Brojevi 25:1-18

25  Dok je Izrael prebivao u Sitimu,+ narod je počeo da čini blud s moavskim kćerima.+  I one su pozivale narod na žrtve svojim bogovima,+ i narod je jeo i klanjao se njihovim bogovima.+  Tako se Izrael priklonio Valu fegorskom.+ I Jehova se žestoko razgnevio na Izrael.+  Zato Jehova reče Mojsiju: „Uzmi sve poglavare naroda i javno izloži njihova tela pred Jehovom+ prema suncu, da se od Izraela odvrati Jehovin žestoki gnev.“  Tada Mojsije reče Izraelovim sudijama:+ „Neka svako od vas pobije+ svoje ljude koji su pristali uz Vala fegorskog.“  Tada je jedan čovek+ od Izraelovih sinova došao i doveo k svojoj braći jednu Madijanku+ naočigled Mojsiju i naočigled celom zboru Izraelovih sinova, koji su plakali pred ulazom u šator sastanka.  Kad je to video Fines,+ sin Eleazara, sina sveštenika Arona, odmah je ustao usred zbora i uzeo koplje u ruku.  Onda je ušao za onim čovekom Izraelcem u zasvođeni šator* i probio ih oboje, čoveka Izraelca i onu ženu, a nju kroz stomak.* Tada je prestala pošast među Izraelovim sinovima.+  A onih koji su pomrli od pošasti bilo je dvadeset i četiri hiljade.+ 10  Tada Jehova reče Mojsiju: 11  „Fines,+ sin Eleazara, sina sveštenika Arona, odvratio je moj gnev+ od Izraelovih sinova, jer nije podnosio da iko među njima bude moj suparnik.+ Zato nisam istrebio Izraelove sinove, jer ja zahtevam da se odanost iskazuje isključivo meni.+ 12  Zato reci: ’Evo, s njim sklapam svoj savez mira. 13  I to neka bude trajan savez za sveštenstvo za njega i za njegovo potomstvo posle njega,+ jer on nije podnosio da iko bude suparnik njegovom Bogu,+ i izvršio je očišćenje za Izraelove sinove.‘“+ 14  Ubijeni Izraelac, koji je bio ubijen zajedno s Madijankom, zvao se Zimrije, Salmonov sin. On je bio poglavar+ otačkog doma Simeonovih sinova. 15  A ubijena Madijanka zvala se Hazvija. Ona je bila kći Sura,+ poglavara porodica u jednom otačkom domu u Madijanu.+ 16  Kasnije je Jehova rekao Mojsiju: 17  „Napadnite Madijance i pobijte ih,+ 18  jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavstvima+ kad su vam lukavo učinili zlo onim što se dogodilo kod Fegora+ i sa Hazvijom,+ kćeri madijanskog poglavara, njihovom sestrom, koja je bila ubijena+ u dan pošasti zbog Fegora.“+

Fusnote

 Ili: „u ženski deo (šatora)“.
 Ili: „kroz polne organe“.