Tužbalice 3:1-66

א [Alef]* 3  Ja sam čovek koji je video nevolju+ zbog pruta gneva njegovog.   Mene je odveo i poslao da u tami hodam, a ne u svetlosti.+   I upravo na mene stalno, po ceo dan, okreće ruku svoju.+ ב [Bet]   Učinio je da uvene telo moje i koža moja.+ Polomio je kosti moje.+   Sazidao je bedem oko mene, okružio+ me je otrovnim biljem+ i nevoljom.   Stavio me je da sedim na mračnim mestima+ kao oni koji su odavno mrtvi.+ ג [Gimel]   Ogradio me je zidom kamenim da ne izađem.+ Stavio je na mene teške okove.+   I kad zapomažem i vapim, on ne prima molitvu moju.+   Preprečio je puteve moje kamenom klesanim.+ Zakrčio je staze moje.+ ד [Dalet] 10  On mi je kao medved koji vreba,+ kao lav u zasedi.+ 11  Pomeo je puteve moje i ostavio me kao zemlju neobrađenu. Opustošio me je.+ 12  Zapeo je luk svoj,+ i postavio me kao metu za strele.+ ה [He] 13  U bubrege mi je zabio strele, sinove tula svoga.+ 14  Postao sam predmet podsmeha+ narodu protivničkom, rugaju mi se u pesmama po ceo dan.+ 15  Nasitio me je gorčinom,+ napojio me pelenom.+ ו [Vav] 16  Pušta me da šljunkom zube lomim,+ tera me da čučim u pepelu.+ 17  Odbacuješ me, nema mira duši mojoj. Zaboravio sam šta je to dobro.+ 18  I govorim: „Nestalo je slave moje i onoga čemu sam se nadao od Jehove.“+ ז [Zajin] 19  Seti se nevolje moje i beskućništva moga,+ pelena i otrovnog bilja!+ 20  Duša će se tvoja sigurno setiti i prema meni se sagnuti.+ 21  Na to ću podsećati srce svoje,+ zbog toga ću spremno čekati.+ ח [Het] 22  Zbog milosti*+ Jehovine nismo sasvim izginuli,+ jer milosrđa njegovog neće nestati.+ 23  Obnavljaju se svakog jutra.+ Vernost je tvoja velika.+ 24  „Jehova je nasledstvo moje“,+ govori duša moja, „zato ću ga spremno čekati.“+ ט [Tet] 25  Dobar je Jehova prema onome ko se uzda* u njega,+ prema duši koja ga traži.+ 26  Dobro je čekati,+ tiho čekati,+ spasenje od Jehove.+ 27  Dobro je da čovek nosi jaram u mladosti svojoj.+ י [Jod] 28  Neka sedi osamljen i ćuti,+ jer je on breme stavio na njega.+ 29  Neka stavi usta svoja u prašinu.+ Možda ima nade.+ 30  Neka okrene obraz onom ko ga udara,+ neka se nasiti sramote.+ כ [Kaf] 31  Jer Jehova ne odbacuje doveka.+ 32  Jer ako je i u tugu zavio,+ on će se i smilovati zbog velike milosti* svoje.+ 33  Jer kad nanosi nevolju sinovima ljudskim ili ih rastužuje, ne raduje se tome.+ ל [Lamed] 34  Kad se pod nogama satiru+ svi zatvorenici zemaljski,+ 35  Kad se izvrće pravda čoveku pred licem Svevišnjega,+ 36  Kad se čoveku nepravda čini u parnici njegovoj — Jehova to ne odobrava.+ מ [Mem] 37  Ko je zapovedio nešto i zbilo se, a da to Jehova nije zapovedio?+ 38  Iz usta Svevišnjeg ne dolazi i zlo i dobro.+ 39  Kako se živ čovek može žaliti,+ kako se čovek može žaliti zbog greha svoga?+ נ [Nun] 40  Ispitajmo puteve svoje i istražimo ih,+ i vratimo se Jehovi.+ 41  Podignimo srce svoje i ruke svoje k Bogu na nebesima:+ 42  „Počinili smo prestup, i bili smo buntovni.+ A ti nisi oprostio.+ ס [Sameh] 43  Gnevom si zatvorio pristup+ i progoniš nas.+ Ubijao si, samilosti nisi imao.+ 44  Oblacima si zatvorio pristup k sebi,+ da ne prođe molitva.+ 45  Učinio si od nas otpad i smeće među narodima.“+ פ [Pe] 46  Svi neprijatelji naši otvorili su usta na nas.+ 47  Snašli su nas užas i jama,+ opustošenje i propast.+ 48  Iz oka mog potoci suza teku zbog propasti kćeri naroda mog.+ ע [Ajin] 49  Oko moje suze lije bez prestanka, i nema mu predaha,+ 50  Dok Jehova ne pogleda i ne vidi s neba.+ 51  Oko moje nanosi bol duši mojoj,+ zbog svih kćeri grada moga.*+ צ [Cadi] 52  Neprijatelji me moji uporno kao pticu love,+ a bez razloga.+ 53  U jami su hteli okončati* život moj,+ kamenje su bacali na mene. 54  Vode su potekle iznad glave moje.+ Rekao sam: „Poginuću!“+ ק [Kof] 55  Prizvao sam ime tvoje, o Jehova, iz jame najdublje.+ 56  Ti čuješ glas moj.+ Ne zatvaraj uho kad molim da me izbaviš, kad vapim za pomoć.+ 57  Približio si se onog dana kad sam te prizvao.+ Rekao si: „Ne boj se!“+ ר [Reš] 58  Ti si, Jehova, prihvatio parnice duše moje.+ Otkupio si život moj.+ 59  Video si, Jehova, nepravdu koja mi je učinjena.+ Daj mi pravednu presudu!+ 60  Video si svu osvetu njihovu, sve što protiv mene smišljaju.+ ש [Šin] ili [Sin] 61  Čuo si kako me sramote, Jehova, sve što protiv mene smišljaju,+ 62  Reči onih koji na mene ustaju+ i što protiv mene šapuću po ceo dan.+ 63  Pogledaj ih kad sede i kad ustaju.+ O meni pesme pevaju.+ ת [Tav] 64  Ti ćeš im, Jehova, vratiti po delima ruku njihovih.+ 65  Daćeš im srce okorelo,+ prokletstvo tvoje biće na njima.+ 66  Gonićeš ih u gnevu svome, i istrebićeš ih+ pod nebesima svojim, Jehova.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Tu 1:1.
 Ili: „verne ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „ko u njega polaže nadu“.
 Ili: „verne ljubavi“.
 Ili: „svih gradova oko grada moga“.
 Doslovno: „U jami su ućutkali“.