Brojevi 4:1-49

4  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  „Neka se prebroje Katovi+ sinovi između Levijevih sinova, po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva,  od trideset+ pa do pedeset godina,+ svi oni koji mogu da služe+ obavljajući poslove u šatoru sastanka.  „Ovo je služba Katovih sinova u šatoru sastanka,+ nešto najsvetije.  Kada logor kreće na put, neka Aron i njegovi sinovi uđu u šator i skinu pregradnu zavesu+ i njome pokriju kovčeg+ svedočanstva.  Neka preko njega stave pokrivač od fokinih koža+ i odozgo prostru plavo platno i zatim nameste njegove poluge.+  „Po stolu+ za hleb koji se stavljao pred Boga neka prostru plavo platno i na njega stave posude,+ čaše, bokale+ i činije za žrtvu levanicu. Neka na njemu ostane hleb koji se stalno prinosi.+  Preko toga neka prostru grimizno+ platno. Neka sto prekriju pokrivačem od fokinih koža+ i nameste njegove poluge.+  Neka uzmu plavo platno i pokriju svećnjak+ za osvetljenje i njegove žiške,+ mašice,+ pepeonice+ i sve posude+ za ulje kojima redovno služe oko svećnjaka. 10  Neka njega i sav njegov pribor stave u pokrivač od fokinih koža+ i neka to stave na poluge na kojima će se nositi. 11  Preko zlatnog oltara+ neka prostru plavo platno, neka ga prekriju pokrivačem od fokinih koža+ i nameste njegove poluge.+ 12  Neka uzmu sav pribor+ za službu koji redovno koriste u službi na svetom mestu, neka ga stave u plavo platno, prekriju pokrivačem od fokinih koža+ i stave na poluge na kojima će se nositi. 13  „Neka uklone masni pepeo* sa oltara+ i neka preko oltara prostru tkaninu od vune purpurne boje. 14  Neka na njega stave sav pribor koji redovno koriste za službu na njemu: pepeonice, viljuške, lopate i činije — sav pribor za oltar.+ Neka odozgo prostru pokrivač od fokinih koža i nameste njegove poluge.+ 15  „Kada logor kreće na put, neka Aron i njegovi sinovi dovrše pokrivanje svetog mesta+ i sveg pribora+ koji pripada svetom mestu. Onda neka dođu Katovi sinovi da to ponesu,+ ali ne smeju da dodirnu+ sveto mesto, da ne poginu. To su stvari u šatoru sastanka koje će nositi Katovi sinovi.+ 16  „A Eleazar, sin sveštenika Arona, neka se stara+ za ulje+ za osvetljenje, mirisni kâd,+ redovan prinos od žita+ i ulje za pomazanje.+ Neka se stara za sav šator i za sve što je u njemu — za sveto mesto i njegov pribor.“ 17  Jehova je još rekao Mojsiju i Aronu: 18  „Ne dozvolite da pleme Katovih+ porodica bude istrebljeno između Levita. 19  Ovo učinite za njih da ostanu živi i da ne poginu kad pristupaju najsvetijim stvarima:+ Neka Aron i njegovi sinovi uđu i neka svakome odrede koju će službu vršiti i šta će nositi. 20  A oni neka ni za tren ne ulaze da vide svete stvari, da ne poginu.“+ 21  Zatim je Jehova rekao Mojsiju: 22  „Neka se izbroje Girsonovi+ sinovi po domovima njihovih očeva, po njihovim porodicama. 23  Popiši one od trideset pa do pedeset godina,+ sve one koji mogu da služe vršeći službu u šatoru sastanka. 24  Ovo je služba Girsonovih porodica, služba koju će vršiti i stvari koje će nositi.+ 25  Oni neka nose platna+ svetog šatora, to jest šatora sastanka,+ s njegovim pokrivačem+ i pokrivač od fokinih koža+ koji je odozgo na njemu, zavesu+ na ulazu u šator sastanka, 26  zavese+ za dvorište, zavesu+ na ulazu u dvorište oko šatora i oltara, šatorska uža, sav pribor za njihovu službu i sve stvari koje redovno koriste za posao. To neka bude njihova služba. 27  Neka Girsonovi+ sinovi obavljaju svoju službu, sve što treba da nose i svu službu koju treba da vrše, po naredbi Arona i njegovih sinova.+ Odredite im šta su sve dužni da nose. 28  To je služba porodica Girsonovih+ sinova u šatoru sastanka. Služba za koju su zaduženi neka bude pod upravom Itamara,+ sina sveštenika Arona. 29  „I Merarijeve+ sinove popiši po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva. 30  Popiši ih od trideset pa do pedeset godina, sve koji mogu da služe vršeći službu u šatoru sastanka.+ 31  Dok vrše službu u šatoru sastanka dužnost im je da nose+ okvire+ šatora, njegove prečage,+ stubove,+ postolja,+ 32  stubove+ oko dvorišta, njihova postolja,+ klinove+ i uža sa svim priborom za svu njihovu službu. Poimence odredite predmete koje su oni zaduženi da nose.+ 33  To je služba porodica Merarijevih+ sinova, njihova služba u šatoru sastanka, pod upravom Itamara, sina sveštenika Arona.“+ 34  Mojsije, Aron i poglavari+ zbora popisali su Katove+ sinove po njihovim porodicama i po domovima njihovih očeva, 35  od trideset+ pa do pedeset godina,+ sve one koji mogu da služe vršeći službu u šatoru sastanka.+ 36  Popisanih od njih po njihovim porodicama bilo je dve hiljade sedamsto pedeset.+ 37  To su popisani+ iz Katovih porodica, svi oni koji služe u šatoru sastanka, koje su Mojsije i Aron popisali po Jehovinoj naredbi datoj preko Mojsija. 38  A popisanih od Girsonovih+ sinova po njihovim porodicama i po domovima njihovih očeva, 39  od trideset pa do pedeset godina, svih koji mogu da služe vršeći službu u šatoru sastanka,+ 40  onih koji su od njih popisani po svojim porodicama, po domovima svojih očeva, bilo je dve hiljade šeststo trideset.+ 41  To su popisani iz porodica Girsonovih sinova, svi oni koji služe u šatoru sastanka, koje su Mojsije i Aron popisali po Jehovinoj naredbi.+ 42  A popisanih iz porodica Merarijevih sinova po njihovim porodicama, po domovima njihovih očeva, 43  od trideset pa do pedeset godina, svih koji mogu da služe vršeći službu u šatoru sastanka,+ 44  onih koji su od njih popisani po svojim porodicama, bilo je tri hiljade i dvesta.+ 45  To su popisani iz porodica Merarijevih sinova, koje su Mojsije i Aron popisali po Jehovinoj naredbi datoj preko Mojsija.+ 46  Svih popisanih koje su Mojsije, Aron i Izraelovi poglavari popisali kao Levite po njihovim porodicama i po domovima njihovih očeva, 47  od trideset pa do pedeset godina,+ svih koji su dolazili da rade teške poslove i da nose teret u šatoru sastanka,+ 48  svih popisanih bilo je osam hiljada petsto osamdeset.+ 49  Oni su bili popisani po Jehovinoj naredbi datoj preko Mojsija, svaki prema svojoj službi i prema onome što je nosio. Bili su popisani kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Iz 27:3.