Isaija 16:1-14

16  Pošaljite ovna vladaru zemlje,+ iz Sele preko pustinje, do gore kćeri sionske.+  Kao ptice u begu, oterane iz svog gnezda,+ takve će biti kćeri moavske na prelazima preko Arnona.+  „Dajte savet, sprovedite odluku.+ „U podne raširi svoju senku da bude kao usred noći.+ Sakrij rasejane,+ ne izdaj begunce.+  Neka oni od mog naroda koji su rasejani budu kod tebe, Moave.+ Budi im skrovište od pustošnika.+ Jer je tlačitelju došao kraj, pustošenje je prestalo, zbrisani su sa zemlje oni koji su gazili druge.+  „Presto će utvrditi milošću.*+ Na njemu će kralj u Davidovom šatoru u vernosti sedeti,+ sudiće i tražiće pravdu, i spremno će činiti ono što je ispravno.“+  Čuli smo za Moavov ponos, veliki ponos,+ za njegovu oholost, njegov ponos i njegov gnev+ — ali njegove prazne reči neće se ostvariti.+  Zato će Moav gorko plakati zbog svoje nevolje, svi u Moavu gorko će plakati.+ Oni koji su sasvim slomljeni jadikovaće za suvim grožđem iz Kir-Areseta,+  jer su se osušila esevonska+ terasasta polja. Gospodari narodâ potrli su jarkocrvene grane sivmanskih+ vinograda, koje su se do Jazira+ pružale i po pustinji išle. Njegove mladice su bile ostavljene da same bujaju i pružale su se sve do mora.  Zato ću nad sivmanskim vinogradom plakati kao što plačem i nad Jazirom.+ Suzama ću te zalivati, Esevone+ i Elealo,+ jer se nad tvojom letinom i nad tvojom berbom začuo bojni poklič.+ 10  Nestalo je radosti i veselja iz voćnjaka, ne čuju se radosni uzvici u vinogradima, nema klicanja.+ Onaj ko je gazio grožđe u vinskoj presi više ga ne gazi.+ Prekinuo sam radosne usklike.+ 11  Zato moja utroba kao harfa drhti nad Moavom,+ sve što je u meni drhti nad Kir-Aresetom.+ 12  Videlo se da se Moav umorio na uzvišici.+ Došao je u svoje svetilište da se moli,+ ali ništa nije mogao da izmoli.+ 13  To je reč koju je Jehova još ranije rekao o Moavu. 14  A sada Jehova ovako kaže: „Za najviše tri godine, kao što su najamničke godine,+ Moavova slava+ biće prezrena uz veliki metež, a oni koji preostanu biće malobrojni i nejaki.“+

Fusnote

 Ili: „vernom ljubavlju“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.