Dela apostolska 9:1-43

9  Savle, koji je bio ispunjen pretnjom i silnom željom da pobije+ Gospodove učenike,+ otišao je kod prvosveštenika  i zatražio od njega pisma za sinagoge u Damasku, kako bi sve sledbenike Puta,*+ i muškarce i žene, okovane doveo u Jerusalim.  Kad se na svom putu približio Damasku, odjednom ga je obasjala svetlost s neba,+  pa je pao na zemlju i začuo glas koji mu se obratio: „Savle, Savle, zašto me progoniš?“+  A on je upitao: „Ko si ti, Gospode?“ A on je odgovorio: „Ja sam Isus, koga ti progoniš.+  Sad ustani+ i idi u grad, i reći će ti se šta treba da činiš.“  Ljudi koji su putovali s njim+ stajali su bez reči,+ jer su, doduše, čuli da neko govori,+ ali nikoga nisu videli.  Tada je Savle ustao sa zemlje. Ali, iako su mu oči bile otvorene, ništa nije video,+ pa su ga zato uzeli za ruku i odveli u Damask.  Tako tri dana ništa nije video,+ a nije ni jeo ni pio. 10  U Damasku je bio jedan učenik koji se zvao Ananija.+ Njemu je Gospod rekao u viziji: „Ananija!“ On se odazvao: „Evo me, Gospode!“ 11  A Gospod mu je rekao: „Ustani, idi u ulicu koja se zove Prava, i u Judinoj kući potraži čoveka iz Tarsa+ po imenu Savle. On se upravo moli, 12  i u viziji je video kako čovek po imenu Ananija ulazi i polaže ruke na njega da bi mu se vratio vid.“+ 13  Ali Ananija odgovori: „Gospode, od mnogih sam čuo za tog čoveka, da je mnogo zla naneo tvojim svetima u Jerusalimu. 14  A i ovde ima ovlašćenje od svešteničkih glavara da baci u okove sve koji prizivaju tvoje ime.“+ 15  Ali Gospod mu reče: „Idi, jer mi je taj čovek izabrana posuda+ da nosi moje ime neznabošcima,+ a i kraljevima+ i Izraelovim sinovima. 16  Ja ću mu pokazati koliko mora pretrpeti za moje ime.“+ 17  Tako je Ananija otišao i ušao u kuću pa položio ruke na njega i rekao: „Brate Savle! Gospod, Isus, koji ti se pojavio na putu kojim si dolazio, poslao me je da ti se vrati vid i da se ispuniš svetim duhom.“+ 18  I odmah mu je s očiju spalo nešto kao ljuske, pa mu se vratio vid. On je ustao i krstio se, 19  a onda uzeo hranu i okrepio se.+ Nekoliko dana ostao je sa učenicima u Damasku,+ 20  a zatim je u sinagogama odmah počeo da propoveda o Isusu,+ da je on Sin Božji. 21  Svi koji su ga slušali bili su zadivljeni i govorili su: „Zar nije ovo onaj koji je u Jerusalimu hteo da istrebi+ one koji prizivaju ovo ime, i koji je došao ovamo da bi ih okovane odveo svešteničkim glavarima?“+ 22  A Savle je bivao sve silniji i izazivao zbunjenost kod Judejaca koji su živeli u Damasku, navodeći dokaze* da je Isus zaista Hrist.*+ 23  Kad je prošlo dosta vremena, Judejci su se dogovorili da ga ubiju.+ 24  Ali, Savle je doznao za njihovu zaveru. Danju i noću oni su nadzirali gradska vrata da bi ga ubili.+ 25  Zato su ga njegovi učenici uzeli i noću u jednoj korpi spustili kroz otvor u zidu.+ 26  Kad je stigao u Jerusalim,+ pokušao je da se pridruži učenicima, ali su ga se svi plašili, jer nisu verovali da je postao učenik. 27  Tada se Varnava zauzeo za njega+ i odveo ga k apostolima, pa im detaljno ispričao kako je Savle na putu video Gospoda,+ koji mu se obratio,+ i kako je u Damasku+ odvažno govorio u Isusovo ime. 28  Tako je on ostao s njima i slobodno se kretao po Jerusalimu,* odvažno govoreći u Gospodovo ime.+ 29  Razgovarao je i raspravljao s Judejcima koji govore grčki, a oni su pokušavali da ga ubiju.+ 30  Kad su braća to otkrila, odvela su ga u Cezareju i poslala u Tars.+ 31  Tada je za skupštinu+ po celoj Judeji, Galileji i Samariji nastupilo razdoblje mira u kom se ona izgrađivala. Dok je hodila u strahu od Jehove+ i u utehi svetog duha,+ stalno je rasla. 32  Petar je obilazeći sve krajeve, došao i k svetima koji su živeli u Lidi.+ 33  Tamo je našao jednog čoveka po imenu Eneja, koji je osam godina bio privezan za postelju, jer je bio paralizovan. 34  Petar mu je rekao:+ „Eneja, Isus Hrist te isceljuje.+ Ustani i namesti svoju postelju.“ I on je odmah ustao. 35  Videli su ga svi u Lidi i ravnici Saron,+ i obratili se Gospodu.+ 36  U Jopi+ je bila jedna učenica po imenu Tavita, što u prevodu znači Dorka.* Ona je bila bogata dobrim delima+ i pomagala je siromašnima. 37  Ali tih dana ona se razbolela i umrla. Tada su je okupali i položili u gornju sobu. 38  A pošto je Lida bila blizu Jope,+ učenici su čuli da je Petar u Lidi pa su poslali dvojicu s molbom: „Dođi k nama, ne oklevaj.“ 39  Petar je tada ustao i otišao s njima. Kad je stigao, odveli su ga u gornju sobu, i tamo su mu sve udovice prišle plačući i pokazujući mnoge haljine+ i ogrtače koje je Dorka sašila dok je bila s njima.+ 40  Tada je Petar svima rekao da izađu,+ pa je kleknuo, pomolio se i okrenuo se prema telu, rekavši: „Tavita, ustani!“ Ona je otvorila oči, zatim ugledala Petra i sela.+ 41  On joj je pružio ruku i podigao je.+ Tada je pozvao svete i udovice i pokazao im je živu.+ 42  To se pročulo po celoj Jopi i mnogi su počeli da veruju u Gospoda.+ 43  Petar je duže vreme ostao u Jopi+ kod nekog Simona, kožara.+

Fusnote

 Naziv za životni put onih koji slede Isusa Hrista.
 Ili: „logički dokazujući“.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Doslovno: „i ulazio u Jerusalim i izlazio iz njega“.
 Grčko ime „Dorka“ i aramejsko ime „Tavita“ znače „gazela“.