Amos 2:1-16

2  „Ovako kaže Jehova: ’„Zbog tri prestupa Moava,+ i zbog četiri, odluku neću promeniti, jer je kosti edomskog kralja spalio u kreču.+  Poslaću vatru na Moav da proguta utvrđene dvore u Keriotu.+ S bukom će Moav propasti, sa ratnim pokličem, sa zvukom roga.+  Istrebiću iz njega sudiju, i s njim ću pobiti i sve njegove knezove“,+ kaže Jehova.‘  „Ovako kaže Jehova: ’Zbog tri prestupa Jude,+ i zbog četiri, odluku neću promeniti, jer su odbacili Jehovin zakon+ i nisu se držali njegovih propisa, nego su ih zavodile njihove laži,+ za kojima su išli njihovi očevi.+  Poslaću vatru na Judu da proguta utvrđene dvore u Jerusalimu.‘+  „Ovako kaže Jehova: ’Zbog tri prestupa Izraela,+ i zbog četiri, odluku neću promeniti, jer su pravednika prodavali za srebro i siromaha za jedne sandale.+  Jedva čekaju da vide prah zemaljski na glavi ubogih+ i krotke s pravoga puta odvode.+ Sin i otac odlaze istoj devojci+ da skrnave moje sveto ime.+  Na haljinama koje su uzeli u zalog ispruženi leže+ pored svakog oltara,+ i vino onih koje su oglobili piju u hramu svojih bogova.‘+  „’A ja sam ispred njih istrebio Amoreje,+ koji su bili kao kedrovi visoki i koji su bili kao velika stabla jaki,+ i uništio sam plodove njihove odozgo i korenje njihovo odozdo.+ 10  Ja sam vas izveo iz zemlje egipatske+ i vodio sam vas kroz pustinju četrdeset godina,+ da biste zauzeli zemlju amorejsku.+ 11  I od vaših sinova podizao sam proroke+ i od vaših mladića nazireje.+ Zar nije tako, sinovi Izraelovi?‘, govori Jehova. 12  „’Ali vi ste davali nazirejima da piju vino,+ a prorocima ste zapovedali: „Ne prorokujte.“+ 13  Evo, poljuljaću zemlju ispod vas, kao što se ljuljaju kola puna tek požnjevenog žita. 14  Ni onaj ko je brz neće naći utočište,+ a ni onaj ko je jak neće učvrstiti svoju snagu, niti će junak izbaviti svoju dušu.+ 15  Ko se služi lukom neće se održati, ko je brzih nogu neće pobeći, niti će konjanik izbaviti svoju dušu.+ 16  I onaj ko ima hrabro srce među junacima bežaće go u taj dan‘,+ govori Jehova.“

Fusnote