Dela apostolska 24:1-27

24  Nakon pet dana, došao je prvosveštenik Ananija+ s nekim starešinama i govornikom koji ih je zastupao, nekim Tertulom, pa su izneli pred namesnikom+ optužbe+ protiv Pavla.  Kad su pozvali Tertula, on je počeo da iznosi optužbe protiv Pavla: „Zahvaljujući tebi, mi uživamo veliki mir+ i zahvaljujući tvojoj promišljenosti, vidimo promene nabolje u ovom narodu,  zato mi to, uzvišeni+ Felikse, uvek i na svakom mestu, s najvećom zahvalnošću primamo.  Ali da te više ne zadržavam, molim te da nas po svojoj milosti ukratko saslušaš.  Utvrdili smo da je ovaj čovek kuga,+ da izaziva pobune+ među svim Judejcima po celom svetu,* da je kolovođa nazarećanske sekte+  i da je pokušao i hram+ da oskrnavi, pa smo ga zato uhvatili.  * ——  Ako ga ispitaš o svemu tome, možeš i sam saznati za šta ga optužujemo.“  Na to su ga i Judejci poduprli, tvrdeći da je sve tako. 10  Kad mu je namesnik dao znak da govori, Pavle je rekao: „Pošto znam da si mnogo godina sudija u ovom narodu, mirne duše iznosim svoju odbranu.+ 11  Možeš da proveriš da nema više od dvanaest dana otkako sam otišao u Jerusalim da se poklonim Bogu.*+ 12  Nisu me zatekli da se s nekim prepirem u hramu+ niti da dižem pobune u narodu,+ ni u sinagogama ni u gradu. 13  Oni ti ne mogu dokazati+ ono za šta me sada optužuju. 14  Ali priznajem ti da živim po učenju koje oni nazivaju ’sektom‘, i po tom učenju služim* Bogu svojih praočeva,+ verujući sve što je izneseno u Zakonu+ i napisano u Prorocima. 15  I imam nadu,+ koju imaju i oni, da će Bog uskrsnuti+ i pravednike+ i nepravednike.+ 16  Zato se i trudim da uvek imam čistu savest+ ne grešeći ni Bogu ni ljudima. 17  Tako sam posle dosta godina došao da svom narodu donesem darove za siromašne i da prinesem žrtve.+ 18  Dok sam to činio, našli su me obredno čistog u hramu,+ ali ne s okupljenim mnoštvom niti u metežu. Tamo su bili neki Judejci iz Azije, 19  i trebalo bi da oni dođu pred tebe i da me optuže ako imaju nešto protiv mene.+ 20  Ili neka onda ovi ovde sami kažu kakvu su krivicu našli na meni dok sam stajao pred Sinedrionom,* 21  osim ako se ne radi o onoj jednoj izjavi koju sam uzviknuo dok sam stajao među njima: ’Zbog uskrsenja mrtvih vi mi danas sudite!‘“+ 22  Ali Feliks,+ koji je bio veoma dobro obavešten o tom Putu,*+ odgodio je njihov slučaj, rekavši: „Kad dođe vojni zapovednik* Lisija,+ onda ću rešiti vaš spor.“ 23  Tako je naredio stotniku* da čuva Pavla u zatvoru, ali da mu da neke olakšice tako da nikome od njegovih ne brani da ga poslužuju.+ 24  Nekoliko dana kasnije, stigao je Feliks+ sa svojom ženom Drusilom, koja je bila Judejka,+ pa je poslao po Pavla i slušao ga o veri u Hrista Isusa.+ 25  Ali dok je Pavle govorio o pravednosti,+ samosavladavanju+ i o sudu+ koji će doći, Feliks se uplašio i rekao: „Za sada idi, ali kad nađem pogodan trenutak, opet ću te pozvati.“ 26  Uz to se nadao da će mu Pavle dati novac.+ Zato ga je češće pozivao i razgovarao s njim.+ 27  A kad su prošle dve godine, Feliksa je nasledio Porcije Fest. Pošto je Feliks želeo da ugodi+ Judejcima, ostavio je Pavla u okovima.

Fusnote

 Doslovno: „po celoj nastanjenoj zemlji“.
 Vidi fusnotu za Mt 17:21.
 Ili: „izvršim čin obožavanja Boga“.
 Ili: „vršim svetu službu“.
 Jevrejski vrhovni sud.
 Vidi fusnotu za Del 9:2.
 Ili: „hilijarh“. „Hilijarh“ je bio zapovednik odreda od 1 000 vojnika.
 Ili: „centurionu“, to jest zapovedniku čete od 100 vojnika.