Brojevi 29:1-40

29  „’Sedmog meseca, prvog dana u mesecu, održite sveti zbor.+ Ne radite nikakav težak posao.+ Neka vam to bude dan kad se oglašavaju trube.+  Kao žrtvu paljenicu na ugodan miris Jehovi prinesite jednog junca, jednog ovna, sedam muških jaganjaca od godinu dana, bez mane.+  Njihov prinos od žita od finog brašna zamešenog s uljem neka bude tri desetine efe za junca, dve desetine za ovna+  i jedna desetina efe za svako od sedam jaganjaca;+  uz to prinesite i jedno muško jare kao žrtvu za greh, da se za vas izvrši obred očišćenja.+  Neka to bude žrtva koja se spaljuje na ugodan miris Jehovi,+ uz mesečnu žrtvu paljenicu+ i njen prinos od žita,+ i redovnu žrtvu paljenicu+ i njen prinos od žita,+ zajedno s njihovim žrtvama levanicama+ koje ćete prinositi onako kako je propisano.  „’Desetog dana tog sedmog meseca održite sveti zbor+ i mučite svoje duše.+ Ne radite nikakav posao.+  Prinesite kao žrtvu paljenicu Jehovi, na ugodan miris, jednog junca, jednog ovna, sedam muških jaganjaca od godinu dana.+ Neka vam budu bez mane.+  Njihov prinos od žita od finog brašna zamešenog s uljem neka bude tri desetine efe za junca, dve desetine efe za ovna,+ 10  i jedna desetina efe za svako od sedam jaganjaca;+ 11  uz to prinesite i jedno jare kao žrtvu za greh, uz žrtvu za greh radi očišćenja+ i redovnu žrtvu paljenicu i njen prinos od žita, zajedno s njihovim žrtvama levanicama.+ 12  „’Petnaestog dana sedmog meseca+ održite sveti zbor.+ Ne radite nikakav težak posao,+ nego sedam dana slavite praznik u čast Jehovi.+ 13  Kao žrtvu paljenicu,+ žrtvu koja se spaljuje na ugodan miris Jehovi, prinesite trinaest junaca, dva ovna i četrnaest muških jaganjaca od godinu dana. Oni neka budu bez mane.+ 14  Njihov prinos od žita od finog brašna zamešenog s uljem neka bude tri desetine efe za svakog od trinaest junaca, dve desetine efe za svakog od dva ovna,+ 15  i jedna desetina efe za svako od četrnaest jaganjaca;+ 16  uz to prinesite i jedno jare kao žrtvu za greh, uz redovnu žrtvu paljenicu, njen prinos od žita i njenu žrtvu levanicu.+ 17  „’Drugog dana dvanaest junaca, dva ovna i četrnaest muških jaganjaca od godinu dana, bez mane;+ 18  njihov prinos od žita+ i njihove žrtve levanice+ za junce, ovnove i jaganjce prema njihovom broju, onako kako je propisano;+ 19  i jedno jare kao žrtvu za greh,+ uz redovnu žrtvu paljenicu i njen prinos od žita, zajedno s njihovim žrtvama levanicama.+ 20  „’Trećeg dana jedanaest junaca, dva ovna i četrnaest muških jaganjaca od godinu dana, bez mane;+ 21  njihov prinos od žita+ i njihove žrtve levanice+ za junce, ovnove i jaganjce prema njihovom broju, onako kako je propisano; 22  i jedno jare kao žrtvu za greh,+ uz redovnu žrtvu paljenicu, njen prinos od žita i njenu žrtvu levanicu. 23  „’Četvrtog dana deset junaca, dva ovna i četrnaest muških jaganjaca od godinu dana, bez mane;+ 24  njihov prinos od žita+ i njihove žrtve levanice+ za junce, ovnove i jaganjce prema njihovom broju, onako kako je propisano;+ 25  i jedno jare kao žrtvu za greh,+ uz redovnu žrtvu paljenicu,+ njen prinos od žita i njenu žrtvu levanicu.+ 26  „’Petog dana devet junaca, dva ovna i četrnaest muških jaganjaca od godinu dana, bez mane;+ 27  njihov prinos od žita+ i njihove žrtve levanice+ za junce, ovnove i jaganjce prema njihovom broju, onako kako je propisano;+ 28  i jedno jare kao žrtvu za greh,+ uz redovnu žrtvu paljenicu, njen prinos od žita i njenu žrtvu levanicu.+ 29  „’Šestog dana osam junaca, dva ovna i četrnaest muških jaganjaca od godinu dana, bez mane;+ 30  njihov prinos od žita+ i njihove žrtve levanice+ za junce, ovnove i jaganjce prema njihovom broju, onako kako je propisano;+ 31  i jedno jare kao žrtvu za greh,+ uz redovnu žrtvu paljenicu, njen prinos od žita i njene žrtve levanice.+ 32  „’Sedmog dana sedam junaca, dva ovna i četrnaest muških jaganjaca od godinu dana, bez mane;+ 33  njihov prinos od žita+ i njihove žrtve levanice+ za junce, ovnove i jaganjce prema njihovom broju, onako kako je propisano;+ 34  i jedno jare kao žrtvu za greh,+ uz redovnu žrtvu paljenicu, njen prinos od žita i njenu žrtvu levanicu.+ 35  „’Osmog dana održite svečani zbor.+ Ne radite nikakav težak posao.+ 36  Prinesite kao žrtvu paljenicu, žrtvu koja se spaljuje na ugodan miris Jehovi, jednog junca, jednog ovna, sedam muških jaganjaca od godinu dana, bez mane;+ 37  njihov prinos od žita+ i njihove žrtve levanice+ za junca, ovna i jaganjce prema njihovom broju, onako kako je propisano;+ 38  i jedno jare kao žrtvu za greh,+ uz redovnu žrtvu paljenicu, njen prinos od žita i njenu žrtvu levanicu.+ 39  „’To prinosite Jehovi na svoje godišnje praznike,+ uz svoje zavetne prinose+ i dobrovoljne prinose+ koje prinosite kao žrtve paljenice,+ prinose od žita,+ žrtve levanice+ i žrtve zajedništva.‘“+ 40  I Mojsije je preneo Izraelovim sinovima sve što mu je Jehova zapovedio.+

Fusnote