Brojevi 14:1-45

14  Tada je ceo zbor podigao glas i narod je cele te noći vikao i plakao.+  I svi Izraelovi sinovi počeli su da gunđaju protiv Mojsija i Arona,+ i ceo zbor im je govorio: „Što nismo pomrli u egipatskoj zemlji ili u ovoj pustinji!  Zašto nas Jehova vodi u tu zemlju da padnemo od mača?+ Naše žene i naša deca postaće plen.+ Zar nije bolje da se vratimo u Egipat?“+  Čak su među sobom govorili: „Postavimo sebi vođu i vratimo se u Egipat!“+  Tada su Mojsije i Aron pali ničice+ pred celim zborom Izraelovih sinova.  A Isus, Navinov sin,+ i Halev, Jefonijin sin,+ koji su bili među onima što su išli da izvide zemlju, razderali su svoje haljine+  i ovako su rekli celom zboru Izraelovih sinova: „Zemlja koju smo prošli i izviđali zaista je veoma dobra zemlja.+  Ako smo po volji Jehovi,+ on će nas dovesti u tu zemlju i daće nam je, zemlju u kojoj teče med i mleko.+  Samo se ne bunite protiv Jehove.+ Ne bojte se naroda te zemlje*+ jer ih mi možemo pojesti kao hleb. Njihov je zaklon odstupio od njih,+ a s nama je Jehova.+ Ne bojte ih se.“+ 10  Ali ceo zbor je govorio da će ih kamenovati.+ A Jehovina slava pokazala se nad šatorom sastanka svim Izraelovim sinovima.+ 11  Jehova je rekao Mojsiju: „Dokle+ će me ovaj narod prezirati?+ Dokle mi neće verovati i pored svih znakova koje sam učinio među njima?+ 12  Udariću ih pomorom i rasuću ih, a od tebe ću načiniti narod veći i moćniji od njih.“+ 13  A Mojsije je rekao Jehovi: „To će sigurno čuti Egipćani, između kojih si svojom silom izveo ovaj narod.+ 14  I to će reći stanovnicima ove zemlje. Oni su čuli da si ti, Jehova, sa ovim narodom+ i da mu se javljaš licem u lice.+ Čuli su da si ti Jehova i da tvoj oblak stoji nad njima, da ideš pred njima u stubu od oblaka danju i u stubu od vatre noću.+ 15  Ako pobiješ ovaj narod kao jednog čoveka,+ onda će narodi koji su čuli o tvojoj slavi sigurno reći: 16  ’Jehova nije mogao da dovede ovaj narod u zemlju koju mu je pod zakletvom obećao, i zato ih je pobio u pustinji.‘+ 17  I zato te sada molim, Jehova, neka se pokaže veličina tvoje sile,+ kao što si i rekao: 18  ’Jehova, spor na gnev+ i pun dobrote,*+ koji oprašta prestup+ i krivicu, ali nikoga ne oslobađa od kazne,+ koji kažnjava prestup očeva na sinovima, do trećeg i do četvrtog kolena.‘+ 19  Molim te, oprosti prestup ovom narodu zbog svoje velike milosti, kao što si opraštao ovom narodu od Egipta pa sve do sada.“+ 20  Tada je Jehova rekao: „Opraštam po tvojoj reči.+ 21  Ali, tako ja bio živ, sva će zemlja biti puna Jehovine slave.+ 22  A svi ovi ljudi koji su gledali moju slavu+ i znakove+ koje sam učinio u Egiptu i u ovoj pustinji, a već deset puta su me iskušavali+ i nisu slušali moj glas,+ 23  oni neće videti zemlju koju sam pod zakletvom obećao njihovim očevima — neće je videti niko od onih koji me preziru.+ 24  A zato što je moj sluga Halev+ imao drugi duh i u svemu me slušao,+ njega ću sigurno dovesti u zemlju u koju je išao i njegovi potomci će je zauzeti.+ 25  Pošto Amaličani i Hananci+ žive u dolini, sutra se okrenite i pođite u pustinju prema Crvenom moru.“+ 26  Jehova je još rekao Mojsiju i Aronu: 27  „Dokle će ovaj zli zbor gunđati protiv mene?+ Čuo sam kako Izraelovi sinovi gunđaju protiv mene.+ 28  Reci im: ’„Tako ja bio živ“, govori Jehova, „učiniću vam baš onako kako ste na moje uši govorili!+ 29  U ovoj pustinji popadaće vaša mrtva tela,+ svi vi koji ste popisani od dvadeset godina pa naviše, koji ste gunđali protiv mene.+ 30  I vi nećete ući u zemlju za koju sam se podignute ruke+ zakleo da ću u njoj prebivati s vama, osim Haleva, Jefonijinog sina, i Isusa, Navinovog sina.+ 31  „’„A vašu decu, za koju ste rekli da će postati plen,+ njih ću uvesti u tu zemlju i oni će upoznati zemlju koju ste vi prezreli.+ 32  A vaša mrtva tela popadaće u ovoj pustinji.+ 33  Vaši sinovi biće pastiri u pustinji*+ četrdeset godina i odgovaraće za vašu nevernost,*+ dok vaša mrtva tela ne propadnu u ovoj pustinji.+ 34  Prema broju dana koliko ste izviđali zemlju — četrdeset dana,+ dan za godinu, za svaki dan jednu godinu+ — odgovaraćete za svoje prestupe četrdeset godina,+ da biste znali šta znači kad se ja otuđim od vas.+ 35  „’„Ja, Jehova, rekao sam, i tako ću učiniti celom ovom zlom zboru,+ onima koji su se skupili protiv mene: U ovoj pustinji oni će propasti i ovde će pomreti.+ 36  A oni ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju i koji su, kad su se vratili, naveli ceo zbor da gunđa protiv njega pronoseći loš glas o onoj zemlji,+ 37  ti ljudi koji su pronosili loš glas o zemlji, pomreće od pošasti pred Jehovom.+ 38  A od onih koji su išli da izvide zemlju ostaće živi Isus, Navinov sin, i Halev, Jefonijin sin.“‘“+ 39  Kad je Mojsije rekao te reči svim Izraelovim sinovima, narod je počeo silno da jadikuje.+ 40  I ujutru su ustali rano i hteli su da se popnu na vrh gore, govoreći: „Evo nas, idemo na mesto o kom je Jehova govorio, jer smo zgrešili.“+ 41  Ali Mojsije je rekao: „Zašto prestupate Jehovinu naredbu?+ Nećete uspeti. 42  Ne idite gore, jer Jehova nije s vama, da vas ne pobiju vaši neprijatelji.+ 43  Jer su tamo pred vama Amaličani i Hananci,+ i pašćete od mača, jer Jehova neće biti s vama zato što ste se odvratili od Jehove.“+ 44  Oni su se ipak usudili da krenu na vrh gore,+ ali kovčeg Jehovinog saveza i Mojsije nisu krenuli iz logora.+ 45  Tada su sišli Amaličani+ i Hananci koji su živeli na onoj gori, udarili na njih i rasterali ih sve do Orme.+

Fusnote

 „Naroda te zemlje“ — hebrejski: am haarec.
 Ili: „verne ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Vidi dodatak 12.
 Doslovno: „za vaš blud“.