Brojevi 9:1-23

9  Prvog meseca+ druge godine od izlaska iz egipatske zemlje, Jehova se obratio Mojsiju u Sinajskoj pustinji, i rekao mu:  „Neka Izraelovi sinovi pripreme pashalnu+ žrtvu u propisano vreme.+  Pripremite je u propisano vreme, u suton*+ četrnaestog dana ovog meseca. Pripremite je prema svim njenim odredbama, onako kako je propisano.“+  Tako je Mojsije rekao Izraelovim sinovima da pripreme pashalnu žrtvu.  I oni su u Sinajskoj pustinji pripremili pashalnu žrtvu, prvog meseca, u suton četrnaestog dana u mesecu. Sve onako kako je Jehova zapovedio Mojsiju, tako su Izraelovi sinovi učinili.+  A bilo je ljudi koji su se onečistili mrtvacem,*+ tako da onog dana nisu mogli da pripreme pashalnu žrtvu. Zato su tog istog dana došli pred Mojsija i Arona.+  Ti ljudi su mu rekli: „Onečistili smo se mrtvacem.* Zašto da nam bude uskraćeno da prinesemo žrtvu+ Jehovi u propisano vreme zajedno s Izraelovim sinovima?“  Na to im je Mojsije rekao: „Stanite tu da čujem šta će Jehova zapovediti za vas.“+  Tada je Jehova rekao Mojsiju: 10  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Ako bi se neko od vas ili od vaših potomaka onečistio mrtvacem*+ ili je na dalekom putu, neka i on pripremi pashalnu žrtvu Jehovi. 11  Neka je pripreme drugog meseca,+ u suton četrnaestog dana. Neka je jedu s beskvasnim hlebom i gorkim zeljem.+ 12  Ništa od nje neka ne ostave do jutra+ i neka joj ne slome nijednu kost.+ Neka je pripreme prema svim odredbama za pashalnu žrtvu.*+ 13  Ali ako je neko čist i nije na putu, a propustio je da pripremi pashalnu žrtvu, ta duša neka se istrebi iz svog naroda,+ jer nije prinela žrtvu Jehovi u propisano vreme. Taj čovek neka odgovara za svoj greh.+ 14  „’Ako s vama živi stranac, neka i on pripremi pashalnu žrtvu Jehovi.+ Neka to uradi prema odredbama i propisima za pashalnu žrtvu.+ Ista odredba neka važi za sve vas, za stranca i za onoga ko je poreklom Izraelac.‘“+ 15  Onog dana kad je bio podignut sveti šator,+ oblak je pokrio šator Svedočanstva,+ a od večeri do jutra nad šatorom je bilo nešto što je ličilo na vatru.+ 16  Tako je bilo stalno: danju ga je pokrivao oblak, a noću nešto kao vatra.+ 17  Kad god bi se oblak podizao iznad šatora, Izraelovi sinovi bi odmah krenuli,+ a na mestu gde bi oblak stao, tu bi se Izraelovi sinovi ulogorili.+ 18  Na Jehovinu zapovest Izraelovi sinovi bi kretali i na Jehovinu zapovest bi podizali logor.+ Sve dane dok bi oblak stajao nad šatorom, oni bi ostajali ulogoreni. 19  Kad bi oblak stajao nad šatorom mnogo dana, Izraelovi sinovi bi činili ono što je Jehova tražio od njih i ne bi kretali.+ 20  Ponekad bi oblak stajao nad šatorom nekoliko dana. Na Jehovinu zapovest+ bi ostajali ulogoreni i na Jehovinu zapovest bi kretali. 21  Ponekad bi oblak+ stajao od večeri do jutra, a ujutru bi se podigao i oni bi krenuli. Danju ili noću, kad god bi se oblak podigao oni bi krenuli na put.+ 22  Ako bi oblak stajao nad šatorom dva dana ili mesec dana ili duže vreme, Izraelovi sinovi bi ostajali ulogoreni i ne bi kretali, ali čim bi se oblak podigao, oni bi krenuli.+ 23  Na Jehovinu zapovest bi se ulogorili i na Jehovinu zapovest bi krenuli. Činili su ono što je Jehova tražio od njih,+ po Jehovinoj naredbi datoj preko Mojsija.+

Fusnote

 „U suton“ — doslovno: „između dve večeri“. Vidi fusnotu za Iz 12:6.
 Doslovno: „ljudskom dušom“.
 Doslovno: „ljudskom dušom“.
 Doslovno: „dušom“.
 Doslovno: „Pashu“.