Dela apostolska 26:1-32

26  Tada je Agripa+ rekao Pavlu: „Dopušta ti se da govoriš u svoju korist.“ Na to je Pavle dao znak rukom+ i počeo da govori u svoju odbranu:+  „Kralju Agripa, smatram da sam srećan što se od svega za šta me Judejci optužuju,+ danas mogu braniti pred tobom,  pogotovo zato što dobro poznaješ sve običaje+ i sporna pitanja među Judejcima. Zato te molim da me strpljivo saslušaš.  „Dakle, svi Judejci znaju kakav sam život vodio+ od najranije mladosti u svom narodu i u Jerusalimu.  Odavno me poznaju i mogu posvedočiti, samo ako hoće, da sam kao farisej+ živeo prema najstrožoj struji*+ naše vere.  A sada stojim pred sudom zbog nade+ u obećanje+ koje je Bog dao našim praočevima,  iako se ispunjenju tog obećanja nada naših dvanaest plemena, svesrdno služeći Bogu* noć i dan.+ Zbog te nade, kralju, tuže me Judejci.+  „Zašto smatrate neverovatnim da Bog uskrsava mrtve?+  I ja sam nekada mislio da treba da se svim silama borim protiv Isusa Nazarećanina. 10  To sam i činio u Jerusalimu — mnoge svete bacao sam u zatvore,+ dobivši ovlašćenje od svešteničkih glavara,+ i kad je trebalo da budu pogubljeni, ja sam za to dao svoj glas. 11  Često sam ih kažnjavao po svim sinagogama,+ pokušavajući tako da ih prisilim da se odreknu vere. Bio sam toliko besan na njih, da sam ih progonio i u udaljenim gradovima. 12  „Dok sam po tom zadatku putovao u Damask,+ s ovlašćenjem i nalogom svešteničkih glavara, 13  ugledao sam u podne, kralju, na putu svetlost sjajniju od sunca kako s neba blesnu na mene i na one koji su putovali sa mnom.+ 14  Kad su svi popadali na zemlju, čuo sam glas kako mi se obraća na hebrejskom: ’Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti je opirati se bodilu.‘*+ 15  A ja sam rekao: ’Ko si ti, Gospode?‘ A Gospod je odgovorio: ’Ja sam Isus, koga ti progoniš.+ 16  Nego ustani i stani na noge.+ Jer pokazao sam ti se da bih te izabrao za slugu i svedoka,+ da objavljuješ ono što si video i ono što ću ti o sebi pokazati. 17  A ja ću te izbavljati od ovog naroda i od drugih naroda,* kojima te šaljem+ 18  da im otvoriš oči,+ da ih obratiš od tame+ k svetlosti+ i od Satanine vlasti+ k Bogu, kako bi zbog svoje vere u mene primili oproštenje greha+ i nasledstvo+ među onima koji su posvećeni.‘+ 19  „Zato, kralju Agripa, nisam bio neposlušan nebeskom viđenju,+ 20  nego sam najpre onima u Damasku,+ a zatim i onima u Jerusalimu+ i po celoj zemlji Judeji, kao i drugim narodima,+ donosio poruku da se pokaju i obrate Bogu čineći dela koja dolikuju pokajanju.*+ 21  Zato su me Judejci uhvatili u hramu i pokušali da me ubiju.+ 22  Ali pošto sam dobio pomoć+ od Boga, sve do današnjeg dana svedočim i malima i velikima ne govoreći ništa drugo osim onoga što su Proroci+ i Mojsije+ rekli da će se dogoditi: 23  da Hrist* treba da strada+ i da će, kao prvi koji će uskrsnuti+ iz mrtvih, objaviti svetlost+ i ovom narodu i drugim narodima.“+ 24  Dok je to govorio u svoju odbranu, Fest je uzviknuo: „Ti si poludeo,+ Pavle! Velika učenost pomutila ti je razum!“ 25  Ali Pavle je rekao: „Nisam poludeo, uzvišeni Feste, nego govorim reči istine i zdravog razuma. 26  Za sve ovo zna kralj, kome se slobodno obraćam, i uveren sam da mu ništa od toga nije promaklo, jer se to nije događalo u nekom zapećku.+ 27  Veruješ li, kralju Agripa, Prorocima? Znam da veruješ.“+ 28  Tada je Agripa rekao Pavlu: „Još malo pa ćeš me ubediti da postanem hrišćanin.“ 29  Na to je Pavle rekao: „Molim Boga da pre ili kasnije ne samo ti nego i svi koji me danas slušaju postanu ovakvi kakav sam i ja — izuzev ovih okova.“ 30  Tada je kralj ustao, a i namesnik i Vernika i oni koji su sedeli s njima. 31  Dok su odlazili, govorili se među sobom: „Ovaj čovek ne čini ništa čime bi zaslužio smrt+ ili okove.“ 32  Osim toga, Agripa je rekao Festu: „Ovaj čovek bi mogao biti pušten da se nije prizvao+ na cara.“

Fusnote

 Ili: „sekti“.
 Ili: „vršeći svetu službu“.
 Ili: „ostanu“. To je štap sa metalnim šiljkom za gonjenje stoke.
 Ili: „neznabožaca“.
 Doslovno: „promeni uma (načina razmišljanja)“.
 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.