Danilo 4:1-37

4  „Kralj Navuhodonosor svim narodima, plemenima i jezicima koji žive po svoj zemlji:+ Neka vam se umnoži mir!+  Našao sam za dobro da objavim znakove i čuda koja je Svevišnji Bog učinio na meni.+  Kako su samo veliki njegovi znakovi i kako su moćna njegova čuda!+ Kraljevstvo je njegovo kraljevstvo večno,+ i vlast je njegova iz naraštaja u naraštaj.+  „Ja, Navuhodonosor, živeo sam spokojno+ u svom domu i srećno u svom dvoru.+  Tada sam usnio san koji me je uplašio.+ Viđenja koja sam imao na svojoj postelji i vizije koje su mi prolazile glavom ispunile su me strahom.+  Zato sam izdao naredbu da se pred mene dovedu svi vavilonski mudraci, da mi kažu šta znači taj san.+  „Tada su došli sveštenici koji se bave magijom, oni koji prizivaju duhove, Haldejci+ i astrolozi.+ Ispričao sam im san, ali nisu mogli da mi kažu šta on znači.+  Na kraju je pred mene došao Danilo, koji se zove Valtasar+ po imenu mog boga+ i u kome je duh svetih bogova,+ i ja sam mu ispričao san:  „’Valtasare, ti si poglavar sveštenika koji se bave magijom+ i dobro znam da je u tebi duh svetih bogova+ i da nijedna tajna tebi nije teška.+ Kaži mi vizije koje sam imao u snu i njihovo značenje.+ 10  „’A u vizijama koje su mi na postelji mojoj prolazile glavom video sam+ usred zemlje jedno drvo+ ogromne visine.+ 11  To drvo je izraslo i postalo jako, i vrh mu je dopirao do nebesa, i moglo se videti s krajeva sve zemlje.+ 12  Lišće mu je bilo lepo, a rod obilan, i na njemu je bilo hrane za sve. Pod njim su zveri+ poljske tražile hlad,+ na njegovim su granama boravile ptice nebeske+ i od njega se hranilo svako stvorenje. 13  „’Zatim sam u vizijama koje su mi na postelji mojoj prolazile glavom video stražara,+ svetog,+ kako silazi s nebesa. 14  On je iz sveg glasa povikao: „Posecite drvo+ i odsecite mu grane! Otresite mu lišće i razbacajte njegove plodove! Neka pobegnu zveri ispod njega i ptice s njegovih grana!+ 15  Ali mu panj s korenjem ostavite u zemlji, u gvozdenim i bakarnim okovima, u poljskoj travi! Neka ga kvasi nebeska rosa i sa zverima neka deli zemaljsko rastinje!+ 16  Neka mu se promeni srce ljudsko, i neka mu se da srce životinjsko,+ i neka sedam vremena+ prođe preko njega. 17  To je odluka koju su preneli stražari+ i presuda koju su objavili sveti, kako bi živi znali da Svevišnji vlada nad kraljevstvom ljudskim+ i da ga daje kome hoće+ i da nad njim postavlja najnižeg od ljudi.“+ 18  „’To je san koji sam sanjao ja, kralj Navuhodonosor. A ti, Valtasare, reci šta on znači, jer nijedan drugi mudrac u mom kraljevstvu ne može mi reći šta on znači.+ Ali ti možeš, jer je u tebi duh svetih bogova.‘+ 19  „Tada je Danilo, koji se zove Valtasar,+ na tren ostao zapanjen i njegove misli su ga uplašile.+ „Na to mu je kralj rekao: ’Valtasare, nemoj da te plaši san i njegovo značenje.‘+ „Valtasar mu je odgovorio: ’Gospodaru moj, neka se ovaj san ispuni na onima koji te mrze i njegovo značenje na tvojim protivnicima.+ 20  „’Drvo koje si video, koje je izraslo veliko i postalo jako, čiji je vrh dopirao do nebesa i koje je moglo da se vidi po svoj zemlji,+ 21  čije je lišće lepo, a rod obilan, na kome ima hrane za sve, pod kojim borave zveri poljske i na čijim granama prebivaju ptice nebeske,+ 22  to si ti, kralju,+ jer si postao velik i jak, i tvoje se veličanstvo uzvisilo i doprlo je do nebesa,+ a tvoja vlast do kraja zemlje.+ 23  „’A to što je kralj video stražara, svetog,+ kako silazi s nebesa i govori: „Posecite drvo i uništite ga, ali mu panj s korenjem ostavite u zemlji, u gvozdenim i bakarnim okovima, u travi poljskoj, neka ga kvasi rosa nebeska i sa zverima poljskim neka bude dok sedam vremena ne prođe preko njega“,+ 24  znači ovo, kralju, i to što će se dogoditi mom gospodaru kralju,+ jeste odredba+ Svevišnjeg.+ 25  Ti ćeš biti prognan od ljudi, živećeš sa zverima poljskim+ i davaće ti da jedeš travu poput goveda.+ Kvasiće te rosa nebeska i sedam će vremena+ proći preko tebe, dok ne spoznaš da Svevišnji vlada kraljevstvom ljudskim,+ i daje ga kome hoće.+ 26  „’A to što su rekli da se drvetu ostavi panj s korenjem,+ znači da će tvoje kraljevstvo opet pripasti tebi nakon što spoznaš da nebesa vladaju.+ 27  Zato, kralju, neka ti bude ugodan moj savet+ i ukloni od sebe svoje grehe čineći pravedna dela,+ i svoje bezakonje pokazujući milosrđe prema siromašnima.+ Možda će ti se tada produžiti blagostanje.‘“+ 28  Sve se to dogodilo kralju Navuhodonosoru.+ 29  Posle dvanaest meseci,* kada je hodao po krovu kraljevskog dvora u Vavilonu, 30  kralj je rekao:+ „Nije li ovo Vavilon Veliki, koji sam ja sagradio svojom silnom moći+ da bude kraljevska prestonica i na slavu moga veličanstva?“+ 31  I dok su te reči još bile u kraljevim ustima, s neba je došao glas: „Tebi se govori, kralju Navuhodonosore: ’Kraljevstvo ti se oduzima.+ 32  Bićeš prognan od ljudi, i živećeš sa zverima poljskim.+ Davaće ti da jedeš travu poput goveda i sedam će vremena proći preko tebe, dok ne spoznaš da Svevišnji vlada kraljevstvom ljudskim i daje ga kome hoće.‘“+ 33  Istog časa+ ta reč se ispunila na Navuhodonosoru. Bio je prognan od ljudi i počeo je da jede travu poput goveda, i nebeska rosa kvasila mu je telo, a kosa mu je porasla kao perje orlovo i nokti kao ptičje kandže.+ 34  „A posle tih dana,+ ja, Navuhodonosor, podigao sam oči prema nebesima+ i razum mi se vratio. I blagoslovio sam Svevišnjeg,+ hvalio sam i slavio onoga koji živi večno,+ jer je vlast njegova vlast večna i kraljevstvo njegovo iz naraštaja u naraštaj.+ 35  Svi što žive na zemlji za njega nisu ništa,+ i po svojoj volji postupa s vojskom nebeskom i sa onima što žive na zemlji.+ I nema nikoga ko može zaustaviti ruku njegovu+ ili mu reći: ’Šta to radiš?‘+ 36  „U isto vreme vratio mi se razum, i na slavu moga kraljevstva vratilo mi se veličanstvo i sjaj.+ Moji visoki službenici i velikaši počeli su da me odano traže, i ponovo sam bio postavljen nad svojim kraljevstvom i veličanstvo je moje mnogo poraslo.+ 37  „Sada ja, Navuhodonosor, hvalim, uzvisujem i slavim Kralja nebeskog,+ jer su sva njegova dela istina i njegovi su putevi pravda,+ i on može poniziti one koji su ponosni.“*+

Fusnote

 Ili: „lunarnih meseci“. Vidi dodatak 14.
 Doslovno: „koji hode u oholosti“.