Dela apostolska 18:1-28

18  Posle toga, Pavle je otišao iz Atine i stigao u Korint.  Tamo je našao jednog Judejca po imenu Akila,+ rodom iz Ponta, koji je nedavno došao iz Italije,+ i njegovu ženu Priskilu, jer je Klaudije+ naredio da svi Judejci napuste Rim. Tako je otišao k njima  i pošto su se bavili istim zanatom, ostao je kod njih i radio s njima.+ Oni su po zanimanju bili izrađivači šatora.  A svakog sabata držao je govor u sinagogi+ i uveravao Judejce i Grke.  Kad su Sila+ i Timotej+ došli iz Makedonije, Pavle se potpuno posvetio propovedanju reči, svedočeći Judejcima da je Isus zaista Hrist.*+  Ali pošto su mu se oni protivili i vređali ga,+ otresao je svoje haljine+ i rekao im: „Vaša krv+ na vaše glave. Ja sam čist.+ Od sada idem neznabošcima.“+  Tako je prešao odande u kuću pobožnog čoveka po imenu Titije Just, čija je kuća bila do sinagoge.  A Krisp,+ starešina sinagoge, poverovao je u Gospoda, zajedno sa svim svojim ukućanima. A tako su poverovali i krstili se i mnogi Korinćani koji su slušali.  Jedne noći, Gospod je rekao Pavlu+ u viziji: „Ne boj se, nego govori i nemoj ćutati, 10  jer ja sam s tobom+ i niko te neće napasti i zlo ti naneti, jer mnogo je mog naroda u ovom gradu.“ 11  Tako se tamo zadržao godinu i šest meseci, poučavajući ljude o Božjoj reči. 12  Dok je Galion bio prokonzul*+ u Ahaji,* Judejci su složno ustali na Pavla i odveli ga pred sudsku stolicu,+ 13  a zatim rekli: „Ovaj čovek nagovara+ ljude da obožavaju Boga na način koji se suproti zakonu.“ 14  A kad je Pavle zaustio da nešto kaže, Galion je rekao Judejcima: „Judejci, da je reč o kakvoj nepravdi ili o opakom zlodelu, imao bih razloga da vas saslušam. 15  Ali ako se radi o raspravama o rečima i imenima+ i vašem zakonu,+ to rešite sami. Ja u tome ne želim biti sudija.“ 16  Tada ih je oterao od sudske stolice. 17  Na to su svi uhvatili Sostena,+ starešinu sinagoge, i počeli da ga tuku pred sudskom stolicom. A Galion uopšte nije mario za to. 18  Pavle je tamo ostao još dosta dana, a onda se pozdravio s braćom pa zajedno s Priskilom i Akilom otplovio prema Siriji, nakon što se u Kenhreji+ ošišao na kratko,+ jer je imao zavet. 19  Tako su stigli u Efes. Tamo ih je on ostavio, a onda ušao u sinagogu+ i počeo da rezonuje s Judejcima. 20  Oni su ga molili da ostane duže, ali on nije pristao, 21  nego se pozdravio+ s njima i rekao im: „Doći ću ponovo, ako bude Jehovina volja.“+ Tako je otplovio iz Efesa 22  i stigao u Cezareju. Zatim je otišao gore* i pozdravio skupštinu, a onda otišao u Antiohiju. 23  Tamo je proveo neko vreme, a zatim otišao i redom obilazio mesta u Galatiji+ i Frigiji,+ jačajući+ sve učenike. 24  Jedan Judejac po imenu Apolo,+ rodom iz Aleksandrije, čovek rečit i dobro upućen u Pisma, stigao je u Efes.+ 25  On je bio poučen* o Jehovinom putu i pošto ga je duh podsticao na revnost,+ govorio je i tačno poučavao o Isusu, ali je poznavao samo Jovanovo krštenje.+ 26  Tako je počeo odvažno da govori u sinagogi. Kad su ga čuli Priskila i Akila,+ pozvali su ga k sebi i tačnije mu objasnili Božji put. 27  A pošto je želeo da ide u Ahaju, braća su pisala učenicima i podstakla ih da ga ljubazno prime. Kad je tamo stigao, mnogo je pomogao+ onima koji su primili veru po Božjoj nezasluženoj dobroti,+ 28  jer je snažno pobijao Judejce u javnim raspravama, dokazujući iz Pisama+ da je Isus zaista Hrist.+

Fusnote

 Ili: „Pomazanik, Mesija“. Vidi fusnotu za Mt 2:4.
 Vidi fusnotu za Del 13:7.
 Rimska provincija na području južne Grčke, s Korintom kao glavnim gradom.
 Po svemu sudeći, u Jerusalim.
 Doslovno: „usmeno poučen“.