Brojevi 6:1-27

6  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Ako neki čovek ili neka žena učini poseban zavet da će živeti kao nazirej*+ pred Jehovom,  neka se uzdržava od vina i opojnog pića. Neka ne pije vinsko sirće ni sirće od opojnog pića,+ neka ne pije piće napravljeno od grožđa i neka ne jede grožđe, ni sveže ni suvo.  Sve dane svog nazirejstva neka ne jede ništa što se pravi od vinove loze, ni nezrelo grožđe ni kožicu.  „’Sve vreme dok traje njegov nazirejski zavet neka mu britva ne prelazi preko glave.+ Dok se ne navrši vreme za koje treba da bude odvojen za Jehovu, neka bude svet i neka pušta da mu kosa+ slobodno raste.  Sve vreme za koje je odvojen za Jehovu neka ne prilazi nijednom mrtvacu.*+  Ni za svojim ocem, ni za svojom majkom, ni za svojim bratom, ni za svojom sestrom neka se ne onečisti kad umru,+ jer na glavi ima znak nazirejstva pred svojim Bogom.  „’Sve vreme svog nazirejstva on je svet pred Jehovom.  Ali ako neko iznenada umre pored njega,+ tako da on onečisti glavu na kojoj je znak njegovog nazirejstva, neka obrije+ glavu onog dana kad bude proglašen čistim. Neka je obrije sedmog dana. 10  A osmog dana neka svešteniku na ulaz u šator sastanka donese dve grlice ili dva mlada goluba.+ 11  Neka sveštenik jedno prinese kao žrtvu za greh,+ a drugo kao žrtvu paljenicu,+ i neka za njega izvrši obred očišćenja jer je zgrešio prišavši mrtvacu.* Neka tog dana posveti svoju glavu. 12  Neka živi kao nazirej+ pred Jehovom sve vreme svog nazirejstva i neka donese muško jagnje do godinu dana kao žrtvu za prestup.+ A pređašnji dani neće se računati, jer je onečistio svoje nazirejstvo. 13  „’Ovo je zakon za nazireja: kad se navrše dani njegovog nazirejstva+ neka ga dovedu* na ulaz u šator sastanka. 14  Neka kao svoju žrtvu Jehovi prinese jedno muško jagnje bez mane do godinu dana kao žrtvu paljenicu,+ jedno žensko jagnje bez mane do godinu dana kao žrtvu za greh,+ jednog ovna bez mane kao žrtvu zajedništva,+ 15  korpu s okruglim beskvasnim hlebovima od finog brašna+ zamešenih s uljem+ i s beskvasnim pogačama premazanim uljem,+ njihov prinos od žita+ i njihove žrtve levanice.+ 16  Neka ih sveštenik donese pred Jehovu i prinese njegovu žrtvu za greh i žrtvu paljenicu.+ 17  A ovna neka prinese Jehovi kao žrtvu zajedništva+ zajedno s korpom beskvasnih hlebova. Neka sveštenik prinese i njegov prinos od žita+ i njegovu žrtvu levanicu. 18  „’Neka nazirej na ulazu u šator sastanka obrije+ znak nazirejstva koji mu je na glavi, neka uzme kosu koja je znak njegovog nazirejstva i stavi je na vatru koja gori pod žrtvom zajedništva. 19  Neka sveštenik uzme kuvanu+ plećku od ovna, jedan okrugli beskvasni hleb iz korpe i jednu beskvasnu pogaču,+ i neka sve to stavi na ruke nazireju nakon što je ovaj obrijao znak svog nazirejstva. 20  Neka sveštenik tamo i amo obrće te stvari kao obrtani prinos pred Jehovom.+ To je nešto sveto što pripada svešteniku, zajedno s grudima+ obrtanog prinosa i butom od priloga.+ Posle toga nazirej može da pije vino.+ 21  „’To je zakon za nazireja+ koji se zavetuje, za njegov prinos Jehovi zbog njegovog nazirejstva, osim onoga što bi još mogao dati. Kako se zavetovao, tako neka postupi po zakonu o svom nazirejstvu.‘“ 22  Zatim je Jehova rekao Mojsiju: 23  „Kaži Aronu i njegovim sinovima: ’Ovako blagosiljajte+ Izraelove sinove: 24  „Neka te Jehova blagoslovi+ i neka te čuva.+ 25  Neka te Jehova obasja svojim licem+ i neka ti bude milostiv.+ 26  Neka Jehova obrati svoje lice k tebi+ i neka ti da mir.“‘+ 27  I neka mojim imenom+ blagosiljaju Izraelove sinove, i ja ću ih blagosloviti.“+

Fusnote

 „Nazirej“ znači „izdvojen; posvećen; predan“.
 Doslovno: „duši mrtvaca“. Vidi dodatak 2.
 Doslovno: „duši“.
 Doslovno: „neka to donese“, to jest neka pokaže neobrijanu glavu kao znak svog nazirejstva.