Brojevi 32:1-42

32  A Ruvimovi+ i Gadovi sinovi+ imali su mnogo, veoma mnogo stoke. Kad su videli da su zemlja Jazir+ i zemlja Galad dobre za stoku,  Gadovi i Ruvimovi sinovi otišli su k Mojsiju, svešteniku Eleazaru i poglavarima zbora i ovako im rekli:  „Atarot,+ Devon,+ Jazir, Nimra,+ Esevon,+ Eleala,+ Sevama, Nevon+ i Vean,+  zemlja koju je Jehova pokorio+ pred izraelskim zborom, dobra je za stoku, a tvoje sluge imaju stoku.“+  I još su rekli: „Ako smo našli milost u tvojim očima, neka se ova zemlja da tvojim slugama. Nemoj nas slati preko Jordana.“+  Tada je Mojsije rekao Gadovim i Ruvimovim sinovima: „Zar da vaša braća idu u rat, a vi da ostanete ovde?+  Zašto odvraćate srce Izraelovih sinova da ne pređu u zemlju koju im Jehova daje?  Tako su učinili vaši očevi+ kad sam ih poslao iz Kadis-Varne+ da izvide zemlju.  Kad su otišli gore do doline Eskol+ i izvideli zemlju, odvratili su srce Izraelovih sinova da ne idu u zemlju koju im je Jehova dao.+ 10  Zato se tog dana Jehova žestoko razgnevio i zakleo se:+ 11  ’Ljudi koji su izašli iz Egipta, od dvadeset godina pa naviše,+ neće videti zemlju koju sam pod zakletvom obećao Avrahamu, Isaku i Jakovu,+ jer me nisu u svemu slušali, 12  osim Haleva,+ sina Kenezeja Jefonije, i Isusa,+ Navinovog sina, jer su oni u svemu slušali Jehovu.‘ 13  Jehova se žestoko razgnevio na Izrael i pustio ih je da lutaju po pustinji četrdeset godina,+ dok nisu pomrli svi ljudi iz naraštaja koji je činio zlo u Jehovinim očima.+ 14  A vi sada ustajete umesto svojih očeva kao rod grešnih ljudi da još pojačate Jehovin žestoki gnev+ protiv Izraela. 15  Ako se odvratite od njega,+ onda će ih on još duže ostaviti u pustinji,+ a vi ćete upropastiti ceo ovaj narod.“+ 16  Kasnije su mu oni opet pristupili i rekli: „Ovde ćemo načiniti kamene torove za svoju stoku i gradove za svoju decu. 17  I mi ćemo naoružani poći u bojnim redovima+ pred Izraelovim sinovima dok ih ne dovedemo na njihovo mesto. Dotle neka naša deca budu u utvrđenim gradovima, daleko od stanovnika ove zemlje. 18  Nećemo se vratiti svojim kućama dok Izraelovi sinovi ne zauzmu svoju zemlju, svaki svoje nasledstvo.+ 19  A mi nećemo s njima deliti nasledstvo s one strane Jordana ni dalje, jer je naše nasledstvo s ove strane, istočno od Jordana.“+ 20  Na to im je Mojsije rekao: „Ako tako učinite, ako se pred Jehovom naoružate za rat,+ 21  i ako svi vi naoružani pređete Jordan pred Jehovom, dok on ne otera svoje neprijatelje ispred sebe,+ 22  i dok zemlja ne bude pokorena pred Jehovom,+ pa se posle vratite,+ onda nećete biti krivi pred Jehovom i pred Izraelom, a ova će zemlja postati vaše vlasništvo pred Jehovom.+ 23  Ali ako ne učinite tako, onda ćete zgrešiti Jehovi.+ Tada znajte da će vas vaš greh stići.+ 24  Podignite gradove za svoju decu i kamene torove za svoja stada, i uradite onako kako ste rekli.“+ 25  Tada su Gadovi i Ruvimovi sinovi ovako rekli Mojsiju: „Tvoje će sluge učiniti kao što naš gospodar zapoveda.+ 26  Naša deca, naše žene, naša stoka i sve naše životinje ostaće ovde u galadskim gradovima,+ 27  a tvoje sluge, svi koji su naoružani,+ poći će pred Jehovom u rat, kao što naš gospodar govori.“ 28  Tada je Mojsije za njih dao zapovest svešteniku Eleazaru i Isusu, Navinovom sinu, i poglavarima otačkih domova u plemenima Izraelovih sinova. 29  Mojsije im je rekao: „Ako Gadovi i Ruvimovi sinovi, svi koji su naoružani za rat,+ pređu s vama preko Jordana pred Jehovom i vi pokorite zemlju, onda im dajte galadsku zemlju.+ 30  Ali ako ne pređu naoružani s vama, onda neka se nastane među vama u hananskoj zemlji.“+ 31  Na to su Gadovi sinovi i Ruvimovi sinovi odgovorili: „Sve što je Jehova rekao tvojim slugama, to ćemo učiniti.+ 32  Preći ćemo naoružani pred Jehovom u hanansku zemlju,+ a naš posed koji dobijamo u nasledstvo neka bude s ove strane Jordana.“+ 33  Tada je Mojsije dao njima, to jest Gadovim+ i Ruvimovim sinovima+ i polovini plemena Manasije,+ Josifovog sina, kraljevstvo amorejskog kralja Siona+ i kraljevstvo vasanskog kralja Oga,+ zemlju koja pripada gradovima na tim područjima i okolne gradove te zemlje. 34  Gadovi sinovi su sagradili Devon,+ Atarot,+ Aroir,+ 35  Atrot-Sofan, Jazir,+ Jogveju,+ 36  Vet-Nimru+ i Vet-Aran,+ utvrđene gradove+ i kamene torove za stada.+ 37  A Ruvimovi sinovi su sagradili Esevon,+ Elealu,+ Kirijatajim,+ 38  Nevon,+ Val-Meon+ — imena su im promenili — i Sivmu. Te gradove koje su sagradili nazvali su po svojim imenima. 39  Sinovi Mahira,+ Manasijinog sina, otišli su u Galad, osvojili ga i isterali Amoreje koji su bili tamo. 40  Mojsije je dao Galad Mahiru, Manasijinom sinu, i on se naselio u njemu.+ 41  Jair, Manasijin sin, otišao je i osvojio njihova sela u kojima su živeli pod šatorima i nazvao ih Avot-Jair.+ 42  A Navav je otišao i osvojio Kenat+ i okolne gradove i nazvao ga Navav, po svom imenu.

Fusnote