Isaija 12:1-6

12  Tog dana+ ćeš reći: „Hvala ti, Jehova, jer iako si se razgnevio na mene, tvoj gnev se odvratio+ i ti si me utešio.+  Gle, Bog je spasenje moje.+ Uzdaću se u njega i neću se bojati,+ jer je Jah* Jehova snaga moja+ i sila moja,+ on je spasenje moje.“+  S radošću ćete zahvatati vodu na izvorima spasenja.+  Tog dana reći ćete: „Zahvaljujte Jehovi!+ Prizivajte ime njegovo!+ Objavljujte narodima dela njegova!+ Obznanjujte da je uzvišeno ime njegovo!+  Pesmom hvalite Jehovu,+ jer je nenadmašna dela učinio.+ Neka se to objavljuje po svoj zemlji.  „Kličite i radujte se, stanovnici Siona, jer je velik među vama Sveti Bog Izraelov.“+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Iz 15:2 i dodatak 1.