njih bacio žreb, njegova im je ruka mernim užetom odredila to mesto.+ Doveka će ga posedovati, iz naraštaja u naraštaj u njemu će prebivati.

Fusnote

 Doslovno: „plodno tlo“.
 Ili: „Zatrće ih kao herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.
 Ili: „za herem“.
 Vidi fusnotu za Is 13:21.
 Ili: Legnji, to jest noćne laste.