Isaija 19:1-25

19  Objava protiv Egipta:+ Gle, Jehova sedi na brzom oblaku+ i dolazi u Egipat. Drhtaće pred njim bezvredni egipatski bogovi+ i rastopiće se srce Egipćana.+  „Podbošću Egipćane protiv Egipćana, pa će ratovati brat protiv brata, prijatelj protiv prijatelja, grad protiv grada i kraljevstvo protiv kraljevstva.+  Zbuniće se Egipćani,+ a ja ću pomrsiti njihove namere.+ Oni će se obraćati bezvrednim bogovima+ i onima koji se bave čaranjem, koji prizivaju duhove i koji proriču budućnost.+  Predaću Egipćane u ruke okrutnom gospodaru, silan kralj vladaće nad njima“,+ govori istiniti Gospod, Jehova nad vojskama.  Voda u moru će nestati, reka će presahnuti i presušiti.+  Reke će se usmrdeti, opašće voda u kanalima Nila u Egiptu i oni će presahnuti.+ Trska+ i rogoz će istrunuti.  Ogoljena mesta pored Nila, na njegovom ušću, i sva polja zasejana pored Nila osušiće se.+ Vetar će odneti sve što raste na njima, sve će to nestati.  Ribari će tugovati, biće žalosni svi koji su bacali udice u Nil, klonuće svi koji su razapinjali mreže po vodi.+  Postideće se oni koji češljaju lan+ i oni koji tkaju belo platno. 10  Njegovi tkalci+ biće satrti, svi najamnici biće žalosni u duši. 11  Soanski+ knezovi su bezumni. Faraonovi mudri savetnici daju nerazumne savete.+ Kako možete reći faraonu: „Ja sam sin mudrih, sin drevnih kraljeva“? 12  Gde su sada tvoji mudraci,+ da ti kažu i da saznaju šta je Jehova nad vojskama odlučio da učini s Egiptom?+ 13  Soanski knezovi postupaju bezumno,+ nofski+ knezovi su prevareni, egipatska plemena zavode njihovi poglavari.+ 14  Jehova je izlio na njih duh smetenosti.+ Zato zavode Egipat da posrće u svim svojim delima, kao što pijanica posrće u svojoj bljuvotini.+ 15  U Egiptu više ništa neće moći da učine ni glava ni rep, ni grana ni rogoz.+ 16  Tog dana Egipat će postati kao žena, drhtaće+ i strepeće kad Jehova nad vojskama zamahne rukom na njega.+ 17  Judina zemlja ulivaće strah Egiptu.+ Kome se god ona spomene, taj će strepeti zbog odluke koju je protiv njega doneo Jehova nad vojskama.+ 18  Tog dana u egipatskoj zemlji biće pet gradova+ koji će govoriti hananskim jezikom+ i zaklinjaće se+ Jehovi nad vojskama. Jedan će se zvati Grad rušenja. 19  Tog dana Jehovin oltar biće usred egipatske zemlje+ i stub posvećen Jehovi uz njenu granicu. 20  To će biti znak i svedočanstvo za Jehovu nad vojskama u egipatskoj zemlji,+ jer će oni prizivati Jehovu zbog svojih tlačitelja,+ a on će im poslati velikog spasitelja koji će ih izbaviti.+ 21  Jehova će postati poznat Egipćanima.+ Tog dana Egipćani će upoznati Jehovu i prinosiće žrtve i darove,+ zavetovaće se Jehovi i ispunjavaće zavete.+ 22  Jehova će udariti Egipat.+ Udariće ga, ali će ga i izlečiti.+ Oni će se vratiti Jehovi,+ i on će uslišiti njihove usrdne molitve i izlečiće ih.+ 23  Tog dana biće širok put+ iz Egipta u Asiriju, i Asirija će odlaziti u Egipat i Egipat u Asiriju. Egipat i Asirija zajedno će služiti Bogu. 24  Tog dana Izrael će biti treći s Egiptom i Asirijom,+ biće blagoslov usred zemlje,+ 25  jer će ga Jehova nad vojskama blagosloviti+ i reći će: „Neka je blagoslovljen moj narod, Egipat, i delo mojih ruku, Asirija,+ i moje nasledstvo, Izrael.“+

Fusnote