Brojevi 10:1-36

10  Jehova je rekao Mojsiju:  „Napravi sebi dve srebrne trube.+ Napravi ih od kovanog srebra i neka ti služe za sazivanje+ zbora i za objavu polaska.  Kad zatrubite u obe trube, neka se ceo zbor skupi k tebi na ulazu u šator sastanka.+  Ako se zatrubi samo u jednu trubu, neka se skupe k tebi knezovi, od kojih je svaki poglavar nad hiljadu Izraelaca.+  „Kad zatrubite tako da se truba oglasi promenjivim zvukom, tada neka krenu logori smešteni na istočnoj strani.+  Kad drugi put zatrubite tako da se truba oglasi promenjivim zvukom, tada neka krenu logori smešteni na južnoj strani.+ Neka tako zatrube svaki put kad jedna grupa treba da krene.  „Trubite i kad sazivate zbor,*+ ali neka to ne bude promenjiv zvuk.  Neka Aronovi sinovi, sveštenici, trube u trube.+ Neka vam to služi kao trajna odredba kroz vaše naraštaje.  „Ako u svojoj zemlji povedete rat protiv tlačitelja koji vas ugnjetava,+ neka trube oglase ratni poziv,+ i Jehova, vaš Bog, setiće se vas i izbaviće vas od vaših neprijatelja.+ 10  „U dan svog veselja,+ u vreme svojih svečanosti+ i na početku svojih meseci,+ trubite u trube nad svojim žrtvama paljenicama+ i žrtvama zajedništva.+ To neka vam služi kao spomen pred vašim Bogom. Ja sam Jehova, vaš Bog.“+ 11  Druge godine, drugog meseca, dvadesetog dana u mesecu,+ oblak se podigao iznad šatora+ Svedočanstva. 12  Tada su Izraelovi sinovi krenuli iz Sinajske pustinje svojim redom+ i putovali su sve dok se oblak nije zaustavio u pustinji Faran.+ 13  Tako su krenuli prvi put, po Jehovinoj naredbi datoj preko Mojsija.+ 14  Prva je krenula troplemenska grupa logora Judinih sinova po svojim četama,+ a nad njihovom vojskom bio je Nason,+ Aminadavov sin. 15  Nad vojskom plemena Isaharovih sinova bio je Natanailo,+ Sogarov sin. 16  A nad vojskom plemena Zavulonovih sinova bio je Elijav, Helonov sin.+ 17  Zatim je bio rastavljen šator,+ i Girsonovi+ sinovi i Merarijevi+ sinovi krenuli su noseći šator. 18  Onda je krenula troplemenska grupa Ruvimovog logora+ po svojim četama, a nad njihovom vojskom bio je Elisur,+ Sedijurov sin. 19  Nad vojskom plemena Simeonovih+ sinova bio je Salamilo,+ Surisadajev sin. 20  A nad vojskom plemena Gadovih sinova bio je Elisaf,+ Raguilov sin. 21  Zatim su krenuli Katovi sinovi noseći svete stvari iz svetilišta,+ a do njihovog dolaska šator je već bio postavljen. 22  Zatim je krenula troplemenska grupa logora Jefremovih+ sinova po svojim četama, a nad njihovom vojskom bio je Elisama,+ Amijudov sin. 23  Nad vojskom plemena Manasijinih+ sinova bio je Gamalilo,+ Fadasurov sin. 24  A nad vojskom plemena Venijaminovih+ sinova bio je Avidan,+ Gideonijev sin. 25  Troplemenska grupa logora Danovih+ sinova krenula je po svojim četama kao zaštitna straža+ svim logorima, a nad njihovom vojskom je bio Ahijezer,+ Amisadajev sin. 26  Nad vojskom plemena Asirovih+ sinova bio je Fagailo,+ Ehranov sin. 27  A nad vojskom plemena Neftalimovih+ sinova bio je Ahirej,+ Enanov sin. 28  Tim redom su Izraelovi sinovi polazili po svojim četama kad su kretali na put.+ 29  Tada je Mojsije rekao Hovavu, sinu Madijanca Raguila,+ Mojsijevog tasta: „Mi krećemo ka mestu za koje je Jehova rekao: ’Vama ću ga dati.‘+ Pođi s nama i dobro ćemo ti učiniti,+ jer je Jehova obećao dobro Izraelu.“+ 30  A on mu je odgovorio: „Neću ići s vama, nego ću ići u svoju zemlju+ i u svoj rod.“ 31  Na to je Mojsije rekao: „Molim te, ne ostavljaj nas. Pošto ti dobro znaš gde u pustinji možemo da se ulogorimo, ti ćeš nam biti poput očiju. 32  Ako pođeš s nama,+ kao što će Jehova činiti dobro nama, tako ćemo i mi činiti dobro tebi.“ 33  Tako su krenuli od gore Jehovine+ i išli tri dana hoda, a kovčeg Jehovinog saveza+ išao je tri dana hoda pred njima da im potraži mesto gde bi počinuli.+ 34  I Jehovin oblak+ bio je nad njima danju kad su kretali iz logora. 35  Kad bi kovčeg kretao, Mojsije bi rekao: „Ustani, Jehova, i neka se tvoji neprijatelji raseju.+ Neka oni koji te silno mrze pobegnu pred tobom.“+ 36  A kad bi se zaustavljao, rekao bi: „Vrati se, Jehova, nebrojenim hiljadama Izraelaca.“+

Fusnote

 Hebrejski: kahal. Vidi fusnotu za Iz 12:6.