Dela apostolska 25:1-27

25  Tri dana po dolasku+ na vlast u provinciji,* Fest je otišao iz Cezareje u Jerusalim.+  Tamo su mu sveštenički glavari i istaknuti Judejci izneli optužbe+ protiv Pavla. Zatim su ga zamolili  i zatražili da im učini uslugu, i da Pavla, na njegovu štetu, pošalje u Jerusalim, jer su pripremali zasedu+ da ga na putu ubiju.  Ali Fest je odgovorio da Pavle treba da ostane u zatvoru u Cezareji i da će uskoro i on otići tamo.  „Zato neka vodeći ljudi među vama“, rekao je on, „pođu sa mnom i tuže ga,+ ako je taj čovek za nešto kriv.“  Nakon što je kod njih proveo najviše osam ili deset dana, otišao je u Cezareju. Sutradan je seo na sudsku stolicu+ i zapovedio da izvedu Pavla.  Kad je on stigao, oko njega su stali Judejci koji su došli iz Jerusalima i izneli protiv njega mnoge i teške optužbe+ koje nisu mogli da dokažu.  A Pavle je u svoju odbranu rekao: „Nisam se ogrešio+ ni o judejski Zakon, ni o hram,+ ni o cara.“  Ali je Fest, pošto je hteo da ugodi+ Judejcima, odgovorio Pavlu: „Hoćeš li da ideš u Jerusalim da ti se tamo preda mnom za to sudi?“+ 10  A Pavle reče: „Stojim pred carskom sudskom stolicom,+ i tu treba da mi se sudi. Ništa nisam skrivio Judejcima,+ kao što i sam dobro vidiš. 11  A ako sam zaista učinio nešto loše+ i počinio nešto što zaslužuje smrt,+ ne bežim od smrti. Ali ako su neosnovane sve te optužbe koje ovi iznose protiv mene, niko me ne može njima predati samo da bi im time ugodio. Prizivam se na cara!“+ 12  Tada se Fest posavetovao sa svojim savetnicima pa odgovorio: „Na cara si se prizvao, pred cara ćeš i ići.“ 13  Nekoliko dana kasnije, kralj Agripa* i Vernika* stigli su u Cezareju da pozdrave Festa. 14  Pošto su se tu zadržali više dana, Fest je ispričao kralju za Pavlov slučaj: „Ima jedan čovek koga je Feliks ostavio u zatvoru. 15  Kad sam bio u Jerusalimu, sveštenički glavari i judejske starešine izneli su optužbe+ protiv njega, tražeći da ga osudim. 16  Ali ja sam im odgovorio da kod Rimljana nije običaj da se neki čovek izruči samo da bi se time nekome ugodilo, pre nego što se taj optuženik suoči s tužiocima+ i dobije priliku da se brani od optužbe. 17  Stoga, kad su se ovde okupili, nisam nimalo oklevao, nego sam sutradan seo na sudsku stolicu i zapovedio da dovedu tog čoveka. 18  Tužioci su pristupili, ali ga nisu optužili+ ni za kakvo zlo delo koje sam ja očekivao, 19  nego su s njim imali nekakve sporove o svojim verovanjima+ i o nekom Isusu koji je umro, a za koga Pavle tvrdi da je živ.+ 20  Pošto se ne snalazim u takvom sporu, upitao sam ga da li bi hteo da ide u Jerusalim da mu se tamo za to sudi.+ 21  Ali kad je Pavle uložio priziv+ da ostane u zatvoru do odluke Njegovog veličanstva,* zapovedio sam da ga čuvaju dok ga ne pošaljem caru.“ 22  Tada je Agripa rekao Festu: „I ja bih voleo da čujem tog čoveka.“+ A on je rekao: „Sutra ćeš ga čuti.“ 23  Tako su sutradan Agripa i Vernika došli u velikoj raskoši+ i ušli u dvoranu zajedno s vojnim zapovednicima* i uglednim ljudima toga grada. Na Festovu zapovest doveli su Pavla. 24  Tada je Fest rekao: „Kralju Agripa, i svi vi koji ste ovde s nama, pogledajte ovog čoveka zbog koga mi se obratilo celo mnoštvo Judejaca, i u Jerusalimu i ovde, vičući da on više ne sme da živi.+ 25  Ali ja sam ustanovio da nije učinio ništa čime bi zaslužio smrt.+ A kad se prizvao+ na Njegovo veličanstvo, odlučio sam da ga pošaljem njemu. 26  Ali nemam ništa određeno o njemu da napišem svom Gospodaru. Zato sam ga izveo pred vas, a posebno pred tebe, kralju Agripa, da bih posle ove istrage+ imao šta da napišem. 27  Jer mi izgleda nerazumno da pošaljem zatvorenika, a da ne navedem optužbe protiv njega.“

Fusnote

 To jest u Judeji. U gradu Cezareji bilo je namesnikovo sedište.
 Irod Agripa II.
 Sestra Iroda Agripe II, s kojom je on živeo u rodoskrvnoj vezi.
 Ili: „Avgusta“. Titula koju je prvi nosio car Oktavijan. Ovde se odnosi na cara Nerona, četvrtog cara nakon Oktavijana.
 Ili: „hilijarsima“. „Hilijarh“ je bio zapovednik odreda od 1 000 vojnika.