Isaija 11:1-16

11  Mladica+ će izniknuti iz Jesejevog+ panja, izdanak+ iz njegovog korena donosiće plod.+  Na njemu će počivati Jehovin duh,+ duh mudrosti+ i razboritosti,*+ duh saveta i sile,+ duh znanja+ i straha od Jehove.+  On će uživati u strahu od Jehove.+ Neće suditi po onome što vidi, niti će ukoravati po onome što čuje.+  Po pravdi će suditi siromašnima,+ pravedno će ukoravati braneći krotke na zemlji. Udariće zemlju prutom svojih usta,+ dahom* svojih usana pogubiće zle.+  Svoja bedra opasaće pravednošću,+ a svoje bokove vernošću.+  Vuk će boraviti s jagnjetom,*+ leopard će ležati s jaretom, tele i mladi lav+ i uhranjena životinja zajedno će biti,+ a mali dečak vodiće ih.  Krava i medvedica zajedno će jesti, a njihovi mladunci zajedno će ležati. Lav će jesti slamu kao bik.+  Dete koje sisa igraće se nad kobrinom+ rupom, dete koje je prestalo da sisa stavljaće ruku na rupu zmije otrovnice.  Zlo se više neće činiti+ niti će se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj,+ jer će zemlja biti puna znanja o Jehovi kao što je more puno vode.+ 10  Tog dana+ pojaviće se koren Jesejev,+ koji će ustati kao znak za zbor narodima.+ Od njega će narodi tražiti savet,+ i njegovo prebivalište biće slavno.+ 11  Tog dana Jehova će još jednom pružiti ruku+ da iz Asirije,+ iz Egipta,+ iz Patrosa,+ iz Husa,*+ iz Elama,+ iz Senara,+ iz Emata i s morskih ostrva skupi ostatak svog naroda koji bude preostao.+ 12  Podići će znak za zbor narodima i sabraće rasejane Izraelove sinove+ i s četiri kraja zemlje skupiće rasute Judine sinove.+ 13  Nestaće Jefremove ljubomore,+ biće istrebljeni Judini neprijatelji. Jefrem neće biti ljubomoran na Judu, a Juda neće biti neprijatelj Jefremu.+ 14  Poleteće na filistejska pleća na zapadu,+ zajedno će pleniti sinove Istoka.+ Na Edom i Moav pružiće svoju ruku,+ a Amonovi sinovi biće im pokorni.+ 15  Jehova će isušiti zaliv Egipatskog mora+ i u žaru svog duha zamahnuće svojom rukom na Reku.+ Udariće na sedam njenih nabujalih rukavaca i učiniće da ih ljudi prelaze u sandalama.+ 16  A za ostatak+ njegovog naroda koji bude preostao,+ biće pripremljen širok put+ iz Asirije, kao što je bio pripremljen Izraelu onog dana kad je izašao iz egipatske zemlje.

Fusnote

 Vidi fusnotu za Psl 3:5.
 Doslovno: „duhom“.
 Ili: „privremeno (povremeno) boraviti s jagnjetom“.
 Ili: „Etiopije“.