Galatima 6:1-18

6  Braćo, ako neko nenamerno pogreši,*+ vi koji ste duhovni+ ispravljajte takvog čoveka u duhu blagosti,+ pazeći na sebe+ da i sami ne dođete u iskušenje.+  Nosite bremena+ jedan drugoga, i tako ćete ispuniti Hristov zakon.+  Jer ako neko misli da je nešto,+ a nije ništa, sam sebe zavarava.  Ali neka svako ispita* svoje delo,+ pa će razlog za zadovoljstvo imati u samom sebi, a ne upoređujući se s drugima.+  Jer svako će nositi svoj teret.+  I neka onaj ko se poučava+ Božjoj reči deli+ sve dobro što ima sa onim ko ga poučava.*+  Ne zavaravajte se:+ Bog se ne može ismejavati.+ Jer šta čovek poseje, to će i požnjeti.+  Ko seje u svoje telo, od tela će požnjeti propast,+ a ko seje u duh,+ od duha će požnjeti večni život.+  Zato ne posustajmo u činjenju dobra,+ jer ćemo, ako se ne umorimo, žeti kad dođe vreme.+ 10  Zato, dakle, dok za to imamo priliku,+ činimo dobro svima, a naročito svojoj braći u veri.+ 11  Pogledajte kakvim vam velikim slovima pišem svojom rukom.+ 12  Svi koji žele da po telu ugode drugima, prisiljavaju vas da se obrežete,+ samo zato da ne budu progonjeni zbog mučeničkog stuba* Hrista,+ Isusa. 13  Jer čak ni oni koji se obrezuju ne drže se Zakona,+ nego žele da se vi obrežete kako bi se hvalili vašim telom. 14  A ja ne želim da se ičim hvalim, osim mučeničkim stubom+ našeg Gospoda Isusa Hrista, posredstvom koga je svet za mene pribijen na stub,+ i ja za svet. 15  Jer nije važno ni obrezanje ni neobrezanje,+ nego novo stvorenje.+ 16  A na svima koji budu po ovom pravilu živeli,* na njima neka bude mir i milosrđe — na Izraelu Božjem.+ 17  Neka mi od sada više niko ne stvara nevolje, jer ja na svom telu nosim belege+ koji pokazuju da sam Isusov rob.+ 18  Braćo, neka nezaslužena dobrota našeg Gospoda Isusa Hrista bude s vašim duhom.+ Amin.

Fusnote

 Ili: „ako neko pogreši, a da toga i nije svestan“.
 Ili: „dokaže“.
 Doslovno: „onaj ko se usmeno poučava (...) ko ga usmeno poučava“.
 Vidi dodatak 8.
 Doslovno: „hodili“.