Isaija 33:1-24

33  Teško tebi koji pustošiš, a tebe ne pustoše, i koji činiš izdaju, a tebi se ne čini izdaja!+ Čim prestaneš da pustošiš, ti ćeš biti opustošen.+ Čim prestaneš da činiš izdaju, tebe će drugi izdati.+  Jehova, smiluj nam se.+ U tebe se uzdamo.*+ Budi naša mišica+ svako jutro,+ naše spasenje u vreme nevolje.+  Kad se čuje vika, narodi beže.+ Kad ustaneš, narodi se rasprše.+  Kao što bubašvabe kupe svoj plen,+ tako će se vaš plen pokupiti, i kao što jato skakavaca navali na čoveka, tako će neprijatelji navaliti na vaš plen.+  Jehova će se uzvisiti,+ jer prebiva na visini.+ Ispuniće Sion pravdom i pravednošću.+  Pouzdanje u tvoja vremena pokazaće se bogatstvom spasenja+ — mudrost, znanje+ i strah od Jehove.+ To je pravo blago za onoga ko to ima.  Gle, njihovi junaci viču na ulici, glasnici mira+ gorko plaču.  Putevi su opusteli,+ na njima više nema putnika.+ Neprijatelj je raskinuo savez,+ prezreo gradove,+ nema obzira prema smrtnom čoveku.+  Zemlja tuguje i vene.+ Livan je posramljen+ i suši se. Saron+ je kao pustinja, na Vasanu i Karmilu opalo je lišće.+ 10  „Sada ću ustati“,+ kaže Jehova, „sada ću se uzvisiti,+ sada ću se podići.+ 11  Začeli ste suvu travu,+ rodićete strnjiku. Vaša buntovnost* proždreće vas+ kao vatra.+ 12  Narodima će biti kao da su spaljeni u kreču. Kao posečeno trnje, goreće u vatri.+ 13  Čujte, vi koji ste daleko, šta ću učiniti!+ Vi koji ste blizu, poznajte moju moć.+ 14  Na Sionu strahuju grešnici,+ drhtanje obuzima otpadnike,+ pa govore: ’Ko će od nas opstati pred vatrom koja proždire?+ Ko će od nas opstati pred večnim plamenom?‘+ 15  „Onaj koji uvek postupa* pravedno+ i govori ono što je pravo,+ koji odbacuje nepravedni dobitak stečen na prevaru,+ koji otresa ruke da ne primi mito,+ koji zatvara uši da ne sluša o krvoproliću, koji zatvara oči da ne gleda zlo,+ 16  on će prebivati na visinama,+ njegova sigurna tvrđava biće na visokoj steni i na nepristupačnom mestu.+ Hleb će dobijati,+ voda mu neće nedostajati.“+ 17  Tvoje oči gledaće kralja u njegovoj lepoti,+ videće daleku zemlju.+ 18  Tvoje će se srce sećati straha i tiho će govoriti:+ „Gde je pisar? Gde je onaj što predaje danak?+ Gde je onaj što broji kule?“+ 19  Nećeš više videti drzak narod, narod koji govori nerazumljivim jezikom, mucavim jezikom koji ne razumeš.+ 20  Gledaj Sion,+ grad naših svečanosti!+ Tvoje oči videće Jerusalim, sigurno prebivalište, šator koji se neće prenositi.+ Njegovi se klinovi nikad neće vaditi, nijedno njegovo uže neće se pokidati.+ 21  Jer će nas na tom mestu Jehova, Bog Veliki,+ štititi poput reka+ i širokih kanala. Po njima neće ploviti neprijateljske lađe* niti će prolaziti veliki brodovi. 22  Jer Jehova je naš Sudija,+ Jehova je naš Zakonodavac,+ Jehova je naš Kralj;+ on će nas spasti.+ 23  Neprijateljska će uža popustiti, pa svoj jarbol neće uspravno držati niti će jedro razapeti. Tada će se razdeliti veliki plen. Hromi će uzeti veliki plen.+ 24  Niko od stanovnika neće reći: „Bolestan sam.“+ Narodu koji tamo živi oprostiće se prestupi.+

Fusnote

 Ili: „polažemo nadu svoju“.
 Doslovno: „duh“.
 Doslovno: „hodi“.
 Ili: „flota galija“.