Dela apostolska 22:1-30

22  „Ljudi, braćo+ i očevi, čujte šta ću vam sada reći u svoju odbranu.“+  Kad su čuli da im se obraća na hebrejskom jeziku,+ još više su se utišali, a on je rekao:  „Ja sam Judejac,+ rođen u Tarsu u Kilikiji,+ ali školovan u ovom gradu kod Gamalilovih+ nogu, poučen da se strogo držim+ Zakona naših predaka. Revno+ sam služio Bogu kao i svi vi danas.  Sledbenike ovog Puta* progonio sam do smrti.+ Muškarce i žene bacao sam u okove i predavao u zatvor.+  O tome mogu posvedočiti i prvosveštenik i celo veće starešina.+ Od njih sam i dobio pisma+ za braću u Damasku, pa sam pošao da i one koji su bili tamo okovane dovedem u Jerusalim da budu kažnjeni.  „Ali dok sam putovao i približavao se Damasku, s neba me oko podneva iznenada obasjala velika svetlost.+  Pao sam na zemlju i začuo glas koji mi je govorio: ’Savle, Savle, zašto me progoniš?‘+  A ja sam odgovorio: ’Ko si ti, Gospode?‘ On mi je na to rekao: ’Ja sam Isus Nazarećanin, koga ti progoniš.‘+  A ljudi koji su bili sa mnom+ videli su svetlost, ali nisu razumeli reči onoga koji mi je govorio.+ 10  Na to sam upitao: ’Šta da učinim,+ Gospode?‘ A Gospod mi je rekao: ’Ustani, idi u Damask, i tamo će ti se reći sve što ti je određeno da učiniš.‘+ 11  Ali pošto nisam ništa video zbog sjaja one svetlosti, moji pratioci su me poveli za ruku i tako sam stigao u Damask.+ 12  „A neki Ananija, bogobojazan čovek koji se držao Zakona, o kome su dobro govorili+ svi Judejci koji su tamo živeli, 13  došao je k meni, pristupio mi i rekao: ’Savle, brate, progledaj!‘+ I ja sam istog časa pogledao u njega. 14  A on je rekao: ’Bog naših praočeva+ izabrao te+ je da upoznaš njegovu volju i da vidiš+ Pravednika+ i čuješ glas iz njegovih usta,+ 15  jer ćeš mu biti svedok pred svim ljudima za ono što si video i čuo.+ 16  I zašto sad oklevaš? Ustani, krsti se,+ i operi+ svoje grehe prizivajući njegovo ime.‘+ 17  „Kad sam se vratio u Jerusalim+ i molio se u hramu, pao sam u zanos+ 18  i video Gospoda kako mi govori: ’Požuri i brzo izađi iz Jerusalima, jer neće prihvatiti+ tvoje svedočanstvo o meni!‘ 19  A ja sam rekao: ’Gospode, oni sami znaju da sam one koji veruju u tebe bacao u zatvor+ i tukao po sinagogama.+ 20  I dok se prolivala krv tvog svedoka Stefana,+ ja sam bio prisutan i to odobravao+ i čuvao ogrtače onih koji su ga ubili.‘ 21  Na to mi je on rekao: ’Idi, jer te šaljem i k narodima koji su daleko.‘“+ 22  Oni su ga slušali sve do te reči, a onda su povikali: „Ukloni takvog sa zemlje, jer ne zaslužuje da živi!“+ 23  Pošto su vikali, vitlali gornjim haljinama i bacali prašinu u vazduh,+ 24  vojni zapovednik* je naredio da ga odvedu u kasarnu i da ga ispitaju bičujući ga, kako bi saznao zašto tako viču+ protiv njega. 25  Kad su ga vezali* da bi ga bičevali, Pavle je rekao stotniku* koji je tamo stajao: „Zar smete da bičujete čoveka koji je rimski građanin,+ i to još bez suđenja?“ 26  Kad je stotnik to čuo, otišao je vojnom zapovedniku i javio mu: „Šta si to naumio? Ovaj čovek je rimski građanin.“ 27  Tada je vojni zapovednik prišao Pavlu i rekao mu: „Kaži mi, jesi li ti rimski građanin?“+ A on je rekao: „Jesam.“ 28  Vojni zapovednik mu je na to rekao: „Ja sam to građanstvo kupio za mnogo novca.“ A Pavle je rekao: „A ja ga imam od rođenja.“+ 29  Zato su od njega odmah odstupili oni koji su hteli da ga mučeći ispitaju. A vojni zapovednik se uplašio kad je saznao da je Pavle rimski građanin,+ a on ga je bio svezao. 30  Sutradan, pošto je hteo da tačno sazna zašto su Judejci optuživali Pavla, oslobodio ga je okova i zapovedio svešteničkim glavarima i celom Sinedrionu* da se okupe. Tada je doveo Pavla i postavio ga pred njih.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Del 9:2.
 Ili: „hilijarh“. „Hilijarh“ je bio zapovednik odreda od 1 000 vojnika.
 Doslovno: „rastegli“.
 Ili: „centurionu“, to jest zapovedniku čete od 100 vojnika.
 Jevrejski vrhovni sud.