Brojevi 24:1-25

24  Kad je Valam video da je dobro u Jehovinim očima da blagoslovi Izrael, nije više kao ranije+ išao da traži zloslutna znamenja,+ nego se okrenuo licem prema pustinji.  Kad je Valam podigao oči i video kako je Izrael ulogoren po svojim plemenima,+ Božji duh je sišao na njega.+  Zato on poče svoju priču:+ „Reč Valama, sina Veorovog,Reč krepkog čoveka kome su oči otvorene,+   Reč onoga koji sluša reči Božje,+Koji je imao viziju Svemoćnoga,+Dok je padao otvorenih očiju:+   Kako su divni šatori tvoji, Jakove, prebivališta tvoja, Izraele!+   Kao doline nadaleko se pružaju,+Kao vrtovi pored reke.+Kao aloje koje je Jehova posadio,Kao kedrovi pored vodâ.+   Voda teče iz mehova njegovih,Seme je njegovo pored mnogih voda posejano.+Kralj+ njegov biće veći od Agaga,+I kraljevstvo će se njegovo uzvisiti.+   Bog ga izvodi iz Egipta;Brz je kao divlji bik.+Proždreće narode, tlačitelje svoje,+Kosti će im zdrobiti,+ razbiće ih strelama svojim.+   Spustio se, legao je kao lav;I kao lava, ko se usuđuje da ga probudi?+Blagoslovljeni su koji tebe blagosiljaju,+A prokleti koji tebe proklinju.“+ 10  Na to se Valak žestoko razgnevio na Valama. I Valak je ljutito lupio dlanom o dlan+ i rekao Valamu: „Pozvao sam te da prokuneš+ moje neprijatelje, a gle, ti si ih već tri puta obasuo blagoslovima. 11  Beži sada u svoje mesto. Rekao sam da ću ti iskazati čast,+ ali evo, Jehova ti je uskratio čast.“ 12  Na to Valam reče Valaku: „Zar nisam i tvojim glasnicima koje si poslao k meni rekao: 13  ’Da mi Valak da kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao da prestupim Jehovinu naredbu i da po svom srcu učinim nešto, bilo dobro bilo loše. Što Jehova kaže, to ću govoriti‘?+ 14  A sada, evo, ja idem svom narodu. Hajde da ti objavim+ šta će ovaj narod učiniti tvom narodu u budućim danima.“+ 15  I poče svoju priču:+„Reč Valama, sina Veorovog,Reč čoveka otvorenih očiju,+ 16  Reč onoga koji sluša reči Božje,+Koji ima znanje o Svevišnjem...Viziju Svemoćnoga on je video+Dok je padao otvorenih očiju:+ 17  Videću ga,+ ali ne sada,Gledaću ga, ali ne izbliza.Zvezda+ će izaći iz Jakova,Žezlo će se podići iz Izraela.+On će razbiti slepoočnice Moavu,+I lobanju svim ratobornim sinovima. 18  Edom će biti osvojen,+Sir+ će osvojiti neprijatelji njegovi,+A Izrael će pokazivati hrabrost svoju. 19  Iz Jakova će izaći onaj koji narode pokorava,+I pobiće sve preživele iz grada.“+ 20  Kad je ugledao Amalika, nastavio je svoju priču:+„Amalik je bio prvi među narodima,+Ali će na kraju propasti.“+ 21  Kad je ugledao Keneje,+ nastavio je svoju priču:„Postojano ti je prebivalište, i na steni ti je stan. 22  Ali Kain*+ će biti spaljen.Kada će te Asirija porobiti?“+ 23  I nastavi svoju priču:„Jao! Ko će preživeti kad Bog to učini?+ 24  Doći će brodovi s obale Kitima,+I tlačiće Asiriju,+Tlačiće Evera.Ali na kraju će i on propasti.“ 25  Posle toga Valam je ustao i otišao odande u svoje mesto.+ A i Valak je otišao svojim putem.

Fusnote

 „Kain“ se odnosi na pleme Keneja.