Brojevi 19:1-22

19  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  „Ovo je zakonska odredba koju je Jehova izdao: ’Kaži Izraelovim sinovima da ti dovedu zdravu crvenu junicu na kojoj nema mane+ i koja još nije bila u jarmu.+  Predajte je svešteniku Eleazaru. Neka je on odvede izvan logora i neka je zakolju pred njim.  Onda neka sveštenik Eleazar uzme na svoj prst malo njene krvi i neka njenom krvlju poškropi sedam puta prema šatoru sastanka.+  Neka junicu spale pred njegovim očima. Njena koža, meso i krv neka se spale zajedno s njenom balegom.+  Neka sveštenik uzme kedrovinu,+ isop+ i skerletnu+ tkaninu, pa neka to baci u vatru na kojoj gori junica.  Zatim neka opere svoju odeću i okupa svoje telo u vodi, pa onda može da uđe u logor; ali neka bude nečist do večeri.  „’I onaj ko je spalio junicu neka opere svoju odeću u vodi i okupa svoje telo u vodi,+ i neka bude nečist do večeri.  „’A neko ko je čist neka sakupi pepeo+ od junice i odnese ga izvan logora na čisto mesto, da se čuva zboru Izraelovih sinova za vodu očišćenja.+ To je žrtva za greh. 10  Onaj ko sakupi pepeo od junice neka opere svoju odeću i bude nečist do večeri.+ „’To neka bude trajna odredba za Izraelove sinove i za stranca koji živi među njima.+ 11  Ko se god dotakne ljudskog leša,*+ neka bude nečist sedam dana.+ 12  Taj neka se očisti tom vodom trećeg dana,+ a sedmog dana biće čist. Ali ako se ne očisti trećeg dana, onda sedmog dana neće biti čist. 13  Ko se god dotakne leša, tela* čoveka koji je umro, a ne očisti se, oskrnavio je Jehovin šator.+ Taj* neka se istrebi iz Izraela.+ Zato što nije bio poškropljen vodom očišćenja,+ on ostaje nečist. Njegova je nečistoća još uvek na njemu.+ 14  „’Ovo je zakon kad neko umre u šatoru. Ko god uđe u šator i ko god bude u šatoru, biće nečist sedam dana. 15  Svaka otvorena posuda+ na kojoj nema pričvršćenog poklopca biće nečista. 16  Ko se god u polju dotakne nekoga ko je ubijen mačem+ ili leša ili ljudske kosti+ ili groba, biće nečist sedam dana. 17  Neka za onoga ko je nečist uzmu pepela od spaljene žrtve za greh i u jednoj posudi neka preko toga sipaju vodu sa izvora. 18  Onda neka neko ko je čist+ uzme isopa,+ umoči ga u tu vodu i poškropi njom šator i sve posude i duše koje su se našle u njemu, a i onoga ko je dotakao kost ili ubijenog ili leš ili grob. 19  I neka onaj ko je čist poškropi onoga ko je nečist trećeg i sedmog dana i tako ga sedmog dana očisti od greha.+ Neka zatim ovaj opere svoju odeću i okupa se u vodi, i uveče će biti čist. 20  „’A čovek koji bude nečist i ne očisti se, taj* neka se istrebi+ iz zbora, jer je oskrnavio Jehovino svetilište. On nije poškropljen vodom očišćenja. Nečist je. 21  „’Neka im ovo bude trajna odredba: onaj ko je poškropio drugog vodom očišćenja neka opere svoju odeću,+ a isto tako i onaj ko je dotakao vodu očišćenja. On će biti nečist do večeri. 22  Čega bi se god dotakao onaj ko je nečist biće nečisto,+ i duša koja to dotakne biće nečista do večeri.‘“+

Fusnote

 Doslovno: „ljudske duše“.
 Doslovno: „duše“.
 Doslovno: „Ta duša“.
 Doslovno: „ta duša“.