Avdija 1:1-21

 Avdijina vizija: Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova za Edom:+ „Čuli smo vest od Jehove, i poslanik je otišao među narode: ’Ustanite, i krenimo u boj na njega!‘“+  „Gle, malim sam te učinio među narodima.+ Mnogo si prezren.+  Oholost srca tvoga prevarila te je,+ tebe koji živiš u kamenim klisurama,+ u visokom prebivalištu svome, i u svom srcu govoriš: ’Ko će me oboriti na zemlju?‘  I da se smestiš visoko kao orao ili da među zvezdama sviješ svoje gnezdo, i odande ću te oboriti“,+ govori Jehova.  „Kad bi k tebi došli lopovi ili pljačkaši noću, koliko bi te oplenili?*+ Zar ne bi pokrali samo ono što bi želeli? Ili, kad bi k tebi došli berači grožđa, zar ne bi ostavili i nešto za pabirčenje?+  O, kako je Isav dobro pretresen!+ Kako li su otkrivena njegova skrivena blaga!  Oterali su te sve do granice. Svi tvoji saveznici su te prevarili.+ Ljudi s kojima si bio u miru savladali su te.+ Oni koji jedu s tobom podmetnuće ti mrežu kao onome koji nema razboritosti.+  Neće li tako biti u taj dan?“, govori Jehova. „Uništiću mudre u Edomu+ i razboritost u brdovitom području Isava.  Tvoji će se junaci prestraviti,+ Temane,+ jer će u pokolju+ svi biti istrebljeni sa brdovitog područja Isava.+ 10  Zbog nasilja nad tvojim bratom Jakovom+ sramota će te pokriti,+ i bićeš istrebljen zauvek.+ 11  Onog dana kad si stajao po strani, onog dana kad su stranci odvodili njegovu vojsku u zarobljeništvo+ i kad su tuđinci ulazili kroz njegova vrata+ i za Jerusalim bacali žreb,+ i ti si bio kao jedan od njih. 12  „Nisi smeo likovati u dan svog brata, dan njegove nesreće,+ i radovati se nad Judinim sinovima u dan njihove pogibije,+ i nisi smeo da se na sva usta rugaš u dan njihove nevolje. 13  Nisi smeo da ulaziš na vrata mog naroda u dan njegove propasti.+ Nisi smeo da posmatraš njegovu nevolju u dan njegove propasti i da posegneš rukom za njegovim bogatstvom u dan njegove propasti.+ 14  I nisi smeo da stojiš na raskršćima, da pobiješ njegove begunce;+ nisi smeo da predaš one koji su preživeli u dan nevolje.+ 15  Jer blizu je Jehovin dan kad će se podići na sve narode.+ Kako si ti postupao s drugima, tako će se i s tobom postupati.+ Tvoja će se dela vratiti na tvoju glavu.+ 16  Jer kao što ste vi pili čašu mog gneva na mojoj svetoj gori, tako će je svi narodi piti bez prestanka.+ I piće i gutaće i biće kao da ih nikada nije ni bilo. 17  „A oni koji budu preživeli biće na gori Sion,+ i ona će biti sveta,+ i Jakovljev dom zauzeće ono što je njegovo.+ 18  Jakovljev dom postaće vatra,+ i Josifov dom plamen, a Isavov dom strnjika+ — zapaliće ga i proždreti. I niko neće preživeti iz Isavovog doma,+ jer je Jehova tako rekao. 19  I oni će zauzeti Negev,* brdovito područje Isava,+ Šefelu* i filistejsku zemlju.+ I zauzeće Jefremovo polje+ i samarijsko polje,+ a Venijamin će zauzeti Galad.+ 20  A izgnanicima s ovog bedema,+ Izraelovim sinovima, pripašće ono što su imali Hananci,+ sve do Sarepte.+ Izgnanici iz Jerusalima, koji su bili u Sefaradu, uzeće u posed gradove u Negevu.+ 21  „A spasitelji+ će izaći na goru Sion,+ da sude brdovitom području Isava,+ i kraljevska će vlast pripasti Jehovi.“+

Fusnote

 Doslovno: „ućutkali“.
 Ili: „jug“, to jest južni deo Obećane zemlje.
 Ili: „ravnicu“.