Brojevi 1:1-54

1  Prvog dana drugog meseca druge godine od izlaska iz egipatske zemlje,+ Jehova se obratio Mojsiju u Sinajskoj pustinji,*+ u šatoru sastanka,+ i rekao mu:  „Prebrojte+ ceo zbor Izraelovih sinova po njihovim porodicama, po domovima njihovih očeva, brojeći po imenima sve muškarce, glavu po glavu,  od dvadeset godina pa naviše,+ sve one koji su sposobni za vojsku u Izraelu.+ Ti i Aron popišite ih po njihovim četama.  „Neka s vama bude još ljudi, po jedan čovek iz svakog plemena, koji je poglavar doma svojih očeva.+  Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati: od Ruvima,+ Elisur,+ Sedijurov sin;  od Simeona,+ Salamilo,+ Surisadajev sin;  od Jude,+ Nason,+ Aminadavov sin;  od Isahara,+ Natanailo,+ Sogarov sin;  od Zavulona,+ Elijav,+ Helonov sin; 10  od Josifovih sinova:+ od Jefrema,+ Elisama, Amijudov sin; od Manasije,+ Gamalilo, Fadasurov sin; 11  od Venijamina,+ Avidan,+ Gideonijev sin; 12  od Dana,+ Ahijezer,+ Amisadajev sin; 13  od Asira,+ Fagailo,+ Ehranov sin; 14  od Gada,+ Elisaf,+ Raguilov sin;+ 15  od Neftalima,+ Ahirej,+ Enanov sin. 16  To su oni koji su bili pozvani iz zbora, poglavari+ u plemenima svojih očeva. Svaki je bio poglavar nad hiljadu Izraelaca.“+ 17  Tako su Mojsije i Aron uzeli te ljude koji su bili poimence određeni. 18  I prvog dana drugog meseca skupili su ceo zbor da bi se upisalo njihovo poreklo+ po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima one od dvadeset godina pa naviše,+ glavu po glavu, 19  kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. Tako ih je on popisao+ u Sinajskoj pustinji. 20  Sinova Ruvima, Izraelovog prvenca,+ njihovih potomaka po porodicama njihovim u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima sve muškarce, glavu po glavu, od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 21  popisanih od Ruvimovog plemena bilo je četrdeset šest hiljada i petsto.+ 22  Potomaka Simeonovih+ sinova po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, popisanih glavu po glavu, brojeći po imenima sve muškarce od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 23  popisanih od Simeonovog plemena bilo je pedeset devet hiljada i trista.+ 24  Potomaka Gadovih+ sinova po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima one od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 25  popisanih od Gadovog+ plemena bilo je četrdeset pet hiljada šeststo pedeset.+ 26  Potomaka Judinih+ sinova po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima one od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 27  popisanih od Judinog plemena bilo je sedamdeset četiri hiljade i šeststo.+ 28  Potomaka Isaharovih+ sinova po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima one od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 29  popisanih od Isaharovog plemena bilo je pedeset četiri hiljade i četiristo.+ 30  Potomaka Zavulonovih+ sinova po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima one od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 31  popisanih od Zavulonovog plemena bilo je pedeset sedam hiljada i četiristo.+ 32  Od Josifovih sinova: potomaka Jefremovih+ sinova po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima one od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 33  popisanih od Jefremovog+ plemena bilo je četrdeset hiljada i petsto.+ 34  Potomaka Manasijinih+ sinova po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima one od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 35  popisanih od Manasijinog plemena bilo je trideset dve hiljade i dvesta.+ 36  Potomaka Venijaminovih+ sinova po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima one od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 37  popisanih od Venijaminovog plemena bilo je trideset pet hiljada i četiristo.+ 38  Potomaka Danovih+ sinova po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima one od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 39  popisanih od Danovog plemena bilo je šezdeset dve hiljade i sedamsto.+ 40  Potomaka Asirovih+ sinova po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima one od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 41  popisanih od Asirovog plemena bilo je četrdeset jedna hiljada i petsto.+ 42  Potomaka Neftalimovih+ sinova po njihovim porodicama u domovima njihovih očeva, brojeći po imenima one od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku, 43  popisanih od Neftalimovog plemena bilo je pedeset tri hiljade i četiristo.+ 44  To su oni koje je popisao Mojsije zajedno s Aronom i s dvanaestoricom Izraelovih poglavara. Svaki od njih je predstavljao dom svojih očeva. 45  Svih Izraelovih sinova koji su bili popisani po domovima svojih očeva, od dvadeset godina pa naviše, svih koji su sposobni za vojsku u Izraelu, 46  svih popisanih bilo je šeststo tri hiljade petsto pedeset.+ 47  Ali među njima nisu bili popisani Levijevi sinovi+ po plemenu svojih očeva.+ 48  Naime, Jehova je rekao Mojsiju: 49  „Samo Levijevo pleme nemoj popisati i njihov broj nemoj uključiti u broj Izraelovih sinova.+ 50  Postavi Levite nad šatorom Svedočanstva,+ nad svim njegovim priborom i nad svim što mu pripada.+ Oni neka nose sveti šator i sav njegov pribor,+ neka služe+ u njemu i neka logoruju oko njega.+ 51  Kad god šator treba da se premesti, neka ga Leviti rasklope.+ A kad šator treba da se razapne, neka ga Leviti podignu. Ako se neko iz običnog naroda približi, neka se pogubi.+ 52  „Neka se Izraelovi sinovi ulogore svaki u svom logoru i svaki u svojoj troplemenskoj grupi,+ po svojim četama. 53  A Levijevo pleme neka se ulogori oko šatora Svedočanstva, da se ne podigne gnev+ na zbor Izraelovih sinova. Leviti neka služe u šatoru Svedočanstva.“+ 54  Izraelovi sinovi su učinili sve onako kako je Jehova zapovedio Mojsiju. Učinili su upravo tako.+

Fusnote

 „U pustinji“ — hebrejski: Bemidbar. Četvrta Mojsijeva knjiga na hebrejskom se naziva po ovoj reči. Ime „Brojevi“ potiče iz Septuaginte i Vulgate.