Danilo 2:1-49

2  Druge godine Navuhodonosorovog kraljevanja, Navuhodonosor je usnio snove,+ i duh mu se uznemirio,+ pa više nije mogao oka sklopiti.  Zato je kralj naredio da se pozovu sveštenici koji se bave magijom,+ oni koji prizivaju duhove, vračari i Haldejci da kažu kralju šta je sanjao.+ Oni su došli i stali pred kralja.  Tada im kralj reče: „Usnio sam jedan san i moj se duh uznemirio, jer hoću da saznam šta sam sanjao.“  Na to su Haldejci rekli kralju na aramejskom:+ „Kralju, da si živ doveka!+ Ispričaj san svojim slugama, a mi ćemo ti otkriti njegovo značenje.“+  Kralj je odgovorio Haldejcima: „Objavljujem reč: Ako mi ne kažete šta sam sanjao i šta san znači, bićete raskomadani,+ a vaše kuće biće pretvorene u javne nužnike.+  Ali ako mi otkrijete san i njegovo značenje, dobićete od mene darove i poklone i veliku čast.+ Zato mi otkrijte san i njegovo značenje.“  Na to su mu oni po drugi put odgovorili: „Neka kralj ispriča san svojim slugama, a mi ćemo otkriti njegovo značenje.“  A kralj je rekao: „Dobro znam da vi želite da dobijete na vremenu, jer znate da sam objavio reč.  Ako mi ne kažete šta sam sanjao, čeka vas samo jedna presuda.+ A vi ste se dogovorili da preda mnom govorite laž i prevaru+ da biste dobili na vremenu. Zato mi kažite san, pa ću znati da možete otkriti njegovo značenje.“ 10  Haldejci su odgovorili kralju: „Nema na zemlji čoveka koji bi to mogao otkriti kralju. Zato nijedan veliki kralj niti vladar nije tražio tako nešto ni od jednog sveštenika koji se bavi magijom, ni od onih koji prizivaju duhove, ni od Haldejca. 11  Ono što kralj traži teško je, i nema nikoga ko to može otkriti kralju osim bogova,+ koji ne borave među ljudima.“+ 12  Zbog toga se kralj naljutio i silno se razgnevio,+ pa je naredio da se pogube svi vavilonski mudraci.+ 13  Kada je naredba bila izdata i kada je trebalo da mudraci budu pogubljeni, potražili su Danila i njegove drugove, da i njih pogube. 14  Tada se Danilo mudrim i razumnim rečima+ obratio Ariohu, zapovedniku kraljeve telesne straže, koji je izašao da pogubi vavilonske mudrace. 15  On je upitao Arioha, kraljevog zapovednika: „Zašto je kralj izdao tako strogu naredbu?“ Tada je Arioh ispričao Danilu o čemu se radi.+ 16  A Danilo je otišao i zamolio kralja da mu da vremena, pa će kralju otkriti značenje sna.+ 17  Posle toga Danilo je otišao svojoj kući i sve ispričao svojim drugovima Ananiji, Misailu i Azariji, 18  kako bi se u vezi s ovom tajnom+ molili za milost+ Bogu nebeskom,+ da Danilo i njegovi drugovi ne bi bili pogubljeni sa ostalim vavilonskim mudracima.+ 19  Tada je Danilu bila otkrivena tajna u noćnoj viziji.+ Zato je Danilo blagoslovio+ Boga nebeskog. 20  Danilo je rekao: „Neka je blagoslovljeno+ Božje ime oduvek i zauvek, jer njegova je mudrost i moć!+ 21  On menja vremena i razdoblja,+ obara i postavlja kraljeve,+ daje mudrost mudrima i znanje razboritima.+ 22  On otkriva ono što je duboko i sakriveno,+ zna šta je u tami+ i kod njega prebiva svetlost.+ 23  Tebi, Bože mojih praočeva, zahvaljujem i hvalim te,+ jer si mi dao mudrost+ i moć. I obznanio si mi ono za šta smo te molili, obznanio si nam ono što je kralj tražio.“+ 24  Zato je Danilo otišao kod Arioha,+ koga je kralj odredio da pogubi vavilonske mudrace.+ Otišao je i ovako mu rekao: „Nemoj pogubiti vavilonske mudrace. Odvedi me pred kralja+ da otkrijem kralju šta san znači.“ 25  Tada je Arioh brzo odveo Danila pred kralja i ovako mu rekao: „Našao sam među Judinim izgnanicima+ jednog čoveka koji može kralju kazati šta san znači.“ 26  Na to je kralj upitao Danila, koji se zvao Valtasar:+ „Da li zaista možeš da mi kažeš san koji sam usnio i njegovo značenje?“+ 27  Danilo je odgovorio kralju: „Tajnu za koju kralj pita ne mogu kralju otkriti mudraci, oni koji prizivaju duhove, sveštenici koji se bave magijom ni astrolozi.+ 28  Ali postoji Bog na nebu koji otkriva tajne,+ i on obznanjuje kralju Navuhodonosoru šta će se desiti u poslednjim danima.+ Ovo je tvoj san i ovo su vizije koje su ti prolazile glavom na tvojoj postelji: 29  „Tebi su, kralju, na postelji+ došle misli o tome šta će se desiti u budućnosti, i Onaj koji otkriva tajne obznanio ti je šta će se desiti.+ 30  A meni ova tajna nije otkrivena zato što sam mudriji od svih živih,+ nego zato da se kralju obznani značenje i da saznaš misli svoga srca.+ 31  „Ti si, kralju, video jedan ogroman kip. Taj kip, koji je bio velik i izuzetno sjajan, stajao je pred tobom i izgledao je zastrašujuće. 32  Glava tog kipa bila je od čistog zlata,+ grudi i ruke od srebra,+ stomak i bedra od bakra,+ 33  noge su mu bile od gvožđa,+ a stopala delom od gvožđa a delom od gline.+ 34  Dok si gledao, odvalio se jedan kamen, a da ga nisu dotakle ljudske ruke,+ i udario je kip u stopala od gvožđa i od gline i smrvio ih.+ 35  Tada se najednom smrvilo gvožđe, glina, bakar, srebro i zlato, i sve je postalo kao pleva+ na gumnu u leto, i vetar je sve odneo bez traga.+ A kamen koji je udario u kip postao je velika gora i ispunio je celu zemlju.+ 36  „To je san, a njegovo značenje reći ćemo kralju.+ 37  Ti, kralju, kralju nad kraljevima, kome je Bog nebeski dao kraljevstvo,+ moć, silu i dostojanstvo, 38  i kome je u ruke predao+ zveri poljske i ptice nebeske, gde god žive sinovi ljudski, i koga je postavio za vladara nad svima njima, ti si ona glava od zlata.+ 39  „Posle tebe podignuće se drugo kraljevstvo,+ slabije od tvoga,+ pa treće kraljevstvo, od bakra, koje će vladati celom zemljom.+ 40  „A četvrto kraljevstvo+ biće jako kao gvožđe.+ Jer kao što gvožđe sve mrvi i satire, tako će i ono, poput gvožđa koje razbija, smrviti i razbiti sva ta kraljevstva.+ 41  „A to što si video da su stopala i prsti delom od grnčarske gline a delom od gvožđa,+ znači da će kraljevstvo biti razdeljeno,+ ali će imati nešto od čvrstoće gvožđa, jer si video gvožđe pomešano s vlažnom glinom.+ 42  To što su prsti na stopalima delom od gvožđa a delom od gline, znači da će kraljevstvo delom biti jako, a delom krhko. 43  A to što si video gvožđe pomešano s vlažnom glinom, znači da će se pomešati s ljudskim potomstvom, ali neće se držati zajedno, jedno s drugim, kao što se ni gvožđe ne može pomešati s glinom. 44  „U danima tih kraljeva+ Bog će nebeski+ podići kraljevstvo+ koje nikada neće propasti.+ I to kraljevstvo neće preći na neki drugi narod.+ Ono će smrviti i uništiti sva ona kraljevstva,+ a samo će stajati doveka,+ 45  jer si video da se kamen odvalio od gore, a da ga nisu dotakle ljudske ruke,+ i da je smrvio gvožđe, bakar, glinu, srebro i zlato.+ Veliki Bog+ obznanjuje kralju šta će se desiti u budućnosti.+ San je pouzdan, a njegovo tumačenje verodostojno.“+ 46  Tada je kralj Navuhodonosor pao ničice, poklonio se Danilu i naredio da mu prinesu dar i kâd.+ 47  Zatim se kralj obratio Danilu: „Vaš Bog je zaista Bog nad bogovima,+ Gospodar nad kraljevima+ i Onaj koji otkriva tajne, kad si mogao otkriti ovu tajnu.“+ 48  Tada je kralj uzvisio+ Danila, i dao mu mnogo velikih darova, pa ga je postavio za vladara nad celom vavilonskom pokrajinom+ i za glavnog nastojnika nad svim vavilonskim mudracima. 49  A na Danilovu molbu kralj je nad upravom vavilonske pokrajine postavio Sedraha, Misaha i Avdenaga,+ dok je Danilo ostao na kraljevom dvoru.+

Fusnote