Kološanima 1:1-29

1  Pavle, Božjom voljom+ apostol Hrista Isusa, i Timotej,+ naš brat,  svetima i vernoj braći u jedinstvu+ s Hristom u Kolosima: Nezaslužena vam dobrota i mir od Boga, našeg Oca.+  Zahvaljujemo+ Bogu, Ocu našeg Gospoda Isusa Hrista, uvek kad se molimo* za vas,+  jer smo čuli za vašu veru u Hrista Isusa i za ljubav koju imate prema svima svetima+  zbog nade+ u ono što se za vas čuva na nebesima.+ O toj nadi ste već ranije čuli putem propovedanja istine, to jest dobre vesti+  koja je došla do vas i donosi plod+ i raste,+ kako u celom svetu+ tako i među vama, od dana kad ste čuli i dobro upoznali* istinu+ o Božjoj nezasluženoj dobroti.+  To je ono što ste naučili od našeg voljenog Epafrasa,+ koji zajedno s nama robuje Gospodu. On vam je veran Hristov sluga umesto nas,  koji nas je i izvestio o vašoj ljubavi+ na koju vas podstiče duh.  Zato se i mi, od dana kad smo čuli za to, neprestano molimo za vas+ i tražimo da se ispunite dobrim poznavanjem*+ njegove volje u svoj mudrosti+ i sposobnosti shvatanja+ koju duh daje, 10  kako biste živeli životom dostojnim*+ Jehove+ i tako mu potpuno ugodili donoseći plod u svakom dobrom delu+ i sve bolje upoznajući+ Boga, 11  primajući od njegove slavne moći svu potrebnu snagu+ kako biste potpuno ustrajali+ i bili dugotrpljivi s radošću 12  i upućujući zahvale Ocu koji vas je učinio dostojnima da dobijete udeo u nasledstvu+ svetih+ koji su u svetlosti.+ 13  On nas je izbavio iz vlasti+ tame i preneo+ nas u kraljevstvo+ svog voljenog Sina,+ 14  po kome smo oslobođeni otkupninom — oprošteni su nam gresi.+ 15  On je slika+ nevidljivog+ Boga, prvenac+ svega što je stvoreno. 16  Jer je preko njega+ sve bilo stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo da su to prestoli ili uprave ili poglavarstva ili vlasti.+ Sve je stvoreno preko njega+ i za njega. 17  On je pre svega drugog+ i sve je preko njega postalo.+ 18  On je glava tela, skupštine.*+ On je početak, prvi koji je ustao iz mrtvih,*+ da u svemu bude prvi.+ 19  Jer je Božja volja bila da sva punina+ prebiva u njemu 20  i da preko njega — uspostavivši mir+ njegovom krvlju+ prolivenom na mučeničkom stubu*+ — pomiri+ sa sobom sve,+ bilo na zemlji bilo na nebesima. 21  Zaista, vas koji ste nekada bili otuđeni+ od Boga i bili mu neprijatelji jer su vaše misli bile upravljene na zla dela,+ 22  Bog je sada njegovim ljudskim telom, njegovom smrću,+ pomirio sa sobom,+ kako bi vas pred sebe doveo svete i bez mane+ i bez ikakve krivice,+ 23  ali samo ako ostanete u veri,+ ako u njoj budete utemeljeni+ i postojani+ i ako ne odstupite od nade koju ste stekli kad ste čuli dobru vest,+ koja se propovedala+ među svim stvorenjima+ pod nebom. Te sam dobre vesti ja, Pavle, postao sluga.+ 24  Sada se radujem što podnosim patnje za vaše dobro+ i smatram da u svom telu još nisam dovoljno trpeo+ zbog Hrista, u korist njegovog tela, koje je skupština.+ 25  Ja sam postao njen sluga+ po nastojništvu+ koje mi je Bog poverio za vaše dobro kako bih u potpunosti propovedao reč Božju, 26  svetu tajnu+ koja je bila sakrivena tokom proteklih vekova*+ i naraštaja, a sada je objavljena+ njegovim svetima, 27  kojima je Bog hteo da obznani slavno bogatstvo+ ove svete tajne+ među neznabošcima. Ta tajna je Hrist+ u jedinstvu s vama, nada da ćete s njim deliti njegovu slavu.+ 28  Njega mi propovedamo,+ opominjući svakog čoveka i poučavajući svakog čoveka u svoj mudrosti,+ kako bismo svakog čoveka mogli predstaviti Bogu kao zrelog*+ Hristovog učenika. 29  Za to se i trudim i borim+ pomoću njegove snage+ koja deluje u meni.+

Fusnote

 Ili: „uvek se moleći“.
 „Dobro upoznali“ (grčki: epijignosko) — vidi fusnotu za Ri 1:28.
 Za objašnjenje izraza „dobrim poznavanjem“ i „upoznajući“ (grčki: epignosis) u 9. i 10. stihu vidi fusnotu za Ri 1:28.
 Doslovno: „hodili dostojno“.
 Vidi fusnotu za izraz „skupština“ u Mt 16:18.
 Doslovno: „prvorođeni od mrtvih“.
 Vidi dodatak 8.
 Vidi fusnotu za Mt 12:32.
 Ili: „potpunog; savršenog“.