Dela apostolska 14:1-28

14  U Ikoniji+ su Pavle i Varnava zajedno ušli u judejsku sinagogu+ i govorili na takav način da su veoma mnogo i Judejaca i Grka+ postali vernici.  Ali Judejci koji nisu poverovali razdražili+ su se i pobunili neznabošce protiv braće.+  Zato su oni dosta vremena ostali tamo i odvažno govorili u ime Jehove, koji je potvrđivao poruku o svojoj nezasluženoj dobroti dajući im da čine čuda i znamenja.+  Tako se gradsko mnoštvo podelilo: jedni su bili za Judejce, a drugi za apostole.  Tada su neznabošci i Judejci sa svojim poglavarima krenuli da ih zlostavljaju i zaspu kamenjem.+  Kad su apostoli to saznali, pobegli su+ u likaonske gradove Listru i Dervu i njihovu okolinu,  pa su tamo objavljivali dobru vest.+  U Listri je bio jedan čovek oduzetih nogu, hrom od majčine utrobe,+ koji nikada nije hodao.  Taj čovek je sedeo i slušao Pavla kako govori. Pavle ga je pogledao i kad je video da ima veru+ i da može biti izlečen, 10  rekao je snažnim glasom: „Ustani, stani na noge!“ I on je skočio i počeo da hoda.+ 11  Kad je narod video šta je Pavle učinio, povikao je likaonskim jezikom: „Bogovi+ su u ljudskom obličju sišli k nama!“ 12  Tako su Varnavu nazvali Zevs, a Pavla Hermes, jer je on vodio reč. 13  A sveštenik Zevsa, čiji je hram bio ispred grada, doveo je bikove i doneo vence pred gradska vrata i hteo s narodom da prinese žrtve.+ 14  A kad su to čuli apostoli Varnava i Pavle, razderali su svoje haljine i utrčali među narod, vičući: 15  „Ljudi, zašto to radite? I mi smo samo ljudi,+ kao i vi!+ Mi vam objavljujemo dobru vest da se od tih ispraznih+ stvari obratite živom Bogu,+ koji je stvorio nebo+ i zemlju i more i sve što je u njima. 16  On je u prošlim naraštajima dopustio da svi narodi idu svojim putevima,+ 17  ali ni tada vas nije ostavio bez svedočanstva o sebi čineći dobro,+ dajući vam kišu+ s neba i plodonosna vremena, puneći vaša srca do sitosti jelom i veseljem.“+ 18  Iako su to rekli, jedva su uspeli da zadrže narod da im ne prinese žrtve. 19  Ali iz Antiohije i Ikonije stigli su Judejci i pridobili narod,+ tako da su Pavla kamenovali i odvukli ga izvan grada, misleći da je mrtav.+ 20  Ali kad su se učenici okupili oko njega, on je ustao i ušao u grad. Sutradan je s Varnavom otišao u Dervu.+ 21  Kad su objavili dobru vest i u tom gradu i tako stvorili mnogo učenika,+ vratili su se u Listru, Ikoniju i Antiohiju, 22  jačajući učenike,+ hrabreći ih da ostanu u veri i govoreći: „Kroz mnoge nevolje ući ćemo u Božje kraljevstvo.“+ 23  U svakoj skupštini postavili su im starešine,+ i uz molitvu i post+ poverili ih Jehovi,+ čiji su vernici postali. 24  Prošli su kroz Pisidiju i došli u Pamfiliju.+ 25  Objavljivali su reč u Pergi, a zatim otišli u Ataliju. 26  Odande su otplovili za Antiohiju,+ gde su bili povereni Božjoj nezasluženoj dobroti, da bi obavili delo koje su sada u potpunosti izvršili.+ 27  Kad su stigli i okupili skupštinu, ispričali su+ šta je sve preko njih Bog učinio i kako je neznabošcima otvorio vrata k veri.+ 28  Tako su proveli dosta vremena s učenicima.

Fusnote