Isaija 2:1-22

2  Ovo je vizija koju je Isaija, Amosov sin, imao o Judi i Jerusalimu:+  U poslednjim danima+ gora Jehovinog doma+ biće utvrđena iznad gorskih vrhova+ i uzdizaće se iznad bregova,+ i k njoj će se sticati svi narodi.+  Mnogi će narodi ići i govoriće: „Dođite!+ Pođimo na Jehovinu goru, u dom Jakovljevog Boga! On će nas poučavati svojim putevima, i hodićemo njegovim stazama.“+ Jer će sa Siona doći zakon i Jehovina reč iz Jerusalima.+  On će suditi narodima+ i ispraviće stvari+ među mnogim narodima.+ Oni će prekovati svoje mačeve u raonike i svoja koplja u srpove.+ Neće više narod podizati mač na narod niti će se više učiti ratovanju.+  Dođi, Jakovljev dome, da hodimo u Jehovinoj svetlosti.+  Ti si ostavio svoj narod, Jakovljev dom,+ jer je pun onoga što sa istoka dolazi,+ i bavi se magijom+ kao i Filisteji, i mnogo je tuđinske dece među njima.+  U njihovoj zemlji ima mnogo srebra i zlata, i nema kraja njihovom blagu.+ U njihovoj zemlji ima mnogo konja i nebrojeno mnogo kola.+  U njihovoj zemlji ima mnogo bezvrednih bogova.+ Klanjaju se onome što je čovek svojim rukama napravio, onome što su prsti čovekovi načinili.+  Ponižava se zemaljski čovek, omalovažava se čovek. To im ne možeš oprostiti.+ 10  Uđi među stene i sakrij se u prašinu u strahu od Jehove i njegove veličanstvene uzvišenosti.+ 11  Poniziće se ohole oči zemaljskog čoveka, ljudski ponos biće ponižen.+ Tog dana samo će se Jehova uzvisiti.+ 12  Jer to je dan Jehove nad vojskama.+ Dolazi na sve koji sebe uzvisuju, na sve ponosne, na sve koji su uzvišeni i sve koji su ubogi,+ 13  na sve ponosne i visoke livanske kedrove+ i na sva velika stabla sa Vasana,+ 14  na sve visoke gore i na sve uzdignute bregove,+ 15  na sve visoke kule i na sve utvrđene zidine,+ 16  na sve tarsiske brodove+ i na sve skupocene lađe. 17  Oholost zemaljskog čoveka biće ponižena, ljudski ponos biće ponižen.+ Tog dana samo će se Jehova uzvisiti.+ 18  Potpuno će nestati bezvrednih bogova.+ 19  Ljudi će ulaziti u pećine u stenama i u rupe u zemlji zbog straha od Jehove i od njegove veličanstvene uzvišenosti,+ kada on ustane i kada zemlja pred njim zadrhti.+ 20  Tog dana će zemaljski čovek rovčicama i slepim miševima baciti svoje bezvredne srebrne bogove i ništavne zlatne bogove koji su za njega načinjeni da bi im se klanjao,+ 21  i ulaziće u šupljine u stenama i u pukotine u liticama, zbog straha od Jehove i od njegove veličanstvene uzvišenosti,*+ kad on ustane i kad zemlja pred njim zadrhti. 22  Zato se ne uzdajte u zemaljskog čoveka kome je dah u nozdrvama,+ jer šta je on da biste računali na njega?+

Fusnote

 Ili: „pred strahom Gospodovim i pred njegovom slavnom moći“, prema Septuaginti (LXX). Uporedi sa 2So 1:9.