Dela apostolska 5:1-42

5  Jedan čovek po imenu Ananija, zajedno sa svojom ženom Sapfirom, prodao je jedno imanje  i potajno zadržao deo dobijenog novca, za šta je znala i njegova žena. Zatim je doneo samo jedan deo i stavio ga pred noge apostolima.+  A Petar je rekao: „Ananija, zašto te je Satana+ naveo da slažeš+ svetom duhu+ i potajno zadržiš deo novca dobijenog od prodaje zemlje?  Zar nije ona bila tvoja i pre nego što si je prodao? A kad si je prodao, zar nisi mogao s tim novcem raditi šta si hteo? Zašto si u svom srcu naumio učiniti tako nešto? Nisi slagao ljudima,+ već Bogu.“+  Kad je Ananija čuo te reči, srušio se i izdahnuo.+ Tako je veliki strah+ obuzeo sve koji su to čuli.  Neki mladići su ustali, umotali ga u platno,+ izneli ga i sahranili.  Posle otprilike tri sata, ušla je njegova žena, ne znajući šta se dogodilo.  Petar ju je upitao: „Reci mi, jeste li za toliko prodali imanje?“ A ona je rekla: „Da, za toliko.“  Tada joj je Petar rekao: „Zašto ste se dogovorili da iskušate+ Jehovin duh? Evo, pred vratima su noge onih koji su sahranili tvog muža, a sad će i tebe izneti.“ 10  I ona se odmah srušila pred njegovim nogama i izdahnula.+ Kad su ušli mladići, našli su je mrtvu, pa su je izneli i sahranili pored njenog muža. 11  Veliki strah je obuzeo celu skupštinu* i sve koji su čuli za to. 12  Apostoli su činili mnoga čuda i znamenja u narodu.+ I svi su jednodušno bili u Solomonovom tremu.+ 13  Niko drugi nije se usudio da im se priključi,+ ali ih je narod veličao.+ 14  I pridruživalo im se sve više vernika u Gospodu, mnoštvo muškaraca i žena,+ 15  tako da su čak i na ulice iznosili bolesnike i stavljali ih na nosila i postelje, ne bi li, kad Petar bude prolazio, barem njegova senka pala na nekoga od njih.+ 16  Okupljalo se i mnoštvo iz gradova oko Jerusalima, donoseći bolesne i one koje su mučili nečisti duhovi, i svi su bili izlečeni. 17  Tada su se podigli prvosveštenik i svi koji su s njim bili, pripadnici tadašnje struje* sadukeja, i puni ljubomore+ 18  uhvatili apostole i bacili ih u zatvor.+ 19  Ali je Jehovin anđeo+ noću otvorio zatvorska vrata,+ izveo ih i rekao: 20  „Idite, stanite u hram i govorite narodu sve reči o ovom životu!“+ 21  Kad su to čuli, u zoru su ušli u hram i počeli poučavati narod. A kad su stigli prvosveštenik i oni koji su s njim bili, sazvali su Sinedrion* i celo veće starešina Izraelovih sinova,+ i poslali stražare u zatvor da ih dovedu. 22  Ali kad su stražari tamo stigli, nisu ih našli u zatvoru, pa su se vratili i javili: 23  „Zatvor smo našli zaključan i dobro osiguran, a stražare kako stoje pred vratima, ali kad smo otvorili, unutra nismo našli nikog.“ 24  Kad su hramski zapovednik i sveštenički glavari čuli te reči, u nedoumici su se pitali šta bi to moglo biti.+ 25  Tada je došao jedan čovek i javio im: „Eno, ljudi koje ste bacili u zatvor stoje u hramu i poučavaju narod.“+ 26  Tada je zapovednik sa svojim stražarima otišao i doveo ih, ali ne na silu, jer su se bojali+ da ih narod ne kamenuje. 27  Tako su ih doveli i postavili u dvoranu Sinedriona. A prvosveštenik ih je ispitivao 28  i rekao: „Strogo smo vam zabranili+ da ne učite u to ime, a vi ste napunili Jerusalim svojim učenjem+ i hoćete da na nas navučete krv+ tog čoveka.“ 29  A Petar i drugi apostoli na to su rekli: „Bogu* se moramo pokoravati, a ne ljudima.+ 30  Bog naših praočeva uskrsnuo+ je Isusa, koga ste vi ubili, obesivši ga na stub.*+ 31  Njega je Bog uzvisio sebi zdesna+ kao Vođu+ i Spasitelja,+ da bi se Izrael mogao pokajati+ i dobiti oproštenje greha.+ 32  Mi smo svedoci tih događaja,+ kao i sveti duh,+ koji je Bog dao onima koji mu se pokoravaju.“ 33  Kad su to čuli, strašno su se razgnevili i hteli su da ih ubiju.+ 34  Ali u Sinedrionu je ustao jedan farisej* po imenu Gamalilo,+ učitelj Zakona koga je poštovao ceo narod, i zapovedio da se apostoli nakratko izvedu napolje.+ 35  Tada im je rekao: „Ljudi Izraelci,+ dobro pazite šta ćete uraditi s ovim ljudima. 36  Jer pre nekog vremena ustao je Tevda, tvrdeći da je neko,+ i uz njega je pristalo oko četiristo ljudi.+ Ali on je bio ubijen, i svi oni koji su ga slušali razbežali su se i nestali. 37  Posle njega je u dane popisa+ ustao Juda Galilejac i povukao narod za sobom. I on je poginuo, a svi koji su ga slušali rasuli su se. 38  Zato vam sada kažem: Ne dirajte te ljude, nego ih pustite — jer ako je ova zamisao ili ovo delo od ljudi, propašće,+ 39  ali ako je od Boga,+ nećete moći da ih zaustavite+ — inače bi se moglo pokazati da se borite protiv Boga.“+ 40  Oni su ga poslušali, pa su dozvali apostole, išibali ih,+ naredili im da više ne govore u Isusovo ime+ i pustili ih da idu. 41  A oni su onda otišli iz Sinedriona, radujući se+ što su bili dostojni da podnesu sramotu zbog njegovog imena.+ 42  I svaki su dan u hramu i od kuće do kuće+ bez prestanka poučavali+ i objavljivali dobru vest o Hristu,* Isusu.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za izraz „skupština“ u Mt 16:18.
 Ili: „sekte“.
 Jevrejski vrhovni sud.
 Ili: „Bogu kao vladaru“.
Ili: „drvo“. Vidi dodatak 8.
 Vidi fusnotu za Mt 3:7.
 Ili: „Pomazaniku, Mesiji“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.