Isaija 31:1-9

31  Teško onima koji u Egipat silaze za pomoć,+ koji se oslanjaju na konje,+ koji se uzdaju u mnoga bojna kola+ i u jake bojne konje, a ne gledaju na Svetog Boga Izraelovog, ne traže Jehovu.+  Ali i on je mudar+ i doneće zlo,+ i neće povući svoje reči.+ Ustaće protiv doma zlikovaca+ i protiv pomoći koju traže oni koji čine zlo.+  Egipćani su ljudi zemaljski,+ nisu Bog. Njihovi su konji telo,+ a ne duh. Jehova će podići svoju ruku, i posrnuće onaj koji pomaže i pašće onaj kom se pomaže,+ u isto vreme svi će izginuti.  Jer ovako mi je rekao Jehova: „Kao što lav, mladi lav,+ riče nad svojim plenom, čak i kad se na njega skupi čitavo mnoštvo pastira, i ne plaši se njihovog glasa i ne povlači se pred njihovom vikom, tako će Jehova nad vojskama sići da ratuje za goru Sion i za njeno brdo.+  Poput ptica koje nad ptićima svojim lete, tako će Jehova nad vojskama braniti Jerusalim.+ Braniće ga i izbaviće ga.+ Poštedeće ga i spašće ga.“  „Vratite se,+ Izraelovi sinovi, onome protiv kog se tako žestoko bunite.+  Jer ćete tog dana svi odbaciti svoje bezvredne bogove od srebra i ništavne bogove od zlata,+ koje ste rukama sebi za greh načinili.+  Asirac će pasti od mača, ali ne ljudskog, i proždreće ga mač, ali ne čovečji.+ Bežaće od mača, a njegovi mladići biće odvedeni u ropstvo.  Od silnog straha njegova će stena pobeći, i od znaka za zbor njegovi će se knezovi uplašiti“,+ govori Jehova, čija je svetlost na Sionu i čija je peć+ u Jerusalimu.

Fusnote