Brojevi 18:1-32

18  Jehova je rekao Aronu: „Ti i tvoji sinovi i dom tvog oca s tobom odgovaraćete za prestupe počinjene protiv svetilišta,+ i ti i tvoji sinovi s tobom odgovaraćete za prestupe počinjene protiv vašeg sveštenstva.+  Dovedi sa sobom i svoju braću iz Levijevog plemena, iz roda svog oca, da ti se pridruže i da služe tebi+ i tvojim sinovima s tobom pred šatorom Svedočanstva.+  Neka oni izvršavaju svoju obavezu prema tebi i neka se staraju o svem šatoru.+ Samo neka ne prilaze priboru svetog mesta i oltaru, da ne poginu+ i oni i vi.  Neka ti se pridruže i neka se staraju o šatoru sastanka i izvršavaju svaku službu u šatoru. Niko iz običnog naroda neka vam ne prilazi.+  A vi se starajte o svetom mestu+ i o oltaru,+ da više ne dođe gnev+ na Izraelove sinove.  Ja sam, evo, od Izraelovih sinova uzeo vašu braću, Levite+ vama za dar,+ kao one koji su darovani Jehovi da obavljaju službu u šatoru sastanka.+  Ti i tvoji sinovi s tobom izvršavajte svoju svešteničku službu, sve poslove oko oltara i onoga što je iza zavese.+ Tako izvršavajte svoju službu.+ Dajem vam svešteničku službu kao dar, i ako pristupi neko iz običnog naroda, neka se pogubi.“+  Jehova je još rekao Aronu: „Evo, poveravam ti priloge koji se donose za mene.+ Sve svete stvari Izraelovih sinova dajem tebi i tvojim sinovima kao vaše nasledstvo, kao vaš deo doveka.+  Od najsvetijih stvari, od žrtava koje se spaljuju, ovo neka pripadne tebi: svaka njihova žrtva zajedno sa svakim prinosom od žita,+ svaka žrtva za greh+ i svaka žrtva za prestup+ koju budu donosili meni. To neka bude nešto najsvetije što pripada tebi i tvojim sinovima. 10  Jedi ih na svetom mestu.+ Neka ih jede svaki muškarac.+ To neka ti bude sveto.+ 11  Ovo pripada tebi: prilog+ od njihovog dara zajedno sa svim obrtanim prinosima+ Izraelovih sinova. To dajem tebi i tvojim sinovima i tvojim kćerima s tobom,+ kao tvoj deo doveka. Ko je god čist u tvom domu, može to da jede.+ 12  „Sve što je najbolje od ulja i od mladog vina i žita, njihove prvine+ koje budu davali Jehovi, to dajem tebi.+ 13  Prvine od sveg roda njihove zemlje koje budu donosili Jehovi neka budu tvoje.+ Ko je god čist u tvom domu, može to da jede. 14  „Svaka stvar u Izraelu određena za svetu svrhu* neka bude tvoja.+ 15  „Sve što je prvorođeno,+ od svakog stvorenja, što budu prinosili Jehovi, i od ljudi i od životinja, neka bude tvoje. Ali prvenca od ljudi otkupi+ i prvenca od nečiste životinje otkupi.+ 16  Kad budu imali najmanje mesec dana, otkupi ih po otkupnoj ceni, prema utvrđenoj vrednosti, pet sikala srebra prema svetom siklu.+ To je dvadeset gera.+ 17  Samo prvenca od krave, prvenca od ovce ili koze nemoj otkupiti.+ Oni su nešto sveto. Njihovom krvlju+ poškropi oltar i njihovo salo spali kao žrtvu koja se spaljuje na ugodan miris Jehovi.+ 18  Njihovo meso neka pripadne tebi. Kao i grudi obrtanog prinosa i desni but, to neka pripadne tebi.+ 19  Sve svete priloge+ koje Izraelovi sinovi budu donosili Jehovi dajem tebi i tvojim sinovima i tvojim kćerima, kao vaš deo doveka.+ To je savez soli doveka pred Jehovom za tebe i tvoje potomstvo s tobom.“+ 20  Jehova je još rekao Aronu: „U njihovoj zemlji nećeš imati nasledstva, niti ćeš dobiti svoj deo među njima,+ jer sam ja tvoj deo i tvoje nasledstvo među Izraelovim sinovima.+ 21  „Levijevim sinovima dajem u nasledstvo desetak+ od svega u Izraelu za službu koju obavljaju, službu u šatoru sastanka. 22  Izraelovi sinovi neka više ne prilaze šatoru sastanka da na sebe ne navuku greh i ne poginu.+ 23  Leviti neka obavljaju službu u šatoru sastanka i neka odgovaraju za njihove prestupe.+ To je trajna odredba kroz vaše naraštaje: neka nemaju nasledstva među Izraelovim sinovima.+ 24  Jer desetak koji Izraelovi sinovi budu donosili kao prilog Jehovi dajem Levitima u nasledstvo. Zato sam im rekao: ’Neka nemaju nasledstva među Izraelovim sinovima.‘“+ 25  Zatim je Jehova rekao Mojsiju: 26  „Kaži Levitima: ’Od Izraelovih sinova dobijaćete desetak koji od njih dajem vama u nasledstvo,+ a vi od toga dajte prilog Jehovi, desetak od desetka.+ 27  I to će vam se uračunati kao vaš prilog, kao žito s gumna+ i kao prinos od obilnog roda iz prese za vino ili ulje. 28  Tako ćete i vi davati Jehovi prilog od svih svojih desetaka koje ćete dobijati od Izraelovih sinova, a onda ćete od toga svešteniku Aronu davati prilog za Jehovu. 29  Od svih darova koje dobijete davaćete razne priloge Jehovi, od svega ono što je najbolje,+ kao sveti deo od darova.‘ 30  „Još im reci: ’Kad prinosite najbolji deo,+ to će se Levitima uračunati kao rod s gumna i kao rod iz prese za vino ili ulje. 31  Jedite to na svakom mestu, vi i vaš dom, jer vam je to plata za vašu službu u šatoru sastanka.+ 32  I kada prinesete najbolji deo nećete na sebe navući greh niti ćete oskrnaviti svete stvari Izraelovih sinova i nećete poginuti.‘“+

Fusnote

 Ili: „koja bude herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.